Search result for

*harming*

(211 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: harming, -harming-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charming[ADJ] ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing
charmingly[ADV] อย่างน่าหลงไหล, See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก, Syn. pleasantly, sweetly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gene pharmingยีนฟาร์มมิ่ง
ภายหลังจากใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทำให้แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำไปรักษาโรคเบาหวานสำเร็จ ซึ่งสามารถทดแทนการรักษาแบบเดิมที่ใช้อินซูลินที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะซึ่งยุ่งยากและราคาแพง ตั้งแต่นั้นมาการผลิตยาที่เป็นโปรตีนเริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากใช้แบคทีเรียยังมีการใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น วัว หนู แกะ ไก่ หมู เป็นฟาร์มในการผลิตยาเรียกวิธีการนี้ว่า gene pharming โดยการตัดต่อยีนสำหรับยาใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. “การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-60. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Charming!"Charming"! Heart of Darkness (2012)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Nothing happens in Charming we don't control... or get a piece of.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชาร์มมิ่ง เราไม่ได้ควบคุม... หรือรับส่วนแบ่ง Pilot (2008)
But you do not deal in Charming.แต่นายไม่เกี่ยวข้องอะไรในชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
Charming.เจ๋งนี่ Lair of Grievous (2008)
I mean you're very formal, but-- it's charming.ผมหมายถึงคุณดูธรรมดา แต่.. ดูมีสเน่ห์ Passengers (2008)
Well, it's kind of a charming shit hole.แต่ มันก็น่าอยู่ดี Day of the Dead (2008)
And I know he looks charming but you know what they say about books and covers.ฉันรู้ว่าเขาน่ารัก แต่เธอคงเคยได้ยิน ที่เขาว่า \ อย่าด่วนตัดสินเพราะดูแค่ภายนอก Inkheart (2008)
You two do make a charming couple though.อาจบ้างมีเล็กน้อย Quantum of Solace (2008)
So anyway... He shows me to this charming little Inn.เค้าพาชั้นไปที่โรงแรมเล็กๆ Made of Honor (2008)
Charming, isn't it?มีเสน่ห์ไม่ได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
So charming.น่ามองนักล่ะ Pilot (2008)
She is a very charming girl.ด้วยตัวเธอเอง เธอเป็นสาวพราวเสน่ห์นะ Pathology (2008)
Everything falling out of his pockets, and charming.เขาจู่โจมจุดอ่อนของฉัน ด้วยเสน่ห์ของเขา Duplicity (2009)
So charming.แหม น่ารักเหลือเกิน Julie & Julia (2009)
"Superficially charming. Difficulty at making and keeping friends."ดูภายนอกเป็นเด็กน่ารัก เข้ากับเพื่อนได้ยาก Orphan (2009)
My sister is kooky. She thinks this is charming. It's like the gnome thing.น้องสาวของผมค่อนข้างประหลาดน่ะ เธอคิดว่า นี่ดูมีสเน่ห์ Up in the Air (2009)
Is that supposed to be charming?คิดว่านั่นทำให้คุณดูมีสเน่ห์งั้นเหรอ Up in the Air (2009)
Oh! Wow. This is charming.โอ้ อันนี้สวยดีนะ Crime Doesn't Pay (2009)
Charming.มีเสน่ห์เหลือนเกิน Marry Me a Little (2009)
Charming.มีเสน่ห์มาก Gone with the Will (2009)
ExceptCharming. JACOB:ยกเว้นชาร์มมิ่ง Albification (2009)
SAMCROhassabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Albification (2009)
Planningon openinga shop here in Charming?มีโครงการ ที่จะเปิดร้านในชาร์มมิ่งเหรอ Albification (2009)
We'llneedtoknow we've got the right support before we commit to Charming.เราจะมีผู้สนับสนุนโดยตรง ก่อนที่เราจะลงทุนในชาร์มมิ่ง Albification (2009)
Charming is our town, Davey.ชาร์มมิ่งเป็นเมืองของเรา เดฟวี่ Albification (2009)
TheLeague'sgot no interest in Charming.ทางสหพันธ์ ไม่ได้ได้สนใจในชาร์มมิ่ง Albification (2009)
It should get you operational inside Charming.มันเป็นค่าการวางแผนปฏิบัติการ พานายมาสู่ชาร์มมิ่ง Albification (2009)
I'll just go digging into Charming.ฉันจะกลับมาขุดคุ้ยคดีในชาร์มมิ่ง Balm (2009)
Leave Charming?ออกไปจากชาร์มมิ่งงั้นเหรอ Balm (2009)
Got Charming PD on the payroll.เจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่งที่รับเงินสินบน The Culling (2009)
Ain't gonna be no bloodshed in Charming.จะไม่มีการนองเลือดในชาร์มมิ่งเเน่ The Culling (2009)
You're inside Charming!พวกนายทำในชาร์มมิ่ง The Culling (2009)
Outside Charming.นอกชาร์มมิ่ง The Culling (2009)
There's not going to be another battle in Charming.พวกเขาจะต้องไม่ทำสงครามกันในชาร์มมิ่ง Na Triobloidi (2009)
Whoa, whoa. This is Charming business.วู้ๆ นี่เป็นเรื่องภายในชาร์มมิ่งนะ Na Triobloidi (2009)
Bad day for the Zobelles to leave charming.ช่างเป็นวันที่เเย่มาก สำหรับโซเบลล่าที่จะออกจากชาร์มมิ่ง Na Triobloidi (2009)
Should get you operational inside Charming.มันเป็นค่าการวางแผนปฏิบัติการ พานายมาสู่ชาร์มมิ่ง Fix (2009)
It's out of Charming.มันอยู่ข้างนอกเมืองชาร์มมิ่ง Fix (2009)
Charming treats the Sons like heroes.ชาวเมืองชาร์มมิ่ง ชื่นชมพวกthe Sons ราวกับฮีโร่ Fix (2009)
Clay vows to keep Charming safe and drug-free.เคลย์ให้คำสัตย์สาบานให้ชาวเมืองชาร์มมิ่ง ปลอดภัยและปราศจากยาเสพติด Fix (2009)
If drugs land in Charming, that's on me.ถ้าหากยาเสพติดกระจายมาสู่ชาร์มมิ่ง นั่นต้นเหตุมาจากฉัน Fix (2009)
- No one deals in Charming.- ไม่มีใครกล้าซื้อขายในชาร์มมิ่ง Fix (2009)
- We own the law in Charming.- พวกเราควบคุมกฎหมายในชาร์มมิ่ง Fix (2009)
Charming.ชาร์มมิ่ง Fix (2009)
In Charming?ในชาร์มมิ่งงั้นเหรอ Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmingHe thought her very charming.
harmingHiroko has charming features.
harmingHis childlike laugh is charming.
harmingI believe she is a charming girl.
harmingJane is a most charming girl.
harmingJane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.
harmingJoan is as charming as her sister.
harmingKate is no less charming than her sister is.
harmingKate is very charming.
harmingLet's drink to our charming hostess!
harmingMika no less charming than Keiko.
harmingOne day, Chris discovered the charming girl of his dreams.
harmingPaul is by far the most charming boy in our school.
harmingShe gave me a charming smile.
harmingShe gave me charming embroideries.
harmingShe has a charming face.
harmingShe is a charming and reliable person.
harmingShe is charming as well as diligent.
harmingShe is charming for all that.
harmingShe is just as charming as her sister.
harmingShe is no less charming than her older sister.
harmingShe is no less charming than her sister.
harmingShe looks very charming, dressed in white.
harmingShe smiled a charming smile.
harmingShe thought of herself as charming enough.
harmingShe was a charming woman.
harmingThat baby has charming eyes.
harmingThese girls are more charming than the ones I met yesterday.
harmingWhat a charming girl you are!
harmingYou look very charming today.
harmingYour grandmother is a charming lady.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาดเยิ้ม[ADV] sweetly and charmingly, Example: เวลาเขาง่วงนอนมากๆ เขาจะยิ้มอย่างหยาดเยิ้ม, Thai definition: งามสะดุดตา, หวานไพเราะ, เป็นประกายสวยงาม
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
เจ้าเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
สวยงาม[ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
พริ้งเพรา[V] be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
พริ้งเพรา[ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
เก๋[V] be pretty, See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful, Example: เธอสวมหมวกไหมพรมใบนี้แล้วเก๋มากทีเดียว, Thai definition: งามเข้าที, น่ามอง, ชวนมอง, มีเสน่ห์
เก๋[ADJ] pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ขำ[V] be pretty and charming, See also: be handsome, be attractive, Syn. คมขำ, ดำขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว
ชวนมอง[ADJ] enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
พริ้ง[ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก
พริ้งเพริศ[V] be charming, See also: be lovely, be enchanting, be graceful, be splendid, Syn. เพริศพริ้ง, พริ้ง, Example: งานราตรีในค่ำคืนนี้ สาวๆ พริ้งเพริศกันทุกคน, Thai definition: งามเฉิดฉาย
เพรี้ยมพราย[ADJ] pretty and charming, Thai definition: งามแฉล้ม
มีเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be seductive, be cute, Example: ตาของเขามีเสน่ห์ชวนให้สาวๆ หลงใหล, Thai definition: น่าหลงใหล, เป็นที่ดึงดูดใจ
มีเสน่ห์[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
วิลาวัณย์[ADJ] beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
วิลาส[ADJ] beautiful, See also: pretty, charming, Syn. พิลาส, งาม, สวย, Thai definition: ที่งามอย่างมีเสน่ห์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โศภา[ADJ] beautiful, See also: pretty, charming, fair, Syn. งาม, ดี, สวย, โศภิต, Example: แม่ยอดหญิงช่างมีผิวพรรณโศภาเหลือเกิน
โศภิต[ADJ] beautiful, See also: pretty, charming, fair, Syn. งาม, ดี, สวย, โศภา, Notes: (สันสกฤต)
แอร่ม[ADV] beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai definition: งามแพรวพราว
เอมอร[ADJ] sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม[ADJ] beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว
เจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญตา[ADJ] beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
เจริญตาเจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
ทรรศนีย์[ADJ] beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าเกลียดน่าชัง[ADJ] cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่ารัก[V] be pretty, See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute, Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด, Example: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
น่ารัก[ADJ] lovely, See also: pretty, cute, charming, Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ, Example: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
น่ารัก[V] be lovely, See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite, Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่ารังเกียจ, Example: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง, Thai definition: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
น่ารื่นรมย์[ADJ] pleasant, See also: pleasing, delightful, charming, Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์, Ant. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ, Example: เขาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์
น่าเอ็นดู[V] be lovely, See also: be charming, be exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก, Example: สุนัขจรจัดตัวนี้น่าเอ็นดูจริง, Thai definition: ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
น่าเอ็นดู[ADJ] lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
แฉล้ม[ADJ] lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
มโนชญ์[ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
มโนหร[ADJ] pretty, See also: beautiful, charming, fascinating, Syn. น่ารัก, สวย, งาม, Thai definition: เป็นที่จับใจ, Notes: (สันสกฤต)
เช้งวับ[ADV] beautifully, See also: prettily, attractively, charmingly, Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด, Example: เธอแต่งตัวเสียเช้งวับ, Thai definition: สวยเพราะตกแต่งงามเป็นพิเศษ, Notes: (ปาก)
คม[V] be attractive, See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting, Syn. คมขำ, คมคาย
คมขำ[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย[ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
นงลักษณ์[N] charming woman, See also: woman or girl of charm, blissful woman, girl of good character, Thai definition: นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
สวย[V] be beautiful, See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be g, Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ, Example: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
ขำ[V] good-looking, See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming, Syn. คมขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāchang) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?   FR: haïssable ; détestable
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
สวย[v.] (sūay = suay) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome   
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   
หยาดเยิ้ม[adv.] (yātyoēm) EN: sweetly and charmingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMING    HH AA1 R M IH0 NG
CHARMING    CH AA1 R M IH0 NG
CHARMINGLY    CH AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harming    (v) (h aa1 m i ng)
charming    (v) (ch aa1 m i ng)
charmingly    (a) (ch aa1 m i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiz {m}charmingness [Add to Longdo]
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming [Add to Longdo]
charmantcharming [Add to Longdo]
charmant lächelnto give a charming smile [Add to Longdo]
reizend; lieblich {adj}charming [Add to Longdo]
reizend {adv}charmingly [Add to Longdo]
reizend; entzückendcharming [Add to Longdo]
schadendharming [Add to Longdo]
schädigen (gesundheitlich) | schädigend | geschädigt | schädigtto injure; to harm | injuring; harming | injured; harmed | injures [Add to Longdo]
Schmuckamazilie {f} [ornith.]Charming Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
艶の有る声;艶のある声[つやのあるこえ, tsuyanoarukoe] (n) charming voice [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶姿;あで姿[あですがた;えんし(艶姿), adesugata ; enshi ( tsuya sugata )] (n) charming figure; alluring figure [Add to Longdo]
艶容[えんよう, enyou] (n) charming look; fascinating figure [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily [Add to Longdo]
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
天に唾する[てんにつばする, tennitsubasuru] (exp,vs-s) harming oneself in an attempt to harm someone else (lit [Add to Longdo]
天を仰ぎて唾す[てんをあおぎてつばきす, tenwoaogitetsubakisu] (exp,v5s) (See 天に唾する) harming oneself in an attempt to harm someone else; spitting at the heavens and having one's spit land back on one's face [Add to Longdo]
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting [Add to Longdo]
微笑ましい[ほほえましい, hohoemashii] (adj-i) pleasant; charming [Add to Longdo]
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something) [Add to Longdo]
魅力的[みりょくてき, miryokuteki] (adj-na) charming; fascinating [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]
優艶[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) charming; fascinating [Add to Longdo]
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention [Add to Longdo]
嫣然一笑[えんぜんいっしょう, enzen'isshou] (n,vs) giving a charming (bewitching) smile [Add to Longdo]
嬌笑[きょうしょう, kyoushou] (n,vs) charming smile [Add to Longdo]
嬌羞[きょうしゅう, kyoushuu] (n) charming and coy [Add to Longdo]
艷冶[えんや, enya] (adj-na) charming; bewitching; coquettish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming [Add to Longdo]
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others [Add to Longdo]
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] attractive; charming [Add to Longdo]
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, ] attractive; charming; enchanting; magnetic [Add to Longdo]
白马王子[bái mǎ wáng zǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄨㄤˊ ㄗˇ, / ] (set phrase) ideal sweetheart; prince charming; knight in shining armor [Add to Longdo]
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]
秋毫无犯[qiū háo wú fàn, ㄑㄧㄡ ㄏㄠˊ ˊ ㄈㄢˋ, / ] lit. not harming a new feather (成语 saw); not commit the slightest offense against the people (of soldiers); would not hurt a fly [Add to Longdo]
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, / ] graceful; charming [Add to Longdo]
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, ] fascinating; enchanting; charming; tempting [Add to Longdo]
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 姿 / 姿] graceful; charming; feminine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harm \Harm\, v. t. [imp. & p. p. {Harmed} (h[aum]rmd); p. pr. &
   vb. n. {Harming}.] [OE. harmen, AS. hearmian. See {Harm}, n.]
   To hurt; to injure; to damage; to wrong.
   [1913 Webster]
 
      Though yet he never harmed me.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      No ground of enmity between us known
      Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top