Search result for

น่าสนใจ

(52 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าสนใจ-, *น่าสนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนใจ[ADJ] interesting, Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง, Example: ภาพยนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคใหม่
น่าสนใจ[V] be interesting, See also: be remarkable, be concerned, Syn. น่ารู้, Ant. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look who finally got a little interesting.ในที่สุดเธอก็ฟังดูน่าสนใจนิดหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
You think this is interesting to me?คุณคิดว่านี่น่าสนใจสำหรับฉัน Not Cancer (2008)
It is an interesting case.หมอเฮาส์ มันเป็นกรณีที่น่าสนใจ Joy (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)
Interesting.น่าสนใจนี่ The Itch (2008)
You would've said interesting no matter what the answer.คุณไม่ต้องมาพูด ว่าน่าสนใจ มันไม่เข้ากับคำตอบ The Itch (2008)
And no matter what the answer, it would've been interesting.และมันไม่เข้ากับคำตอบ มันน่าสนใจ The Itch (2008)
Not sure whose, but interesting.ไม่แน่ใจว่าเป็นของใคร แต่น่าสนใจ The Itch (2008)
Oh, this is interesting...แหมนี้ที่น่าสนใจ ... Gas Pills (2008)
I got some really interesting results on the routine tox screen of Chelsea Marsh.ฉันได้ผลตรวจเกี่ยวกับพิษวิทยาของเชลซี มาร์ช ที่น่าสนใจมากค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Come on, stop pretending to be interesting, tell me.แหม อย่าทำว่าเรื่องตัวเองน่าสนใจหน่อยเลย เล่ามา The Moment of Truth (2008)
Interesting. I can't wait to try that one.น่าสนใจ แทบทนลองใช้ไม่ไหว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
น่าสนใจ[adj.] (nāsonjai) EN: interesting   FR: intéressant ; digne d'intérêt
น่าสนใจมากมาย[adj.] (nāsonjai mākmāi) FR: extrêmement intéressant

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bushy-tailed[ADJ] น่าสนใจและกระตือรือร้น, Syn. bright-eyed
gripping[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ
interesting[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. appealing, attractive, intriguing
loom large[PHRV] สำคัญ, See also: น่าสนใจ, Syn. bulk large
juicy[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Syn. interesting, sensational
newsworthy[ADJ] น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว, Syn. interesting, Ant. uninteresting
piquant[ADJ] น่าสนใจ, See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ, Syn. attractive, interesting
scintillating[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน, Syn. brilliant, lively, sparkling
succulent[ADJ] น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
curio(คิว'ริโอ) n. ของแปลก,ของที่น่าสนใจ,โบราณวัตถุ,ของเก่า, Syn. curiosity
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ
piquancy(n) ความคมคาย,ความแหลม,ความถี่,ความน่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top