ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be fair

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be fair-, *be fair*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I'll be fairest in the land!แล้วฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now I'll be fairest in the land!ตอนนี้ฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come, now, be fair.มาตอนนี้เป็น ธรรม How I Won the War (1967)
I don't think it'd be fair to take the money.ผมว่ามันคงไม่ดี ถ้ารับเงินไว้ Dirty Dancing (1987)
After all that Westley did for her, if she didn't marry him, it wouldn't be fair.หลังจากทุกอย่างที่เขาทำให้เธอ ถ้าบัตเตอร์คัพไม่แต่งกับเขา มันก็ไม่ยุติรรมนะฮะ The Princess Bride (1987)
Yeah. I think it would be fair to say...ใช่ ฉันคิดว่ามันจะยุติธรรมที่จะบอกว่า ... The Shawshank Redemption (1994)
Then be fair to him, Jamie, before things get worse.งั้นก็ยุติธรรมกับเขาหน่อยก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้ A Walk to Remember (2002)
It has to be fair and equal.ผมพนันได้เลยว่าวันนี้ 4 ครั้ง Something About 1% (2003)
I want to be fair to youฉันอยากให้มันยุติธรรมสำหรับเธอ Rice Rhapsody (2004)
MAN: Now, would it be fair to say that this comet is close in size to Haley's comet, or is it a little bigger?จะพูดได้มั้ยว่า อุกบาตลูกนี้ มีขนาดใกล้เคียงกับ Pilot (2004)
- Hey, to be fair... maybe we should just give him a head start.บางทีพวกเราอาจจะต้องต่อให้เค้าหน่อย American Pie Presents: Band Camp (2005)
It wouldn't be fair to a guyฉันว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับฝ่ายชายนะ My Boyfriend Is Type-B (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be fairA teacher must be fair with his students.
be fairIf you treat him fairly, he will be fair with you.
be fairIt's rather cold today, but I think it'll be fairly warm tomorrow.
be fairThe judge must be fair to both teams.
be fairThe weather will be fair today.
be fairThey should also be fair to others.
be fairWill it be fair in Tokyo tomorrow?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นธรรม[V] be fair, See also: be just, be equitable, be impartial, be justified, Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม, Ant. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม, Example: การตัดสินของคณะกรรมการเป็นธรรมที่สุด
ลออ[V] be fair, See also: be beautiful, be pretty, be fine, Syn. งาม, สวย, งามผุดผ่อง, สวยงาม, Example: หน้าของเธอลออไปด้วยเครื่องสำอางหลากสีสัน, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งามงอน[v.] (ngām-ngøn) EN: be beautiful ; be graceful ; be fair ; be attractive ; be pretty ; be handsome   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top