ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่น่าสนใจ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่น่าสนใจ-, *ไม่น่าสนใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know the cover's not much at all, but but it's got some really good things in it...ปกมันอาจดูไม่น่าสนใจนะ แต่มันมีอะไรดีๆข้างในนะ The Cement Garden (1993)
Yes, well, couldn't have put it better myself.ผมคงพูดไม่น่าสนใจ Around the World in 80 Days (2004)
You just don't excite me anymore.คุณน่ะ ไม่น่าสนใจสำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว Everybody Has a Little Secret (2004)
Wouldn't it be interesting?มันไม่น่าสนใจงั้นหรือ Episode #1.41 (2006)
They're not that interesting.มันไม่น่าสนใจขนาดนั้นหรอกค่ะ Almost Love (2006)
Uninteresting, right?ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะ? Almost Love (2006)
Of course! Won't be interesting without that.แน่นอน มันจะไม่น่าสนใจเลยถ้าขาดมัน Almost Love (2006)
Even if it's not interesting, I hope you watch it to the end.แม้มันจะไม่น่าสนใจ แต่ชั้นคิดว่าเธอจะดูมันจนถึงตอนสุดท้าย Almost Love (2006)
You are kind of... unattractive.คุณเป็นประเภท... ไม่น่าสนใจเอาซะเลย Death Note: The Last Name (2006)
Not attractive?ไม่น่าสนใจงั้นเหรอ? Death Note: The Last Name (2006)
No,not "interesting," because not "seeing." "saw."ไม่ ไม่น่าสนใจ เพราะว่าไม่ใช่ว่าชั้นกำลังเห็นเธอ แต่ว่าชั้นเห็นเธอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา The Right Stuff (2007)
And, besides, isn't it more interesting to just trust them and see what happens?และนอกจากนี้ มันไม่น่าสนใจมากไปกว่า การเชื่อใจพวกเขา และคอยดูว่าอะไรเกิดขึ้น Charlie Bartlett (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่น่าสนใจ[adj.] (mai nāsonjai) EN: arid ; banal ; flat   FR: inintéressant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arid[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, Syn. dull, lifeless
banal[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
be beneath someone's notice[IDM] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ควรค่าแก่การสนใจ, ไม่คู่ควร
dull[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
flat[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, ซึม, Syn. dull, boring, lifeless, Ant. lively, spirited
frivolous[ADJ] ไม่น่าเอาจริงเอาจัง, See also: ไม่น่าสนใจ, เล็กๆน้อยๆ, Syn. piddling, trifling, trivial
ordinary[ADJ] เรียบๆ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น, Syn. plain, unremarkable, Ant. remarkable
pallid[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ดึงดูดใจ, Syn. colourless, weak, Ant. interesting, vital
tame[ADJ] ไม่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สนุก, น่าเบื่อ, จืดชืด, ไม่ตื่นเต้น, Syn. boring, insipid, unexciting, Ant. interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top