ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stably

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stably-, *stably*, stab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly, steadily

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมั่นคง(adv) stably, See also: steadily, Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร, Example: มหาตมะคานธียึดถือแนวทางอหิงสาอย่างมั่นคง, Thai Definition: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างถาวร(adv) permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสถียร(adv) stably, See also: firmly, strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นแฟ้น[naenfaēn] (adv) EN: firmly ; securely ; stably  FR: solidement ; fermement
เสถียร[sathīen] (adv) EN: stably ; firmly ; strongly  FR: stable ; constant
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stably \Sta"bly\ (st[=a]"bl[y^]), adv.
   In a stable manner; firmly; fixedly; steadily; as, a
   government stably settled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stably
   adv 1: in a stable solid fixed manner; "the boulder was balanced
       stably at the edge of the canyon"
   2: in a stable unchanging manner; "the death rate in Russia has
     been stably high"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top