Search result for

น่าพอใจ

(40 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าพอใจ-, *น่าพอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าพอใจ[V] be satisfiable, See also: be gratifiable, be contentable, be pleasant, Syn. ดี, ถูกใจ, Ant. ไม่น่าพอใจ, Example: ผลงานของเขาที่ออกมาน่าพอใจมาก ไม่เสียแรงที่ใช้เวลานาน, Thai definition: เป็นที่ถูกใจ, เป็นที่ชอบพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you could just wait for the MRI to have your curiosity satisfied.นายรู้\ นายแค่รอผลที่น่าพอใจของ MRI Birthmarks (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
Not every customer is a satisfied customer.ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะเป็นที่น่าพอใจหรอกนะ The Bank Job (2008)
The plane won't be fixed until the suits meet our demands.เราจะไม่ซ่อมเครื่องบินจนกว่า เราจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
With regard to recent and repeated correspondence, this is to advise that the matter has been very satisfactorily taken in hand, period.ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่ผ่านมาและทำซ้ำกับ นี้คือการให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ได้รับการ ดำเนินการที่น่าพอใจมากในมือในช่วงเวลา Revolutionary Road (2008)
Because if it is, there's no reason we can't get together on a satisfactory...เพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ได้ เราไม่สามารถได้รับร่วมกันในการที่น่าพอใจ ... Revolutionary Road (2008)
Acceptable? You're the goddamn Iron Chef.เป็นที่น่าพอใจไหมล่ะ คุณแม่งเป็นคนเหล็กปรุงยาชั้นเทพ Pilot (2008)
A good result here today.และผลเป็นที่น่าพอใจ.. Invictus (2009)
You know, I can't remember exactly what I said, but it wasn't pleasant.และฉัน... คุณรู้มั้ย ฉันไม่สามารถจำได้ว่าฉันพูดอะไรไป แต่มันไม่น่าพอใจเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)
And if it's all copasetic, I'll call.ถ้าทุกอย่างน่าพอใจ ฉันจะโทรหา Breakage (2009)
That was extremely unsatisfying.นั้นมันไม่น่าพอใจ อย่างที่สุดเลย Air: Part 1 (2009)
If you know a way to sugarcoat a colostomy bag,ถ้าคุณรู้วิธีทำให้ โคลอสโตมี แบ็ก ฟังดูน่าพอใจขึ้น ฉันก็อยากจะฟังมัน Good Mourning (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ [v.] (nāphøjai) EN: be satisfiable ; be gratifiable ; be contentable ; be pleasant   
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable[ADJ] เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
all right[ADJ] น่าพอใจ, Syn. alright, satisfactory
alright[ADV] ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ), See also: น่าพอใจ, Syn. all right
all right[IDM] น่าพอใจ, See also: ถูกต้อง, สมควร
fine[ADJ] ดี (ยอมรับได้), See also: น่าพอใจ, พอใช้ได้, Syn. satisfactory, acceptable, all right, Ant. unacceptable
good[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง, Syn. satisfying, trustworthy, Ant. dissatisfying
gratifying[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าปลื้มใจ
likable[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าชื่นชอบ, น่าคบ, Syn. pleasant
likeable[ADJ] น่าพอใจ, See also: น่าชื่นชอบ, Syn. likable, pleasant
pleasant[ADJ] น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด,เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด,จนมาก,ไม่น่าพอใจมาก
optimal(ออพ'ทเมิล) adj. ดีที่สุด,เหมาะที่สุด,น่าพอใจที่สุด, Syn. best
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.

English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
desirable(adj) น่ายินดี,น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,เป็นที่พึงปรารถนา
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top