ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แน่นหนา

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แน่นหนา-, *แน่นหนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
แน่นหนา[ADV] securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่นหนาว. มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา, แข็งแรง เช่น ประตูหน้าต่างแน่นหนา, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ ปึกแผ่น เป็น เป็นปึกแผ่นแน่นหนา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We'll have some very large, armed gentlemen to guard her.ทางเราจะมีบอดี้การ์ดคุ้มครองเธออย่างแน่นหนา Mannequin: On the Move (1991)
They are guarding her like Fort Knox. But, hold on tight.พวกมันคุ้มกันเธอ อย่างกับอยู่เรือนจำ แต่แน่นหนากว่ามาก Mannequin: On the Move (1991)
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder.มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด The Bodyguard (1992)
Now, the entrance is heavily guarded. We need a way to get inside.เอาล่ะ ทางเข้าถูกเฝ้าแน่นหนามาก เราต้องเข้าไปในนั้น Toy Story (1995)
Not tightly enough it would seem.ก็ดูท่าไม่ได้กั้นแน่นหนาอะไรนี่ และตอนนี้แกมันนังคนโสมมน่ารังเกียจ Death Has a Shadow (1999)
The Royal Guard keeps security tight.ทหารรักษาพระราชวัง รักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This building is protected by a very secure system.ตึกหลังนี้ถูกป้องกันไว้ด้วยระบบนิรภัยที่แน่นหนา The Matrix Reloaded (2003)
And Iockie.ล็อคแน่นหนา Bringing Down the House (2003)
You blighter! You gave me every assurance that the Bank of England was impenetrable!ไหนว่าธนาคารมี รปภ.แน่นหนาที่สุด Around the World in 80 Days (2004)
Sir, sir, I said "impregnable"."หนาแน่น" ไม่ใช่แน่นหนา Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm[ADJ] มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
substantial[ADJ] แข็งแรง, See also: แน่นหนา, Syn. solid, strong, sturdy
thickset[ADJ] หนาทึบ, See also: แน่นหนา, Syn. stout, stubby
tight[ADJ] แน่นหนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
rife(ไรฟฺ) adj. มีอยู่ทั่วไป,แพร่หลาย,อุดม,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้, See also: rifeness n., Syn. prevalent
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.

English-Thai: Nontri Dictionary
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
rife(adj) เต็ม,มากมาย,อุดม,แพร่หลาย,แน่นหนา
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top