ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gorgeous

G AO1 R JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gorgeous-, *gorgeous*, gorgeou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gorgeous(adj) โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา, โอ่อ่า, วิเศษ, น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand, superb

English-Thai: Nontri Dictionary
gorgeous(adj) งดงาม, สวยงาม, หรูหรา, โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see that gorgeous smile?เธอเห็นยิ้มแฉ่งนั่นมั๊ย? Suspiria (1977)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
Who are those two gorgeous women in the kitchen?ใครคือทั้งสองงดงาม ผู้หญิงในห้องครัว? In the Name of the Father (1993)
This really gorgeous Limoges gravy boat.มันเป็นเรือในขวดที่สวยมากๆ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- This is a gorgeous guy.เค้าหน้าตาดีสุดๆ! 10 Things I Hate About You (1999)
They have three gorgeous little kids.เธอเคยมาดูแสดงโชว์เมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วย เธอดูไม่เปลี่ยนเลย Rock Star (2001)
It was great. Thanks for the gorgeous sendoff.เยี่ยมเลยค่ะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ Love Actually (2003)
- I walk differently? - I mean, that dinner tonight... It was so beautiful, it was gorgeous but it just wasn't you.I walk differently? it was so beautiful. The Butterfly Effect (2004)
I just have to keep up with this gorgeous hottie.- เรื่องเซ็กซ์ล่ะ - เซ็กซ์เป็นไง I Heart Huckabees (2004)
You have this gorgeous lady with youคุณมีหญิงสาวที่งดงามอยู่เคียงข้าง Paris ei yeonin (2004)
Wow, what a gorgeous person. What?เขาอยู่แก๊งค์ยากูซ่า... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
He has gorgeous eyes.เขามีดวงตาที่มีเสน่ห์ Zathura: A Space Adventure (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gorgeousIsn't he gorgeous? - So tall and smart-looking.
gorgeous"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
gorgeousShe was dazzled by the gorgeous room.
gorgeousThat's a gorgeous color. What kind of beer is that?
gorgeousThe gorgeous cake made my mouth water.
gorgeousThe peacock has a truly gorgeous tail.
gorgeousThe weather was gorgeous.
gorgeousThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
gorgeousThis is a gorgeous town.
gorgeousWhat a gorgeous bash!
gorgeousWhat a gorgeous coat you're wearing.
gorgeousWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ความหรูหรา(n) gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai Definition: การงามอย่างฉูดฉาด
พราวแพรว(v) gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai Definition: ละลานตา
เฟี้ยว(adv) magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai Definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
สวยหรู(adv) splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู(adj) splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
อะร้าอร่าม(adv) dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai Definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว
เลิศหรู(adj) magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai Definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู(adj) magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai Definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
งดงาม[ngot-ngām] (adj) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous  FR: joli ; pittoresque
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome
สวยมากเลย[sūay māk loēi] (adj) EN: very beautiful ; gorgeous  FR: magnifique
สวยงาม[sūay-ngām = suay-ngam] (adj) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely  FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหรู[sūayrū] (v) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous
สวยหรู[sūayrū] (adv) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GORGEOUS G AO1 R JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gorgeous (j) gˈɔːʤəs (g oo1 jh @ s)
gorgeously (a) gˈɔːʤəsliː (g oo1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ,   /  ] gorgeous #6,280 [Add to Longdo]
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ,   /  ] gorgeous; magnificent #13,348 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ,   /  ] gorgeous; garish and beautiful #16,670 [Add to Longdo]
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ,   /  ] gorgeous; resplendent or rich color #40,163 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] gorgeous #203,106 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪華[ごうか, gouka] (adj-na, n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) #6,924 [Add to Longdo]
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na, n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) #19,920 [Add to Longdo]
ゴージャス[go-jasu] (adj-na, n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t, adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n, adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n, adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na, n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na, adj-no, adj-t, adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na, n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright [Add to Longdo]
爆裂ボディー[ばくれつボディー, bakuretsu bodei-] (n) gorgeous body [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorgeous \Gor"geous\, a. [OF. gorgias beautiful, glorious, vain,
   luxurious; cf. OF. gorgias ruff, neck handkerchief, and F.
   gorge throat, and se pengorger to assume airs. Cf. {Gorge},
   n.]
   Imposing through splendid or various colors; showy; fine;
   magnificent.
   [1913 Webster]
 
      Cloud-land, gorgeous land.        --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      Gorgeous as the sun at midsummer.    --Shak.
   -- {Gor"geous*ly}, adv. -- {Gor"geous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gorgeous
   adj 1: dazzlingly beautiful; "a gorgeous Victorian gown"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top