Search result for

งดงาม

(46 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งดงาม-, *งดงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งดงาม[V] be beautiful, See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing, Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, Example: มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งดงามว. สวย, ดี, งาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another successful test, wouldn't you say Count?เป็นการทดสอบที่งดงาม จริงมั๊ยท่านเคาท์? Rising Malevolence (2008)
Magnificent.งดงามมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Labelling them beautiful won't make them beautifulแล้วอ้างกว่ามันงดงาม นั่นไม่ทำให้มันงดงามขึ้นมาได้จริง Portrait of a Beauty (2008)
Let's see if your thing is good-looking, tooอยากรู้จริงๆว่า ของลับของท่านจะงดงามเพียงใด Portrait of a Beauty (2008)
I want to see how beautiful you areข้าอยากเห็นว่าเจ้างดงามเพียงใด Portrait of a Beauty (2008)
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
And next to me is the always ravishing Dania ramirez.และที่อยู่ข้างผมนี่คือ ดาเนีย รามิเรส ผู้งดงามเสมอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She was beautiful.เธองดงาม .. Babylon A.D. (2008)
You look very handsome tonigh, miss Queenie.คืนนี้คุณดูงดงามมากเลย คุณควินนี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Handsome as I ever seen you.งดงามเหมือนที่ผมเคยเห็นคุณตลอดมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That was really something! Come on over here, you.ช่างงดงามจริง ๆ มาทางนี้สิ หนู The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Nice spot in heaven's waitin' for you. Nice spot.สถานที่งดงามในสวรรค์รอคุณอยู่แล้ว สถานที่งดงาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
become[VT] ดูสวยงาม, See also: งดงาม
brilliant[ADJ] งดงาม, See also: สวยงาม, Syn. fabulous, Ant. ordinary
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
dainty[ADJ] งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
elegant[ADJ] สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
gracious[ADJ] ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
idyllic[ADJ] งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท, See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท, Syn. pastoral
magnific[ADJ] สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
magnificent[ADJ] งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
picturesque[ADJ] สวย, See also: งดงาม, มีเสน่ห์, Syn. pictorial, scenic, graphic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
daintiness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม,ความสะโอดสะอง,ความประณีต,ความอร่อย
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม

German-Thai: Longdo Dictionary
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top