ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

賃借

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賃借-, *賃借*
Japanese-English: EDICT Dictionary
賃借[ちんしゃく, chinshaku] (n,vs,adj-no) hiring; renting; leasing; (P) [Add to Longdo]
賃借[ちんがり, chingari] (n,vs) hiring; renting; leasing [Add to Longdo]
賃借[ちんしゃくけん, chinshakuken] (n) right to lease [Add to Longdo]
賃借[ちんしゃくにん, chinshakunin] (n) hirer; lessee; leaseholder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We hired a car for a week when we were in Italy.我々はイタリア滞在中に車を1週間賃借りした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be honest, when a tenant pays a year's rent in advance and then gets locked up,[JA] 正直言うが、賃借人が一年間分前払いして 刑務所に送られその後、 Bang and Burn (2007)
We will whip this town... like a rented mule![JA] この町を統治する 賃借されたラバのように All Happy Families Are Alike (2015)
Three days before the trial, someone at Infinince used money from a corporate slush fund to rent an empty floor across from the courthouse.[JA] 裁判の3日前に誰かが 企業の裏金に手をつけた 裁判所の向かいの 空のフロアを賃借してる Guilty (2015)
Renter of the apartment is one Molly fisk.[JA] 賃借人は モリー・フィスク Mr. Sandman (2013)
But if he was a renter, he's probably been evacuated.[JA] でも、賃借人だったら たぶん避難してる Proteus (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賃借[ちんしゃく, chinshaku] Miete, Pacht [Add to Longdo]
賃借[ちんがり, chingari] Miete, Pacht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top