Search result for

บอบบาง

(42 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอบบาง-, *บอบบาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอบบาง[ADJ] fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai definition: ไม่คงทนแข็งแรง
บอบบาง[V] be weak, See also: be feeble, be fragile, be frail, be infirm, be sickly, be puny, Syn. บาง, อ้อนแอ้น, Example: แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก, Thai definition: ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ
บอบบาง[V] be fragile, See also: be delicate, be breakable, be brittle, be flimsy, be frail, Syn. เปราะ, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะบอบบางไม่คงทนถาวร, Thai definition: มีลักษณะไม่ทนทาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอบบางว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Everybody knows women are fragile;ใครๆ ก็รู้ว่า ผู้หญิงน่ะบอบบางจะตาย Changeling (2008)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
She's the special one with the soft spot in the center of her soft heart.หล่อนเปนคนพิเศษคนนึงที่มีจุดบอบบางกลางใจที่บอบบางของหล่อน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
My hands caressed your hands, my lips caressed your neck...มือของฉันสัมผัสมือของเธอ.. ริมฝีปากของฉันสัมผัสลำคออันบอบบาง The Breath (2009)
-Oh, yeah?สร้างเกราะป้องกันผิวที่บอบบาง Phoenix (2009)
Oh, no. Deep down, he's just a fragile little boy Who wants to be liked.ไม่หรอก ลึกๆแล้วเขาเป็นเด็กผู้ชายบอบบางตัวเล็กที่อยากให้คนชอบเท่านั้นเอง Bargaining (2009)
It was fragile.มันบอบบางมาก Ourselves Alone (2009)
Be gentle now.ตอนนี้ผมบอบบาง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Honey, our son-in-law has sensitive skin, so you can't be too harsh on him, okay?ที่รัก ที่รัก คุณลูกเขยมีผิวที่บอบบาง งั้น เบาๆนะ โอเค๊? Episode #1.9 (2009)
That rascal looks a pretty weak, right?ถ้วยชานั่น ดูค่อนข้างจะบอบบางใช่มั้ย Episode #1.9 (2009)
Do you know how hard to always watch how you act and speak in front of your grandchild?เธอรู้ไหมว่าสำหรับชั้นมันยากแค่ไหนที่จะเดินบนสถานการณ์บอบบางระหว่างหลานกับชั้นน่ะ? Episode #1.22 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggshell[ADJ] บอบบาง, See also: แตกง่าย, Syn. brittle, fragile, frail
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
fragile[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
gossamer[ADJ] บอบบาง, See also: บางเบา, Syn. cobwebby, silky, gauzy
lily[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
slimline[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimy[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
jerreed(จะรีด') {jerreeded,jerreeding,jerreeds} vt. สร้างอย่างถูก ๆ และบอบบาง,สร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและลวก ๆ
lank(แลงคฺ) adj. (ขน) ชัน,เรียบตรง,ไม่หยิก,ยาวเรียว,ไม่ตั้งตรง,ยาวเหยียด,บอบบาง., See also: lankness n. ดูlank, Syn. lanky

English-Thai: Nontri Dictionary
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
short(adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
subtle(adj) อ่อนโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอียด,ลึกลับ
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top