ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to be happy

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to be happy-, *to be happy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody wants to be happy.ทุกคนอยากมีความสุข Idemo dalje (1982)
I want him to stay, but I also want him to be happy.ฉันต้องการให้เขาอยู่ แต่ฉันยัง ต้องการให้เขามีความสุข Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's not that I don't want you to be happy, Lilah.ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้คุณมีความสุขนะ Punchline (1988)
I just want my mother to be happy.ฉันต้องการแม่ของฉันมีความสุข In the Name of the Father (1993)
I just want you to be happy.ฉันแค่อยากให้คุณ... มีความสุข The Joy Luck Club (1993)
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว... City of Angels (1998)
She wasn't always like this. She used to be happy.ปกติเธอไม่เป็นแบบนี้ แต่ก่อนเธอมีความสุขดี American Beauty (1999)
We used to be happy.พวกเราเคยมีความสุข American Beauty (1999)
I want you to be happy. Would you like Smiley Sauce with that?ผมอยากให้คุณรู้สึกดี รับสไมล์ลีย์ซอสเพิ่มมั้ยครับ American Beauty (1999)
I wanted that person to be happy.ฉันต้องการใครสักคนที่ทำให้ฉันมีความสุข. Platonic Sex (2001)
I want you to be happy.น้าอยากจะให้หนูมีความสุขนะ Hothead (2001)
We deserve to be happy!เราสองคนน่าจะอยู่อย่างมีความสุขได้ X-Ray (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to be happyEverybody wants to be happy.
to be happyHe seems to be happy.
to be happyI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
to be happyIf you wish to be happy, learn to be content with your condition in life.
to be happyI hold him to be happy.
to be happyIt is only normal to want to be happy.
to be happyI understand him to be happy.
to be happyShe seems to be happy.

Japanese-English: EDICT Dictionary
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top