ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lovely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lovely-, *lovely*, love
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lovely(n) คนที่น่ารัก
lovely(adj) น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty
lovely(adj) เป็นที่เบิกบานใจ, Syn. delightful, plesant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive, Ant. ugly
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สวย, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S., unbecoming

English-Thai: Nontri Dictionary
lovely(adj) งาม, น่ารัก, สวยงาม, สวย, ดีงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is a lovely place.นี่เป็นที่ที่หลงไหลมาก The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
A very lovely thought.คิดที่น่ารักมาก Pinocchio (1940)
He was a lovely person, very unusual.- ค่ะท่านเป็นคนน่ารักไม่เหมือนใคร Rebecca (1940)
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา Rebecca (1940)
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า Rebecca (1940)
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย-- Rebecca (1940)
Lovely lads and so natural.ฉันหมายถึงว่าความรักยังไม่ได้ไปถึง หัวของพวกเขา Help! (1965)
Oh, lovely pub.โอ้ผับที่น่ารัก สองเบียร์หลืองและมะนาว Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovelyAs lovely as a rose.
lovelyBecause you're a sweet and lovely girl.
lovelyChris cannot control his passion for the lovely new girl in town.
lovelyDon't forget to give my best regards to your lovely wife.
lovelyHe hit the jack pot with his date. She was lovely and intelligent.
lovelyHer lovely voice was a real feast to the ears.
lovelyHer mother admired her daughter who looked lovely tonight.
lovelyI couldn't but buy such lovely dolls.
lovelyI feel like playing golf on such a lovely day.
lovelyIsn't it a lovely day!
lovelyIsn't it a lovely morning?
lovelyIt is really lovely to go up Mt. Hakodate and look at the night view of Hakodate city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญตา(adv) lovely, See also: pretty, pleasingly, Example: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง
เจริญตาเจริญใจ(adv) pleasingly, See also: lovely, pleasurably, delightfully, Example: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ
น่ารัก(adj) lovely, See also: pretty, cute, charming, Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ, Example: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
น่าเอ็นดู(adj) lovely, See also: charming, exquisite, Syn. น่ารัก, Ant. น่าเกลียด, Example: เด็กชายคนนี้มีท่าทางน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่ชวนให้ชอบพอรักใคร่ด้วยความปรานี
ย้อง(adj) beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
แฉล้ม(adj) lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
ไฉไล(adj) pretty, See also: lovely, tender and beautiful, Syn. งาม, Ant. ขี้เหร่, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนหน้าตาไฉไลไล่เลี่ยกัน
ชดช้อย(adv) gently, See also: lovely, gracefully, Syn. อ่อนช้อย, Example: ท่ารำของนางรำบนเวทีนั้นงามชดช้อยเหลือเกิน
กระจุ๋มกระจิ๋ม(adj) delicate, See also: lovely, dainty, cute, Syn. จุ๋มจิ๋ม, Example: เธอมีปากกระจุ๋มกระจิ๋ม, Thai Definition: เล็กๆ น้อยๆ, น่าเอ็นดู
ขวัญตา(n) lovely sight, Syn. แก้วตาดวงใจ, Example: พระองค์สร้างทาชมาฮาลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งขวัญตาของพระองค์, Count Unit: คน, Thai Definition: มิ่งขวัญดวงตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฉไล[chailai] (adj) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful  FR: beau
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
จุ๋มจิ๋ม[jumjim] (adj) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: lovely sight
น่าเอ็นดู[nā-endū] (adj) EN: lovely ; charming ; exquisite  FR: charmant ; attachant
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (v) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (adj) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?  FR: haïssable ; détestable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lovely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lovely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妩媚[wǔ mèi, ㄨˇ ㄇㄟˋ,   /  ] lovely; charming #11,863 [Add to Longdo]
春光明媚[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ,    ] lovely spring sunshine #60,199 [Add to Longdo]
嬿[yàn, ㄧㄢˋ, 嬿] lovely #97,707 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] lovely; beautiful [Add to Longdo]
瑞色[ruì sè, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄜˋ,  ] lovely color [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieblich; wonnig { adj } | lieblicher; wonniger | am lieblichsten; am wonnigstenlovely | lovelier | loveliest [Add to Longdo]
Azurkotinga [ ornith. ]Lovely Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫(P);媛(oK)[ひめ, hime] (n) (1) princess; young lady of noble birth; (n-suf, n) (2) (See 彦) girl; (pref) (3) small & lovely; (P) #1,399 [Add to Longdo]
美しい[うつくしい, utsukushii] (adj-i) beautiful; lovely; (P) #5,016 [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) #9,889 [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) #10,557 [Add to Longdo]
ラブリー[raburi-] (adj-no) lovely [Add to Longdo]
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
可愛らしい[かわいらしい, kawairashii] (adj-i) lovely; sweet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lovely \Love"ly\, adv.
   In a manner to please, or to excite love. [Obs. or R.]
   --Tyndale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lovely \Love"ly\, a. [Compar. {Lovelier}; superl. {Loveliest}.]
   [AS. luflic.]
   1. Having such an appearance as excites, or is fitted to
    excite, love; beautiful; charming; very pleasing in form,
    looks, tone, or manner. "Lovely to look on." --Piers
    Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Not one so fair of face, of speech so lovely.
                          --Robert of
                          Brunne.
    [1913 Webster]
 
       If I had such a tire, this face of mine
       Were full as lovely as is this of hers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Lovable; amiable; having qualities of any kind which
    excite, or are fitted to excite, love or friendship.
    [1913 Webster]
 
       A most lovely gentlemanlike man.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Loving; tender. [Obs.] "A lovely kiss." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many a lovely look on them he cast.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Very pleasing; -- applied loosely to almost anything which
    is not grand or merely pretty; as, a lovely view; a lovely
    valley; a lovely melody.
    [1913 Webster]
 
       Indeed these fields
       Are lovely, lovelier not the Elysian lawns.
                          --Tennyson.
 
   Syn: Beautiful; charming; delightful; delectable; enchanting;
     lovable; amiable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lovely
   adj 1: appealing to the emotions as well as the eye
   2: lovable especially in a childlike or naive way [syn:
     {adorable}, {endearing}, {lovely}]
   n 1: a very pretty girl who works as a photographer's model
      [syn: {cover girl}, {pin-up}, {lovely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top