ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be stationary

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be stationary-, *be stationary*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be stationary มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be stationary*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนอบ[V] be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง
จับหลัก[V] be firmly fixed, See also: be rigid, be stationary, Syn. อยู่กับที่, นิ่ง
ขัง[V] be stagnant, See also: stagnate, be stationary, be unmoving, be static, Ant. ไหล, Example: ในห้องครัวยังคงมีน้ำขังอยู่เป็นแห่งๆ รีบเอาผ้ามาซับให้แห้ง, Thai definition: มีน้ำอยู่ในบริเวณนั้น ไหลออกไปไหนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static   FR: stagner ; figer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stehen; stillstehento be stationary [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top