ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปรี้ยว

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรี้ยว-, *เปรี้ยว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผัดเปรี้ยวหวานหมู 咕咾肉

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (phrase ) short-term frustration for long-term gain

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี้ยว[V] be avant-garde, Syn. ทันสมัย, ก๋ากั่น, Ant. เชย, Example: ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยวจริงๆ สงสัยจะมาจากต่างประเทศ, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งตัวทันสมัย
เปรี้ยว[ADJ] sour, See also: acid, Example: อาหารรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดี, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาว
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
เปรี้ยวปาก[V] crave, Syn. อยาก(รับประทานอาหาร), อยากดื่ม (เหล้า), Example: ฉันเห็นมะม่วงแล้วเปรี้ยวปากทุกครั้ง, Thai definition: รู้สึกคล้ายเปรี้ยวในปากเมื่ออยากกินสิ่งที่เคยกิน
เปรี้ยวจี๊ด[V] be avant-garde, Example: สาวช่างศิลป์ที่นี่เปรี้ยวจี๊ด และมั่นใจในตัวเองสุดๆ, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย
เปรี้ยวจี๊ด[ADJ] avant-garde, Example: คุณย่าของเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวจี๊ดอย่างเธอหรอก, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย
เปรี้ยวจี๊ด[V] very sour, See also: extremely sour, acid (in taste), bitingly sour, sour as vinegar, Syn. เปรี้ยวจัด, Example: น้ำส้มแก้วนี้เปรี้ยวจี๊ดเลย กินไม่ลงหรอก, Thai definition: มีรสเปรี้ยวจัด
เปรี้ยวหวาน[N] a kind of Thai dish, See also: sweet and sour dish, Syn. ผัดเปรี้ยวหวาน, Example: คุณแม่ของฉันทำเปรี้ยวหวานไก่ได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรี้ยว(เปฺรี้ยว) ว. มีรสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาวเป็นต้น, มีกลิ่นหรือรสอย่างอาหารบูดหรืออาหารเสีย
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
เปรี้ยวปากก. รู้สึกคล้ายเปรี้ยวในปากเมื่ออยากกินสิ่งที่เคยกินมีหมากเป็นต้น.
เปรี้ยวหวานน. ชื่ออาหารคาวชนิดหนึ่ง ใช้ผัก เช่น แตงกวา มะเขือเทศ หอมใหญ่ ผัดกับเนื้อสัตว์ ปรุงให้มีรสออกเปรี้ยวและหวาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน Yellow Submarine (1968)
You little tart. What have you done to my protégé?แม่สาวเปรี้ยว เธอทำอะไรกับเด็กของฉันเนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
Sweet-and-sour peasant soup. Why'd you say it was seafood chowder?ซุปชาวนาหวานและเปรี้ยว ทำไมเธอถึงบอกว่ามันเป็นซุปอาหารทะเล? The Birdcage (1996)
And her delicious sweet "punhetinhas."ปลากะพงเปรี้ยวหวานของเขาด้วย Woman on Top (2000)
This is payback for a drug deal gone sour.นี้เป็นคืนทุนสำหรับการจัดการยาเสพติดไปเปรี้ยว Showtime (2002)
The one that looks like a transvestite or the one that looks like a dominatrix?เอาตัวที่ดูหรูเริ่ด หรือตัวที่ดูแล้วเปรี้ยวจี๊ด Love Actually (2003)
She might even be hotter than Regina George.เธอเปรี้ยวขึ้นนะเนี่ย มากกว่าRegina Georgeอีก Mean Girls (2004)
She's a little sour but I'd give it try.หล่อนออกจะเปรี้ยวนิด ๆ นะ แต่น่าลองว่ะ Spin Kick (2004)
She's hot.เธอเปรี้ยวว่ะ Lonesome Jim (2005)
Hey, sexy.ไง แม่สาวเปรี้ยว The Constant Gardener (2005)
So that leaves me with the simplicity of the grapefruit or the complexity of the pineapple.หรือไม่ก็หวานๆ เปรี้ยวๆ แบบสัปปะรด Red Eye (2005)
- Damn. - That orange shit is janky.แม่ง / น้ำส้มแม่งเปรี้ยวสัตว์ American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรี้ยว[adj.] (prīo) EN: sour ; acid   FR: aigre ; acide ; sur ; suret ; acéteux
เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ[adj.] (prīo-prīo wān-wān) EN: sweet and sour   FR: aigre-doux
เปรี้ยวหวาน[adj.] (prīo-wān) EN: sweet and sour   FR: aigre-doux
เปรี้ยวแจ๊ด[adj.] (prīo jaēt) EN: terribly sour   

English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sour[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour[VI] เปรี้ยว
sourish[ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. sour
vinegarish[ADJ] เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour
vinegary[ADJ] เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
tart(adj) เปรี้ยว,แหลม,รสจัด,เผ็ดร้อน,บาดใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
sauer(adj) ที่มีรสเปรี้ยว เช่น Der Apfel ist sehr sauer.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top