ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charmingly

CH AA1 R M IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charmingly-, *charmingly*, charming
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charmingly(adv) อย่างน่าหลงไหล, See also: อย่างมีเสน่ห์, อย่างรัดรึงใจคน, อย่างน่ารัก, Syn. pleasantly, sweetly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're so charmingly awkward with my friends.เพื่อนๆของฉันหลงเสน่ห์คุณหมด Cassandra's Dream (2007)
I was going to say how nice it is to have you back in our game, until you so charmingly told us to "eat it."ฉันอยากบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยที่เธอกลับมาเล่นไพ่กับเราได้แล้ว จนเธอกินพวกเราเรียบ! Moments in the Woods (2011)
Twice is charmingly persistent. Once more and I'm stalking you.สองครั้งคือความพยายามที่มีเสน่ห์ มากกว่านี้ผมกลายเป็นพวกสะกดรอยตาม Then I Really Got Scared (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
หยาดเยิ้ม[yātyoēm] (adv) EN: sweetly and charmingly

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARMINGLY CH AA1 R M IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charmingly (a) tʃˈaːmɪŋliː (ch aa1 m i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charming \Charm"ing\, a.
   Pleasing the mind or senses in a high degree; delighting;
   fascinating; attractive.
   [1913 Webster]
 
      How charming is divine philosophy.    --Milton.
 
   Syn: Syn. - Enchanting; bewitching; captivating; enrapturing;
     alluring; fascinating; delightful; pleasurable;
     graceful; lovely; amiable; pleasing; winning. --
     {Charm"ing*ly}, adv. -- {Charm"ing*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charmingly
   adv 1: in a charming manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top