ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hard

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hard-, *hard*, har
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard(adj) (อากาศ) รุนแรง, See also: หนัก
hard(adj) แข็ง, Syn. firm, rigid, stiff, Ant. soft, yielding
hard(adj) แข็งกระด้าง, See also: ดุดัน, ไร้เมตตา
hard(adv) โดยใช้สมาธิ
hard(adv) โดยแรง, See also: อย่างแรง, Syn. forcefully, strenuously, vigorously, Ant. gently
hard(adj) เต็มไปด้วยปัญหา
hard(adj) ที่ต้องใช้ความพยายามมาก
hard(adj) เป็นจริง, See also: แท้จริง
hard(adj) ยาก, See also: ลำบาก
hard(adv) อย่างใช้ความพยายามมาก, See also: อย่างทรหด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, ดุเดือด, เลว, ทนไม่ได้, เข้มงวด, ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เสียใจจริง ๆ , ใกล้, ใกล้ชิด, มากเกิน, ใกล้ชิด,
hard copyสำเนาถาวรสิ่งพิมพ์ออก1. หมายถึง ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ (information) หรือผลที่ได้จากการประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมา เมื่อสั่ง ตรงข้ามกับ soft copy ซึ่งหมายถึง สารสนเทศหรือผลที่เห็นบนจอภาพ เมื่อปิดไฟก็จะหายไป ดู soft copy เปรียบเทียบ2. อีกความหมายหนึ่ง จะหมายถึงผลงานที่พิมพ์ลงกระดาษ
hard coreบุคคลที่เป็นแกนกลาง, หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมใครง่าย ๆ, Syn. rigid, diehard, extreme
hard disk(ฮาร์ดดิสก์) จานบันทึกแบบแข็งหมายถึง จานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก ใช้เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ๆ โดยปกติจะบรรจุไว้ในกล่องมิดชิด บางที เรียก fixed disk เพื่อให้เห็นแตกต่างกับจานบันทึกขนาดเล็กที่นำไปไหนมาไหนได้ ที่เรียกว่า floppy disk ในปัจจุบัน ฮาร์ดดิสก์เป็นของจำเป็นมาก และมีอยู่ภายในไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ความจุขนาดปกติจะ มีตั้งแต่ 40 - 1, 000 เมกะไบต์ ยิ่งจุมาก ก็จะยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
hard drugยาเสพติดให้โทษ
hard knocksความลำบาก, ความทุกข์ยาก
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard lock(ฮาร์ดล็อค) หมายถึงการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเข้ากับตัวเครื่อง เพื่อมิให้ใช้เครื่องได้ในกิจกรรมบางประการ เป็นต้นว่า การทำงานกับซอฟต์แวร์บางตัวเป็นต้น
hard palateเพดานปากที่แข็งส่วนหน้า, ประกอบด้วยกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
hard(adj) หนัก, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, แข็ง, ทรหด, แน่น
hard(adv) อย่างแข็งขัน, อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มที่, อย่างหนัก, อย่างยากลำบาก
harden(vt) ทำให้ยาก, ทำให้แข็งแกร่ง, ทำให้แข็ง, ทำให้มั่นคงขึ้น
hardihood(n) ความกล้าหาญ, ความบึกบึน, ความทรหด, ความอดทน, ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ, อย่างทรหด, อย่างทนทาน, อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน, ความแข็งแรง, ความทรหด, ความบึกบึน, ความกล้าหาญ
hardly(adv) เกือบจะไม่, เห็นจะไม่, ไม่น่า, โดยยาก, ไม่ค่อยจะ
hardness(n) ความยาก, ความทรหด, ความหนัก, ความแข็ง, ความรุนแรง
hardship(n) ความยากลำบาก, ความทุกข์ทรมาน
hardware(n) เครื่องเหล็ก, เครื่องโลหะ, เครื่องมือ, อาวุธยุทโธปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hard๑. แข็ง๒. ถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard chancre; chancre, induratedแผลริมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hard coalถ่านหินแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [ มีความหมายเหมือนกับ printout ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [ มีความหมายเหมือนกับ printout ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [ มีความหมายเหมือนกับ printout ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard cornตาปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hard depositคราบแข็ง [ ดู dental deposit ประกอบ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard diskจานบันทึกแบบแข็ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard diskจานบันทึกแบบแข็ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hard boundหนังสือปกแข็ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hard Currencyเงินแข็ง, Example: เงินสกุลที่ค่าคงที่หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับเงินตราสกุลอื่นๆ ในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เนื่องมาจากอุปสงค์ของเงินตราสกุลนั้นมีมากกว่าอุปทานของเงินตรา ในบางครั้งอาจหมายถึงเงินตราสกุลที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเงินตราสกุล อื่นๆ ได้อย่างเสรี และในบางกรณีในสถานการณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ยืมหาได้ยาก ในท้องตลาดก็จะเรียกว่าเงินแข็งได้เช่นกัน กรณีหลังนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเงินค่าสูง (ดู Dear Money) [สิ่งแวดล้อม]
hard diskหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่นซ้อนอยู่บนแกนหมุนเดียวกัน [คอมพิวเตอร์]
hard diskฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแผ่นบันทึกแบบแข็งเคลือบด้วยสารแม่เหล็กที่ผิวทั้งสองด้านหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน มีหัวอ่านข้อมูลติดอยู่บนแขนที่เลื่อนเข้าออกได้ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ถูกบรรจุในกล่องที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นและการกระทบกระเทือน สามารถเก็บข้อมูลไ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk managementการจัดการจานบันทึกแบบแข็ง [TU Subject Heading]
Hard disks (Computer science)จานบันทึกแบบแข็ง (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Hard soilดินดาน, Example: ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน้ำปูนเป็นเชื้อประสาน มีลักษณะแข็ง ยากแก่การขูด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hard code(vi, slang) เป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยการแนบอินพุทและการตั้งค่าต่างๆเอาไว้ใน source code ของโปรแกรมโดยตรงเลย, See also: hardcode, hardcoding, hard-code, hard-coding
hard wordยืนยัน
hard-won(adj) ได้มาด้วยความยากลำบาก
Hardware Selection and Sizing

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make a hard knot.ทำให้ปมอย่างหนัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-How hard do ya scrub?วิธีการที่ยากไม่ขัด ya? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, sсrub good and hard It сan't be deniedตอนนี้สครับที่ดีและมันยากที่ ไม่สามารถปฏิเสธ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-And she fell in love. -Was it hard to do?และเธอตกหลุมรัก มันเป็นเรื่อง ยากที่จะทำอย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A hard worker, can't get a job.คนที่ทำงานหนักได้ ถึงจะมีงานทำ The Great Dictator (1940)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
It'll be so hard on poor Maxim.มันคงจะลําบากใจมากสําหรับเเม็กซิม Rebecca (1940)
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก Rebecca (1940)
It's hard to put into words.มันยากที่จะใส่ลงไปในคำ 12 Angry Men (1957)
- All right. Let's do it the hard way.- ขวาทั้งหมด ลองทำวิธีที่ยาก 12 Angry Men (1957)
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
hardA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
hardAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
hardAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
hardAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
hardAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
hardAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
hardA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
hardA good purpose makes hard work a pleasure.
hardA hard wind is blowing.
hardAlice felt something hard melt in her heart.
hardAll my class are hardworking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาร์ดดิสก์(n) hard disk, Example: ปัจจุบันนี้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ กว่าแต่ก่อน
ฮาร์ดแวร์(n) hardware, Example: ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตกันมากมายทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ถูกใจผู้ใช้
ยาอันตราย(n) poison, See also: hard drug, poisonous drug, toxicant, toxic, toxic substance, Example: ยาที่มีส่วนผสมของพีพีเอถือว่าเป็นยาอันตราย ที่ควรเพิกถอนออกจากตลาด, Thai Definition: ยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย
หนังสือปกแข็ง(n) hardback, See also: hardcover, Ant. หนังสือปกอ่อน, Example: สำนักพิมพ์จัดทำเรื่องสั้นชุดนี้รวมเล่มเป็นหนังสือปกแข็งมาล่อใจท่านผู้ซื้อกันแล้ว, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือที่มีปกหุ้มทำมาจากกระดาษแข็ง
งานหนัก(n) hard work, See also: heavy work, Ant. งานเบา, Example: ร้านนี้ต้องการพนักงานเก็บสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งานหนัก, Thai Definition: งานที่ต้องทำมากกว่างานอื่นๆ
หนัก(adv) hard, See also: toughly, tediously, laboriously, Ant. น้อย, เบา, Example: มนุษย์ไม่สามารถทำงานหนักตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผิดพลาดได้, Thai Definition: มาก
หิน(adj) hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
เกร็ง(v) contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai Definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง
แข็ง(adj) hard, See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แข็งๆ(adj) hard, See also: solid, stiff, Syn. แข็ง, Example: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [ mpl ] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัตคัดเงิน[attakhat ngoen] (v, exp) EN: be short of money ; be hard up  FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บ้าบิ่น[bābin] (adj) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious  FR: imprudent ; casse-cou
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บัวฝรั่ง[būa Farang] (n, exp) EN: Hardy water-lily
ใช้ทน[chai thon] (adj) EN: durable ; hard-wearing
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาวสวน[chāosūan] (n) EN: orchard farmer ; fruit gardener  FR: jardinier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARD
HARDS
HARDT
HARDY
HARDIN
HARDIE
HARDEY
HARDER
HARDEN
HARDEE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hard
hardy
harden
harder
hardly
hardens
hardest
hardier
hardtop
hardback

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] hard; firm; strong; just; barely; exactly #546 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ,   /  ] hard to (predict, imagine etc) #1,413 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] hard; strong; solid; firm; to supervise; to inspect; jail; prison #1,638 [Add to Longdo]
辛苦[xīn kǔ, ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ,  ] hard; exhausting; with much toil #2,334 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, ] hard; stiff; strong; firm #2,717 [Add to Longdo]
硬件[yìng jiàn, ㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] hardware #5,058 [Add to Longdo]
硬盘[yìng pán, ㄧㄥˋ ㄆㄢˊ,   /  ] hard disk #5,266 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly #5,887 [Add to Longdo]
毫不[háo bù, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ,  ] hardly; not in the least; not at all #6,196 [Add to Longdo]
难免[nán miǎn, ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ,   /  ] hard to avoid; difficult to escape from #6,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck { m }hard copy [Add to Longdo]
Festplatte { f }; Harddisk { f } [ comp. ]hard disk; harddisk [Add to Longdo]
Hardcopy { f } [ comp. ]hardcopy [Add to Longdo]
Hardcover { n }; gebundene Ausgabe { f }hardcover edition [Add to Longdo]
Hardtop { m, n }; abnehmbares Verdeck von Sportwagen [ auto ]hardtop [Add to Longdo]
Hardware { f } [ comp. ]; Computer-Teile { pl }hardware [Add to Longdo]
Hardware-Fehler { m } [ comp. ]hardware failure [Add to Longdo]
Hardware-Kompatibilität { f } [ comp. ]hardware compatibility [Add to Longdo]
Hardwarekombination { f } [ comp. ]mixed hardware [Add to Longdo]
Hardwarezusätze { pl } [ comp. ]additional hardware [Add to Longdo]
Hartherzigkeit { f }hard heartedness [Add to Longdo]
Hartlöten { n }hard soldering [Add to Longdo]
Hartsilberoberfläche { f }hard silver finish [Add to Longdo]
Hartwurst { f } [ cook. ]hard cured sausage [Add to Longdo]
Münzgeld { n }hard cash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn #1,517 [Add to Longdo]
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n, n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P) #1,581 [Add to Longdo]
剛;豪[ごう, gou] (n, adj-f) strong; hard; manly #2,260 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
硬式[こうしき, koushiki] (n) hardball (tennis, baseball); (P) #3,711 [Add to Longdo]
ハード[ha-do] (adj-na, n, adj-no) (1) hard; (2) (abbr) hardware; (3) (abbr) hard disk; (P) #4,033 [Add to Longdo]
チャレンジ[charenji] (n, vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P) #4,163 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard #4,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based [Add to Longdo]
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]
ハードウエア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware [Add to Longdo]
ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy [Add to Longdo]
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring [Add to Longdo]
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hard \Hard\ (h[aum]rd), a. [Compar. {Harder} (-[~e]r); superl.
   {Hardest}.] [OE. hard, heard, AS. heard; akin to OS. & D.
   hard, G. hart, OHG. herti, harti, Icel. har[eth]r, Dan.
   haard, Sw. h[*a]rd, Goth. hardus, Gr. kraty`s strong,
   ka`rtos, kra`tos, strength, and also to E. -ard, as in
   coward, drunkard, -crat, -cracy in autocrat, democracy; cf.
   Skr. kratu strength, k[.r] to do, make. Cf. {Hardy}.]
   1. Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not
    yielding to pressure; firm; solid; compact; -- applied to
    material bodies, and opposed to {soft}; as, hard wood;
    hard flesh; a hard apple.
    [1913 Webster]
 
   2. Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended,
    decided, or resolved; as a hard problem.
    [1913 Webster]
 
       The hard causes they brought unto Moses. --Ex.
                          xviii. 26.
    [1913 Webster]
 
       In which are some things hard to be understood. --2
                          Peter iii. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious;
    fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to
    cure.
    [1913 Webster]
 
   4. Difficult to resist or control; powerful.
    [1913 Webster]
 
       The stag was too hard for the horse. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       A power which will be always too hard for them.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult to bear or endure; not easy to put up with or
    consent to; hence, severe; rigorous; oppressive;
    distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times;
    hard fare; a hard winter; hard conditions or terms.
    [1913 Webster]
 
       I never could drive a hard bargain.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   6. Difficult to please or influence; stern; unyielding;
    obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard
    master; a hard heart; hard words; a hard character.
    [1913 Webster]
 
   7. Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid;
    ungraceful; repelling; as, a hard style.
    [1913 Webster]
 
       Figures harder than even the marble itself.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider.
    [1913 Webster]
 
   9. (Pron.) Abrupt or explosive in utterance; not aspirated,
    sibilated, or pronounced with a gradual change of the
    organs from one position to another; -- said of certain
    consonants, as c in came, and g in go, as distinguished
    from the same letters in center, general, etc.
    [1913 Webster]
 
   10. Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a
     hard tone.
     [1913 Webster]
 
   11. (Painting)
     (a) Rigid in the drawing or distribution of the figures;
       formal; lacking grace of composition.
     (b) Having disagreeable and abrupt contrasts in the
       coloring or light and shade.
       [1913 Webster]
 
   {Hard cancer}, {Hard case}, etc. See under {Cancer}, {Case},
    etc.
 
   {Hard clam}, or {Hard-shelled clam} (Zool.), the quahog.
 
   {Hard coal}, anthracite, as distinguished from {bituminous
    coal} ({soft coal}).
 
   {Hard and fast}. (Naut.) See under {Fast}.
 
   {Hard finish} (Arch.), a smooth finishing coat of hard fine
    plaster applied to the surface of rough plastering.
 
   {Hard lines}, hardship; difficult conditions.
 
   {Hard money}, coin or specie, as distinguished from paper
    money.
 
   {Hard oyster} (Zool.), the northern native oyster. [Local, U.
    S.]
 
   {Hard pan}, the hard stratum of earth lying beneath the soil;
    hence, figuratively, the firm, substantial, fundamental
    part or quality of anything; as, the hard pan of
    character, of a matter in dispute, etc. See {Pan}.
 
   {Hard rubber}. See under {Rubber}.
 
   {Hard solder}. See under {Solder}.
 
   {Hard water}, water, which contains lime or some mineral
    substance rendering it unfit for washing. See {Hardness},
    3.
 
   {Hard wood}, wood of a solid or hard texture; as walnut, oak,
    ash, box, and the like, in distinction from pine, poplar,
    hemlock, etc.
 
   {In hard condition}, in excellent condition for racing;
    having firm muscles; -- said of race horses.
 
   Syn: Solid; arduous; powerful; trying; unyielding; stubborn;
     stern; flinty; unfeeling; harsh; difficult; severe;
     obdurate; rigid. See {Solid}, and {Arduous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hard \Hard\, adv. [OE. harde, AS. hearde.]
   1. With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly.
    [1913 Webster]
 
       And prayed so hard for mercy from the prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       My father
       Is hard at study; pray now, rest yourself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. With difficulty; as, the vehicle moves hard.
    [1913 Webster]
 
   3. Uneasily; vexatiously; slowly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. So as to raise difficulties. "The question is hard set."
    --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. With tension or strain of the powers; violently; with
    force; tempestuously; vehemently; vigorously;
    energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence,
    rapidly; nimbly; as, to run hard.
    [1913 Webster]
 
   6. Close or near.
    [1913 Webster]
 
       Whose house joined hard to the synagogue. --Acts
                          xviii. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Hard by}, {near by}; close at hand; not far off. "Hard by a
    cottage chimney smokes." --Milton.
 
   {Hard pushed}, {Hard run}, greatly pressed; as, he was hard
    pushed or hard run for time, money, etc. [Colloq.]
 
   {Hard up}, closely pressed by want or necessity; without
    money or resources; as, hard up for amusements. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Note: Hard in nautical language is often joined to words of
      command to the helmsman, denoting that the order should
      be carried out with the utmost energy, or that the helm
      should be put, in the direction indicated, to the
      extreme limit, as, Hard aport! Hard astarboard! Hard
      alee! Hard aweather! Hard up!
      Hard is also often used in composition with a
      participle; as, hard-baked; hard-earned; hard-featured;
      hard-working; hard-won.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hard \Hard\ (h[aum]rd), v. t.
   To harden; to make hard. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hard \Hard\, n.
   A ford or passage across a river or swamp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hard
   adv 1: with effort or force or vigor; "the team played hard";
       "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit
       the ball hard"; "slammed the door hard"
   2: with firmness; "held hard to the railing" [syn: {hard},
     {firmly}]
   3: earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard
     at the accused"
   4: causing great damage or hardship; "industries hit hard by the
     depression"; "she was severely affected by the bank's
     failure" [syn: {hard}, {severely}]
   5: slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
   6: indulging excessively; "he drank heavily" [syn: {heavily},
     {intemperately}, {hard}] [ant: {lightly}]
   7: into a solid condition; "concrete that sets hard within a few
     hours"
   8: very near or close in space or time; "it stands hard by the
     railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike
     followed hard upon the plant's opening"
   9: with pain or distress or bitterness; "he took the rejection
     very hard"
   10: to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the
     ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
   adj 1: not easy; requiring great physical or mental effort to
       accomplish or comprehend or endure; "a difficult task";
       "nesting places on the cliffs are difficult of access";
       "difficult times"; "why is it so hard for you to keep a
       secret?" [syn: {difficult}, {hard}] [ant: {easy}]
   2: dispassionate; "took a hard look"; "a hard bargainer"; [ant:
     {soft}]
   3: resisting weight or pressure [ant: {soft}]
   4: very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the
     chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" [syn: {hard},
     {knockout}, {severe}]
   5: characterized by effort to the point of exhaustion;
     especially physical effort; "worked their arduous way up the
     mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy
     work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the
     project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
     {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
     {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]
   6: produced without vibration of the vocal cords; "unvoiced
     consonants such as `p' and `k' and `s'" [syn: {unvoiced},
     {voiceless}, {surd}, {hard}] [ant: {soft}, {sonant},
     {voiced}]
   7: (of light) transmitted directly from a pointed light source
     [syn: {hard}, {concentrated}] [ant: {diffuse}, {diffused},
     {soft}]
   8: (of speech sounds); produced with the back of the tongue
     raised toward or touching the velum; "Russian distinguished
     between hard consonants and palatalized or soft consonants"
     [ant: {soft}]
   9: given to excessive indulgence of bodily appetites especially
     for intoxicating liquors; "a hard drinker" [syn:
     {intemperate}, {hard}, {heavy}]
   10: being distilled rather than fermented; having a high
     alcoholic content; "hard liquor" [syn: {hard}, {strong}]
   11: unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough
     break" [syn: {hard}, {tough}]
   12: dried out; "hard dry rolls left over from the day before"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hard /hɑrt/
  1. hard
  2. loud
  3. bleak
  4. hard
  5. fast; quickly; swiftly
  6. severe; strict

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top