ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนักแน่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนักแน่น-, *หนักแน่น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักแน่น(v) be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai Definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
หนักแน่น(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai Definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนักแน่นว. มั่นคง, ไม่ท้อถอย, เช่น เขามีใจหนักแน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น
หนักแน่นไม่โกรธง่าย เช่น เขาเป็นคนใจคอหนักแน่น ไม่โกรธใครง่าย ๆ
หนักแน่นไม่หูเบา เช่น ต้องทำใจให้หนักแน่น อย่าเชื่อใครง่าย ๆ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, it's your turn. Oh, I absolutely insist!ตอนนี้ตาคุณแล้วค่ะ โอฉันขอยืนยันอย่างหนักแน่น Episode #1.5 (1995)
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ Rushmore (1998)
Be strong yet supple.จงหนักแน่นแต่ยืดหยุ่น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น... Malèna (2000)
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง Bringing Down the House (2003)
There is no instability in my home.เรื่องไม่หนักแน่นมั่นคงไม่มีในบ้านผม Bringing Down the House (2003)
And hopefully, if this works out, I'll be able to emphasise that quality even more.ผมหวังว่ารูปจะออกมาดี แล้วก็ดูหนักแน่นหน่อย Hope Springs (2003)
Always with the big words.พูดจาหนักแน่นเสมอเลยนะ The Girl Next Door (2004)
The Lord Marshal. Unsteady.จริงๆแล้ว ลอร์ดมาร์แชล เขาไม่หนักแน่น The Chronicles of Riddick (2004)
Test of our inner selves.วัดจิตใจที่หนักแน่น The Chronicles of Riddick (2004)
Twelve Kicks of the Tam School! Superb attack and defense!บาทาพายุหนักแน่นรุนแรงสมคำร่ำลือ Kung Fu Hustle (2004)
You accent the backbeatเราเน้นที่จังหวะที่หนักแน่น Swing Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
หนักแน่น[naknaen] (adj) EN: firm  FR: solide ; constant
หนักแน่น[naknaen] (adv) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm(adj) หนักแน่น, See also: แน่น, ไม่สั่น, Syn. steady, Ant. loose
forceful(adj) หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
foursquare(adj) มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare(adv) มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
self-composed(adj) หนักแน่น, See also: ไม่หวั่นไหว, สุขุม, Syn. calm, self-composure
strong(adj) เข้มแข็ง, See also: หนักแน่น, Syn. determined, resolute, staunch
sturdy(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding
unfaltering(adj) หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating
unflappable(adj) ไม่สะทกสะท้าน, See also: หนักแน่น, แน่วแน่, Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back, level-headed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj., adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน, ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น, ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm, verify
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น, ไม่นิ่ม, แน่นหนา, แข็งแรง, มั่นคง, เหนียวแน่น, หนักแน่น, เด็ดขาด, แน่นอน, แน่วแน่ n. บริษัท, ห้าง, ห้างหุ้นส่วน, ห้างร้าน, ร้านค้า, กงสี, ธุรกิจ adv. อย่างแน่น, อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
limp(ลิมพฺ) { limped, limping, limps } vi., adj. เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋, กระทำอย่างอ่อนระโหย, เหนื่อยอ่อน, อ่อนกำลัง, ไร้พลัง, ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ทรหด, หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous, manly, Ant. timid
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท, กำลัง, พลังงาน, ความหนักแน่น, ความกล้าหาญ, ความหงุดหงิด, ความทะลึ่ง, เส้นใบ, ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ, กระตุ้น. vt. ให้กำลัง, ให้กำลังใจ, Syn. strength
pat(แพท) vt., n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj., adv. ตรงประเด็น, ตรงจุด, พร้อมแล้ว, หนักแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลง
self-composedadj. สุขุม, ใจเย็น, สงบ, หนักแน่น -
slack(สแลค) adj., n., vt., vi. (ความ, ทำให้, กลายเป็น) หย่อน, เนือย, ผ่อน, ย้อย, ขี้เกียจ, เหนื่อยหน่าย, สะเพร่า, เฉื่อย, เชื่องช้า, อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา, ไม่สมบูรณ์
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง, ความหนักแน่น, ความแข็งแรง, ความมั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
emphasis(n) การย้ำ, การเน้น, การให้น้ำหนัก, ความสำคัญ, ความหนักแน่น
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ, ซึ่งเน้น, สำคัญ, หนักแน่น, เด่นชัด
firm(adj) มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, แน่นอน, หนักแน่น, แน่นหนา, แข็งแรง
manful(adj) กล้าหาญ, ทรหด, เด็ดเดี่ยว, หนักแน่น, อย่างลูกผู้ชาย
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ, ความสุขุม, ความหนักแน่น
steadily(adv) อย่างแน่วแน่, อย่างมั่นคง, อย่างหนักแน่น, อย่างเด็ดเดี่ยว
steadiness(n) ความแน่วแน่, ความมั่นคง, ความสม่ำเสมอ, ความคงที่, ความหนักแน่น
steady(adj) แน่วแน่, มั่นคง, สม่ำเสมอ, คงที่, หนักแน่น, เด็ดเดี่ยว
steady(vt) ทำให้คงที่, ทำให้มั่นคง, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้หนักแน่น
sturdiness(n) ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความหนักแน่น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top