ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เปลี่ยนแปลง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เปลี่ยนแปลง-, *ไม่เปลี่ยนแปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เปลี่ยนแปลง[V] cannot be changed, See also: be certain, Syn. แน่นอน, แน่, Example: กำหนดการประชุมไม่เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไปตามเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The one constant through all the years, Ray, has been baseball.สิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คือเบสบอล Field of Dreams (1989)
No change. "- ไม่เปลี่ยนแปลง Windstruck (2004)
And I'm afraid of not changing.และผมกลัวการไม่เปลี่ยนแปลง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I'm afraid of change, and I'm afraid of... not changing.ผมกลัวการเปลี่ยนแปลง และผมก็กลัว... การไม่เปลี่ยนแปลง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
My affections and wishes have not changed.ความรักและความต้องการของผม ไม่เปลี่ยนแปลง Pride & Prejudice (2005)
The King's condition has become stable because of his contentment over the wedding. I'll try to assist you all I can..ข้อกำหนดของพระราชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความพอใจของพระองค์ ฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าฉันสามารถ.. Episode #1.3 (2006)
As long he keeps those things in balance, the stories never change... and the endings stay happy, happy, happy.เมื่อไหร่ก้อตามที่เข็ม ชี้สมดุล เรื่องราวก้อจะไม่เปลี่ยนแปลง.. เรืองจะจบลง อย่าง แฮปปี้, แฮ้ปปี้ แฮ้ปปี้ Happily N'Ever After (2006)
I don't know, but I wish I had, 'cause evenif it didn't change anything, she'd know how I felt.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันน่าจะได้พูดมัน เพราะว่า แม้มันจะไม่เปลี่ยนแปลง อะไรเลย คุณก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไง Bad News Blair (2007)
The number of the soul is always the same here.ที่นี่.. จำนวนของวิญญาณนั้นไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากเจ้าจะหาวิญญาณมาแทนที่เค้าได้ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Biopsy revealed No fibrotic changes.การตรวจเนื้อเยื่อแสดงให้เห็นfibrotic ไม่เปลี่ยนแปลง 97 Seconds (2007)
You don't seem to have changed the room around very much.ห้องนี้ดูไม่เปลี่ยนแปลงเลย Spider-Man 3 (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invariant[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing
level[ADJ] คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
living[ADJ] ที่มีสภาพตามธรรมชาติ, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. live
same[ADJ] เหมือนเดิม, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม, Syn. unchanging, unchanged, changeless
stabile[ADJ] มั่นคง, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, stable
unchangeable[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: เปลี่ยนแปลงไม่ได้, Syn. unalterable, Ant. varying, unfixed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
intact(อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม., See also: intactness n., Syn. untorched
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying

English-Thai: Nontri Dictionary
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top