ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*firmly*

F ER1 M L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: firmly, -firmly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmly(adv) อย่างหนักแน่น, See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmlyHe clutched her arm firmly.
firmlyHe firmly refused the Premier's earnest request.
firmlyHe held on firmly to the branch.
firmlyHe told her firmly to realize how serious her condition was.
firmlyHolding on to the rope firmly, I came safe to land.
firmlyI firmly believe.
firmlyI firmly believe it is characteristic of him to be late.
firmlyI firmly believe that your time will come.
firmlyKeep both feet firmly on the ground.
firmlyMake sure that the device is attached firmly to ceiling.
firmlyShe firmly asserts that she will not sing in front of anybody.
firmlyShe held my arm firmly.
firmlyShe is firmly determined to own a store of her own.
firmlyShe pressed her lips firmly together.
firmlyThe event has fixed firmly in my mind.
firmlyThe little boy held his mother's hand firmly when crossing the street.
firmlyThis custom has become firmly established among the Japanese.
firmlyThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.
firmlyWe are firmly confident of victory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นสมอง(v) be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai Definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
ตาไม่กระพริบ(adv) intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai Definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
แน่นแฟ้น(adv) firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
เหนียวแน่น(adv) closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
มั่นใจ(v) be confident, See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: พวกเขามั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องชนะยกทีม, Thai Definition: เชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
ปักใจ(v) determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai Definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
แน่นหนา(adv) tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เป็นปึกแผ่น(adv) firmly, See also: strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Example: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ
มั่นเหมาะ(adv) surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
มั่นเหมาะ(adv) surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
เด็ดเดี่ยว(adv) resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai Definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดขาด(adv) absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
กระชับ(v) fit closely, See also: be close-fitting, be fastened firmly, be tight, be well-fitting, Syn. แนบแน่น, แนบสนิท, Ant. หลวม, Example: เสื้อตัวที่หุ่นสวมกระชับกับหุ่นดี
กระง่อนกระแง่น(adv) infirmly, See also: shakily, feebly, Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น, Ant. แน่น, มั่นคง, Example: ราวตากผ้าหลังบ้านเอียงกระง่อนกระแง่น, Thai Definition: ง่อนๆ แง่นๆ, คลอนแคลน, ไม่แน่น
กำชับ(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
จับหลัก(v) be firmly fixed, See also: be rigid, be stationary, Syn. อยู่กับที่, นิ่ง
ดาน(adj) hard, See also: firmly, strongly, compactly, solidly, Syn. แข็ง, แน่น
ยืนยัน(v) assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai Definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างแน่นอน(adv) certainly, See also: surely, of course, firmly, fixedly, Syn. อย่างแน่แท้, Example: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างแน่นอน(adv) certainly, See also: surely, of course, firmly, fixedly, Syn. อย่างแน่แท้, Example: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน
ขึ้นใจ(v) learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. ้แม่น, Ant. ลืม, Example: นักเรียนทุกคนควรจะท่องบทเรียนนี้ให้ขึ้นใจ เพราะครูอาจจะเอาไปออกสอบได้, Thai Definition: จำได้อย่างแม่นยำไม่ลืมเลือน
ขึ้นปาก(v) learn by heart, See also: memorize, be firmly fixed in the mind, commit to memory, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เด็กนักเรียนท่องสูตรคูณกันจนขึ้นปากแล้ว, Thai Definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
ขึ้นใจ[kheunjai] (v) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory  FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
มั่นใจ[manjai] (v) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;  FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นแฟ้น[naenfaēn] (adv) EN: firmly ; securely ; stably  FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument
เสถียร[sathīen] (adv) EN: stably ; firmly ; strongly  FR: stable ; constant
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision
อย่างแน่นอน[yāng naēnøn] (adv) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; fixedly  FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ยืนยัน[yeūnyan] (v) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest  FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMLY F ER1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmly (a) fˈɜːʳmliː (f @@1 m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认定[rèn dìng, ㄖㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to maintain (that sth is true); to determine (a fact); determination (of an amount); of the firm opinion; to believe firmly; to set one's mind on; to identify with, #3,360 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
坚信[jiān xìn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, / ] to believe firmly; without any doubt, #8,669 [Add to Longdo]
牢牢[láo láo, ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ, ] firmly, #8,907 [Add to Longdo]
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] firm; firmly; hard; stable, #13,682 [Add to Longdo]
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, ] firmly; resolutely; without hesitation, #13,881 [Add to Longdo]
确信[què xìn, ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] to be convinced; to be sure; to firmly believe; to be positive that; definite news, #16,067 [Add to Longdo]
紧握[jǐn wò, ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ, / ] to hold firmly, not let go, #18,257 [Add to Longdo]
深信[shēn xìn, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ, ] to believe firmly, #18,888 [Add to Longdo]
脚踏实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character, #19,014 [Add to Longdo]
硬要[yìng yào, ㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, ] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action, #22,072 [Add to Longdo]
认准[rèn zhǔn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] to believe firmly, #25,326 [Add to Longdo]
深信不疑[shēn xìn bù yí, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] to believe firmly without any doubt (成语 saw); absolute certainty about sth, #35,397 [Add to Longdo]
卧薪尝胆[wò xīn cháng dǎn, ㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ ㄉㄢˇ, / ] (expr.) lit. lying on firewood, tasting gall (成语 saw); fig. to suffer patiently while firmly resolved on revenge, #39,958 [Add to Longdo]
笃信[dǔ xìn, ㄉㄨˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] to believe firmly; devout in one's faith, #50,517 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] (downwards-right concave character stroke); press down firmly, #55,807 [Add to Longdo]
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again, #68,893 [Add to Longdo]
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition, #479,315 [Add to Longdo]
坚决否认[jiān jué fǒu rèn, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, / ] to firmly deny [Add to Longdo]
抱定[bào dìng, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to hold on firmly; to cling (to a belief); stubbornly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zügel {m} | Zügel lockern | die Zügel fest in der Hand haltenrein | to loosen the reins | to have things firmly under control [Add to Longdo]
dezidiert {adv}firmly [Add to Longdo]
fest {adv}firmly [Add to Longdo]
schwach {adv}infirmly [Add to Longdo]
Er hat sein Kommen fest zugesagt.He has promised firmly that he will come. [Add to Longdo]
Ich bin felsenfest davon überzeugt.I'm firmly (absolutely) convinced of it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
がっぷり[gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ぎゅっと[gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
すぽっと[supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ガシッ[gashitsu] (adv-to) firmly [Add to Longdo]
引っ抱える[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P) [Add to Longdo]
雁字搦みに[がんじがらみに, ganjigaramini] (adv) (bind) firmly [Add to Longdo]
頑として[がんとして, gantoshite] (exp,adv) firmly, stubbornly [Add to Longdo]
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
決意が固い[けついがかたい, ketsuigakatai] (exp,adj-i) firmly determined [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
根強い[ねづよい, neduyoi] (adj-i) firmly rooted; deep-seated; (P) [Add to Longdo]
信じ込む[しんじこむ, shinjikomu] (v5m) to believe implicitly; to believe firmly [Add to Longdo]
打ち据える[うちすえる, uchisueru] (v1,vt) to place firmly; to hit very hard [Add to Longdo]
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P) [Add to Longdo]
締め括る;締めくくる[しめくくる, shimekukuru] (v5r,vt) to bind firmly; to superintend; to bring to a finish [Add to Longdo]
踏み締める;踏みしめる[ふみしめる, fumishimeru] (v1,vt) to step firmly; to harden by treading [Add to Longdo]
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing [Add to Longdo]
二枚腰[にまいごし, nimaigoshi] (n) (in sumo and judo) posture in which the legs are firmly planted [Add to Longdo]
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly [Add to Longdo]
方針を固める[ほうしんをかためる, houshinwokatameru] (exp,v1) to agree on the principle; to firmly establish a policy [Add to Longdo]
牢として[ろうとして, routoshite] (adv) firmly; strongly [Add to Longdo]
犇と;緊と[ひしと, hishito] (adv) (1) (uk) tightly; firmly; fast; (2) sharply; keenly [Add to Longdo]
臍を固める;ほぞを固める[ほぞをかためる, hozowokatameru] (exp,v1) to make up one's mind (to do something); to resolve firmly (to do something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firmly \Firm"ly\, adv.
   In a firm manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firmly
   adv 1: with resolute determination; "we firmly believed it";
       "you must stand firm" [syn: {firm}, {firmly},
       {steadfastly}, {unwaveringly}]
   2: in a secure manner; in a manner free from danger; "she held
     the child securely" [syn: {securely}, {firmly}]
   3: with firmness; "held hard to the railing" [syn: {hard},
     {firmly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top