ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประณีต

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประณีต-, *ประณีต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณีต[ADV] neatly, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง, Example: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก
ประณีตบรรจง[ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประณีตว. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, เช่น ฝีมือประณีต ทำอย่างประณีต, ที่ปรุงอย่างสุดฝีมือด้วยของดี ๆ เช่น ปรุงอาหารอันประณีต.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greenbaum through an operation, I get very depressed.หลังการผ่าตัดอันประณีต ผมจะเครียดมาก Spies Like Us (1985)
Don't they look glorious?ช่างงามประณีต The Man in the Iron Mask (1998)
These are delicate.มันประณีตบรรจง eXistenZ (1999)
A real paleontologist... would never use such an indelicate tool.นักบรรพชีวินวิทยาจริงๆ... จะไม่ใช้เครื่องมือที่ไม่ประณีต ฉันรู้แล้ว 65 Million Years Off (2007)
And gracefully drape it aroundและประดับมันอย่างประณีตรอบๆ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
It's like, with each bowl... you try to get closer to perfection.แต่ละชามที่ทำไป ต้องทำให้มันประณีต The Ramen Girl (2008)
He's different.ถึงจะดูเรียบง่าย แต่จริงๆแล้วประณีตสุดๆ... Gomorrah (2008)
The veil was made from the finest silk.ผ้าคลุมทำมาจากผ้าไหมที่ประณีต Nice Is Different Than Good (2009)
That is a neat trick.นั้นเป็นทริคที่ประณีตเรียบร้อยมาก Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Hurley, I got to check out that coffeemaker. Stay close.ฉันเดาว่า เธอจะต้องนุ่มนวล เธอรู้ ต้องมีความประณีต G-Force (2009)
Exquisite detail.ประณีตมาก Trouble (2010)
The way you walk shows your personality type, whether you look or don't look at the art shows your level of refinement, whether you belong in an art museum or a club,ท่าทางที่คุณเดินบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ไม่ว่าคุณจะดูงานศิลปะหรือไม่บ่งถึงความประณีต ว่าคุณเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือคลับ One (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous   FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
ประณีตศิลปกรรม[n. exp.] (pranīt sinlapakam) EN: fine artwork   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicate[ADJ] ละเอียดอ่อน, See also: ประณีต, แบบบาง, บอบบาง, Syn. exquisite, refined, Ant. ordinary, coarse
elaborate[ADJ] ละเอียด, See also: ประณีต, Syn. detailed, intricate
fine[ADJ] ละเอียด, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dainty delicate, fragile, Ant. coarse, rough, indelicate
natty[ADJ] ประณีตและทันสมัย, See also: ซึ่งออกแบบดี
refined[ADJ] สละสลวย, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dilicate, fine, precise
superfine[ADJ] ประณีตเป็นพิเศษ, See also: มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ, Syn. fine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise

English-Thai: Nontri Dictionary
cate(n) ความละเอียดอ่อน,ความประณีต
daintiness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม,ความสะโอดสะอง,ความประณีต,ความอร่อย
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top