ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handsome

HH AE1 N S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handsome-, *handsome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handsome(adj) เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
handsome(adj) รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ, งาม, ได้สัดส่วนดี, มาก, ใจดี, สุภาพเรียบร้อย, ชำนาญ, แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful, beautiful

English-Thai: Nontri Dictionary
handsome(adj) หล่อ, ดี, งาม, หน้าตาหมดจด, สุภาพเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been very handsome ever since he got those false teeth.หล่อขึ้นเลยนะ ตั้งแต่ได้ใส่ฟันปลอม. Suspiria (1977)
One of your handsome ladykiller smiles.หนึ่งใน รอยยิ้มนักฆ่าผู้หญิงหล่อ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Too handsome for you, huh, honey?หล่อเกินไปสำหรับคุณ huh, น้ำผึ้ง? Bloodsport (1988)
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย Aladdin (1992)
Good night, my handsome prince.ราตรีสวัสดิ์ฺ เจ้าชายรูปหล่อ Aladdin (1992)
Jafar! I never realized how incredibly handsome you are.ข้าไม่เคยรู้เลยว่า ท่านหล่อเหลาเพียงนี้ Aladdin (1992)
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย Wuthering Heights (1992)
Handsome as a lion, that one.หล่ลเหมือนสิงโต Cool Runnings (1993)
Now, this is where one lucky couple... will win this handsome trophy that Marilyn here is holding.ตอนนี้เป็นที่หนึ่งทั้งคู่โชคดี ... จะเป็นผู้ชนะรางวัลหล่อนี้ที่มาริลีนที่นี่มีการถือครอง Pulp Fiction (1994)
Here we are! Haven't I caught myself a handsome husband?และนี่ล่ะค่ะ หนูไม่ได้มีสามีที่แสนจะหล่อเหรอคะ Episode #1.6 (1995)
How handsome you were.วิธีหล่อคุณ The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handsomeAm I handsome or not?
handsomeA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
handsomeCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
handsomeGuys that handsome are few and far between.
handsomeHandsome is as handsome done.
handsomeHandsome is that handsome does. [ Proverb ]
handsomeHe became a handsome young man.
handsomeHe cuts a handsome figure in that black suit.
handsomeHe is a gentleman, handsome, clever, and rich.
handsomeHe is a good boy, and what is better, very handsome.
handsomeHe is a handsome man.
handsomeHe is a handsome young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
รูปงาม(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ(adj) handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
หล่อ(adj) good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: มีหน้าตาดี
เพริศพราย(adj) beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai Definition: งามระยับ
เพริศแพร้ว(adj) beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai Definition: งามระยับ
เพา(adj) pretty, See also: handsome, beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา
ประไพ(adj) beautiful, See also: handsome, pretty, Syn. งาม, งดงาม, สวย, Example: พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่งดังดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศรี
สำอาง(adj) handsome, See also: beautiful, Example: ฉันไม่ชอบหนุ่มเจ้าสำอางอย่างเขาหรอก ดูไม่ค่อยบึกบึนสมชายชาตรีเลย, Thai Definition: ที่รักสวยรักงาม, ที่ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตา
หล่อเหลา(adj) handsome, See also: good - looking, Syn. หล่อ, รูปหล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
งาม[ngām] (adj) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair  FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[ngām-ngøn] (v) EN: be beautiful ; be graceful ; be fair ; be attractive ; be pretty ; be handsome
งดงาม[ngot-ngām] (adj) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous  FR: joli ; pittoresque
พริ้มเพรา[phrimphrao] (v) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking
สำอาง[sam-āng] (adj) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying  FR: élégant ; soigné
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HANDSOME HH AE1 N S AH0 M
HANDSOMELY HH AE1 N S AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handsome (j) hˈænsəm (h a1 n s @ m)
handsomely (a) hˈænsəmliː (h a1 n s @ m l ii)
handsomest (j) hˈænsəmɪst (h a1 n s @ m i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief #1,647 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] handsome; elegant #1,896 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] handsome; large; long #2,581 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking #4,971 [Add to Longdo]
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙,   /  ] handsome guy #4,997 [Add to Longdo]
英俊[yīng jùn, ㄧㄥ ㄐㄩㄣˋ,  ] handsome #13,540 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome #23,696 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] handsome; fair #52,296 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] handsome #63,558 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome #185,423 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stattlicher Gewinnhandsome profit [Add to Longdo]
Edelfrankolin { m } [ ornith. ]Handsome Francolin [Add to Longdo]
Goldbrusttyrann { m } [ ornith. ]Handsome Flycatcher [Add to Longdo]
Hartlaubschmuckvogel { m } [ ornith. ]Handsome Fruiteater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立派[りっぱ, rippa] (adj-na, n) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate; (P) #12,938 [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ハンサム[hansamu] (adj-na, n) handsome; (P) [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
苦味走った[にがみばしった, nigamibashitta] (adj-f) sternly handsome [Add to Longdo]
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does [Add to Longdo]
好男子[こうだんし, koudanshi] (n) handsome man [Add to Longdo]
色悪[いろあく, iroaku] (n) handsome villain [Add to Longdo]
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp, v5r) splendidly handsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsome \Hand"some\ (h[a^]n"s[u^]m; 277), a. [Compar.
   {Handsomer} (-[~e]r); superl. {Handsomest}.] [Hand + -some.
   It at first meant, dexterous; cf. D. handzaam dexterous,
   ready, limber, manageable, and E. handy.]
   1. Dexterous; skillful; handy; ready; convenient; -- applied
    to things as persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That they [engines of war] be both easy to be
       carried and handsome to be moved and turned about.
                          --Robynson
                          (Utopia).
    [1913 Webster]
 
       For a thief it is so handsome as it may seem it was
       first invented for him.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Agreeable to the eye or to correct taste; having a
    pleasing appearance or expression; attractive; having
    symmetry and dignity; comely; -- expressing more than
    pretty, and less than beautiful; as, a handsome man or
    woman; a handsome garment, house, tree, horse.
    [1913 Webster]
 
   3. Suitable or fit in action; marked with propriety and ease;
    graceful; becoming; appropriate; as, a handsome style,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Easiness and handsome address in writing. --Felton.
    [1913 Webster]
 
   4. Evincing a becoming generosity or nobleness of character;
    liberal; generous.
    [1913 Webster]
 
       Handsome is as handsome does.     --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
   5. Ample; moderately large.
    [1913 Webster]
 
       He . . . accumulated a handsome sum of money. --V.
                          Knox.
    [1913 Webster]
 
   {To do the handsome thing}, to act liberally. [Colloq.]
 
   Syn: {Handsome}, {Pretty}.
 
   Usage: Pretty applies to things comparatively small, which
      please by their delicacy and grace; as, a pretty girl,
      a pretty flower, a pretty cottage. Handsome rises
      higher, and is applied to objects on a larger scale.
      We admire what is handsome, we are pleased with what
      is pretty. The word is connected with hand, and has
      thus acquired the idea of training, cultivation,
      symmetry, and proportion, which enters so largely into
      our conception of handsome. Thus Drayton makes mention
      of handsome players, meaning those who are well
      trained; and hence we speak of a man's having a
      handsome address, which is the result of culture; of a
      handsome horse or dog, which implies well proportioned
      limbs; of a handsome face, to which, among other
      qualities, the idea of proportion and a graceful
      contour are essential; of a handsome tree, and a
      handsome house or villa. So, from this idea of
      proportion or suitableness, we have, with a different
      application, the expressions, a handsome fortune, a
      handsome offer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsome \Hand"some\, v. t.
   To render handsome. [Obs.] --Donne
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handsome
   adj 1: pleasing in appearance especially by reason of conformity
       to ideals of form and proportion; "a fine-looking woman";
       "a good-looking man"; "better-looking than her sister";
       "very pretty but not so extraordinarily handsome"-
       Thackeray; "our southern women are well-favored"- Lillian
       Hellman [syn: {fine-looking}, {good-looking}, {better-
       looking}, {handsome}, {well-favored}, {well-favoured}]
   2: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top