ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*各*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -各-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[各, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口, Rank: 209
[路, lù, ㄌㄨˋ] road, path, street; journey
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 305
[格, gé, ㄍㄜˊ] form, pattern, standard
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 325
[客, kè, ㄎㄜˋ] guest, traveller; customer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [ideographic] A person 各 welcomed under one's roof 宀; 各 also provides the pronunciation, Rank: 583
[略, lüè, ㄌ˙] approximate, rough; outline, summary; plan, plot
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 704
[洛, luò, ㄌㄨㄛˋ] a river in the Shanxi province; a city
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 978
[络, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1118
[阁, gé, ㄍㄜˊ] cabinet,  chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1682
[胳, gē, ㄍㄜ] arms; armpit
Radical: , Decomposition:     各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 2490
[咯, gē, ㄍㄜ] final particle
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2744
[骆, luò, ㄌㄨㄛˋ] camel
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 2856
[赂, lù, ㄌㄨˋ] bribery; to bribe; to present
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: -, Rank: 3270
[烙, lào, ㄌㄠˋ] to burn, to brand; hot iron
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3440
[骼, gé, ㄍㄜˊ] bone, skeleton; corpse
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 3459
[恪, kè, ㄎㄜˋ] respectful, reverent
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3483
[酪, lào, ㄌㄠˋ] cream, cheese; koumiss
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3667
[铬, gè, ㄍㄜˋ] chromium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4189
[珞, luò, ㄌㄨㄛˋ] a kind of necklace
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 4586
[雒, luò, ㄌㄨㄛˋ] fearful; a black horse with a white mane
Radical: , Decomposition:   各 [, ㄍㄜˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 5138
[貉, háo, ㄏㄠˊ] raccoon dog
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] beast, Rank: 5468
[硌, gè, ㄍㄜˋ] hard, bulging
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5552
[袼, gē, ㄍㄜ] gusset, cloth fitting-sleeve
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5808
[辂, lù, ㄌㄨˋ] chariot, carriage
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6201
[絡, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6281
[饹, le, ㄌㄜ˙] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 6819
[閣, gé, ㄍㄜˊ] cabinet,  chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7490
[賂, lù, ㄌㄨˋ] bribery; to bribe; to present
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 9373
[畧, lüè, ㄌ˙] approximately, roughly; outline
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: -
[鉻, gè, ㄍㄜˋ] chromium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal
[餎, le, ㄌㄜ˙] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] food
[駱, luò, ㄌㄨㄛˋ] camel
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every, #167 [Add to Longdo]
[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
[gè dì, ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, ] in all parts of (a country); various regions, #1,310 [Add to Longdo]
[gè jí, ㄍㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] all levels, #1,754 [Add to Longdo]
[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries, #2,318 [Add to Longdo]
[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] all categories, #2,320 [Add to Longdo]
[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece, #2,660 [Add to Longdo]
[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles, #7,306 [Add to Longdo]
[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties, #7,954 [Add to Longdo]
[gè yì, ㄍㄜˋ ㄧˋ, / ] all different; each unto his own, #12,630 [Add to Longdo]
[gè háng gè yè, ㄍㄜˋ ㄏㄤˊ ㄍㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] every trade; all professions; all walks of life, #15,503 [Add to Longdo]
界人士[gè jiè rén shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] all walks of life, #15,876 [Add to Longdo]
[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, ] each one; everyone, #16,084 [Add to Longdo]
[gè shì gè yàng, ㄍㄜˋ ㄕˋ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] (of) all kinds and sorts; various, #16,834 [Add to Longdo]
波多黎[Bō duō Lí gè, ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄍㄜˋ, ] Puerto Rico, US Caribbean colony, capital San Juan, #32,514 [Add to Longdo]
抒己见[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] everyone gives their own view, #40,168 [Add to Longdo]
取所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] each takes what he needs, #44,804 [Add to Longdo]
得其所[gè dé qí suǒ, ㄍㄜˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, ] each has a role to play, #48,004 [Add to Longdo]
[Lā gè sī, ㄌㄚ ㄍㄜˋ ㄙ, ] Lagos (Nigerian city), #48,794 [Add to Longdo]
加尔[Jiā ěr gè dá, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄍㄜˋ ㄉㄚˊ, / ] Calcutta (India), #49,251 [Add to Longdo]
[gè yàng, ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] many different types, #49,767 [Add to Longdo]
尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, / ] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means, #57,947 [Add to Longdo]
[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, / ] diverse, #68,773 [Add to Longdo]
奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead, #80,360 [Add to Longdo]
圣多明[Shèng Duō míng gè, ㄕㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄍㄜˋ, / ] San Domingo, capital of the Dominican Republic, #87,764 [Add to Longdo]
持己见[gè chí jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄔˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own opinion (成语 saw); chacun son gout, #88,586 [Add to Longdo]
有所好[gè yǒu suǒ hào, ㄍㄜˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄏㄠˋ, ] each has his likes and dislikes (成语 saw); chacun son gout, #111,335 [Add to Longdo]
龙胜族自治县[Lóng shèng Gè zú zì zhì xiàn, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Longsheng Gezu autonomous county in Guangxi, #149,713 [Add to Longdo]
隆林族自治县[Lóng lín Gè zú zì zhì xiàn, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Longlin Gezu autonomous county in Guangxi, #301,338 [Add to Longdo]
防城族自治县[Fáng chéng Gè zú zì zhì xiàn, ㄈㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fangcheng Gezu autonomous county in Guangxi, #389,616 [Add to Longdo]
执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own view, #1,017,681 [Add to Longdo]
全国[quán guó gè dì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, / ] every part of the country [Add to Longdo]
[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, ] everybody (a term of address) [Add to Longdo]
位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners... [Add to Longdo]
位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers... [Add to Longdo]
[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] distinct; characteristic; in different ways; different [Add to Longdo]
大军区[gè dà jūn qū, ㄍㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] "the greater military areas" [Add to Longdo]
[gè fāng, ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties (legal) [Add to Longdo]
[gè chù, ㄍㄜˋ ㄔㄨˋ, / ] every place [Add to Longdo]
合同[hé tong gè fāng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties to a contract (legal) [Add to Longdo]
[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ, / ] logos (transliteration) [Add to Longdo]
[Yǎ gè, ㄧㄚˇ ㄍㄜˋ, ] Jacob (name) [Add to Longdo]
[Yǎ gè bó, ㄧㄚˇ ㄍㄜˋ ㄅㄛˊ, ] Jacob (name); Saint James [Add to Longdo]
[Yǎ gè shū, ㄧㄚˇ ㄍㄜˋ ㄕㄨ, / ] Epistle of St James (in New Testament) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かくい, kakui] (n) ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย มักใช้ในจดหมาย หรือคำสั่ง
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
医薬品[いやくひんかくじょう, iyakuhinkakujou] (n) drug monograph [Add to Longdo]
加盟[かめいかっこく, kameikakkoku] (n) member countries (e.g. treaty, UN, etc.); member states [Add to Longdo]
[かく, kaku] (pref) each; every; all; (P) [Add to Longdo]
々(P);(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion [Add to Longdo]
[かくい, kakui] (n) everyone; each and every one (of you); ladies and gentlemen; (P) [Add to Longdo]
一部[かくいちぶ, kakuichibu] (n) one copy each [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n-adv, n-t) each one [Add to Longdo]
[かくえき, kakueki] (n) every station [Add to Longdo]
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n, adj-no) train that stops at every station; local train [Add to Longdo]
[かくかい;かっかい, kakukai ; kakkai] (n) each time [Add to Longdo]
[かっかい;かくかい, kakkai ; kakukai] (n) each field; various circles [Add to Longdo]
[かっかいかくそう, kakkaikakusou] (n) in every area and on every level [Add to Longdo]
[かくかい, kakukai] (n, adj-no) each floor [Add to Longdo]
[かくげつ, kakugetsu] (n) every month [Add to Longdo]
[かくけん, kakuken] (n, adj-no) all prefectures [Add to Longdo]
[かっこ, kakko] (n) every one; each [Add to Longdo]
[かっこ, kakko] (n) every house [Add to Longdo]
[かくこう;かっこう, kakukou ; kakkou] (n) each school [Add to Longdo]
[かくぎょう;かくこう;かっこう, kakugyou ; kakukou ; kakkou] (n) each line [Add to Longdo]
[かくこう;かっこう, kakukou ; kakkou] (n) each item; each clause [Add to Longdo]
[かっこく(P);かくこく, kakkoku (P); kakukoku] (n) (1) each nation; (2) many nations; many countries; (P) [Add to Longdo]
国間[かっこくかん, kakkokukan] (exp, adj-no) among countries; between countries [Add to Longdo]
国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] (n) { comp } national keyboard [Add to Longdo]
国政府[かっこくせいふ, kakkokuseifu] (n) governments of various nations of the world [Add to Longdo]
[かくさつ, kakusatsu] (n) each book (volume or copy) [Add to Longdo]
[かくし, kakushi] (n) every city [Add to Longdo]
[かくし, kakushi] (n) every newspaper (magazine) [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] (n-adv, n-t) individual; each; (P) [Add to Longdo]
自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
[かくしつ, kakushitsu] (n) every room [Add to Longdo]
[かくしゃ, kakusha] (n) all companies; each company [Add to Longdo]
[かくしゅ, kakushu] (n, adj-no) every kind; all sorts; (P) [Add to Longdo]
[かくしゅかくよう, kakushukakuyou] (n) individual (different) ways of doing things; being different (varied) for each item (type) [Add to Longdo]
種学校[かくしゅがっこう, kakushugakkou] (n) vocational school [Add to Longdo]
[かくしゅう, kakushuu] (n) every week [Add to Longdo]
[かくしょ, kakusho] (n, adj-no) each place; various places [Add to Longdo]
[かくしょう, kakushou] (n) each ministry [Add to Longdo]
情報[かくじょうほう, kakujouhou] (n) all information [Add to Longdo]
[かくじょう, kakujou] (n) each clause; each article; each item [Add to Longdo]
[かくじん, kakujin] (n-adv, n-t) each person [Add to Longdo]
[かくじんかくせつ, kakujinkakusetsu] (exp) Everyone has his (her) own view; Different people, different opinions [Add to Longdo]
[かくじんかくよう, kakujinkakuyou] (n) So many men; so many ways [Add to Longdo]
[かくそう, kakusou] (n) each stratum; each class [Add to Longdo]
大学[かくだいがく, kakudaigaku] (n) all universities; each university [Add to Longdo]
団体[かくだんたい, kakudantai] (n) each group [Add to Longdo]
[かくち, kakuchi] (n, adj-no) every place; various places; (P) [Add to Longdo]
[かくてい, kakutei] (n) (abbr) (See 駅停車) train that stops at every station; local train [Add to Longdo]
[かくてん, kakuten] (n) each shop [Add to Longdo]
[かくは, kakuha] (n) each party; each faction; all sects [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.インターネットは世界地の状況を知るのに、とても役に立ちます。
This study compares the immigration policies of various nations.この研究は国の移民政策を比較するものである。
This train stops at every station from Nakano on.この電車は中野より先は駅に停車する。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、看護婦は5人の患者の看護を受け持っている。
This train stops at every station.この列車は駅に停車する。
This is just the milk run.これは駅停車です。
Make a sentence with each of these words.これらの語を々使って文を作りなさい。
And the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.そしてチームはゴールを蹴ってこの穴に通そうとして互いに競いあったのです。
Each player on the team has his own bat.そのチームの選手は自めいめいのバットを持っている。
The store has a large stock of wines.その店は種ワインをたくさん在庫している。
The actor's death made big headlines in all the papers.その俳優の死は紙で大見出しで報じられた。
The train calls at every station.その列車は駅停車です。
The old doctor gave individual attention to each patient.その老医師は患者を一人一人個人的に診察した。
That means that even if they only have two children each the population will continue to grow rapidly.ということはつまり、たとえ彼らが々2子しか持たないとしても人口は急増し続けるだろう。
Mother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.マザー・テレサはインドと世界地で貧しい人々を助けるためにその賞金を使った。
In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.みんなの要求を満たすだけの食糧のない所が、世界地にある。
Eventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.ようやく店舗に監視カメラが設置されることになった。
The committee called on all nations to work sides by side to curb air pollution.委員会は、大気汚染を抑制するために互いに協力し合うよう国に要請した。
England expects that every man will do his duty. (Nelson at Trafalgar)英国は人がその本分を尽くすことを期待する。
Each member was called upon.会員は人発言をもとめられた。
A bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.会計士は週の会社の収入と支出を算出する。
The ocean affords various kinds of resources.海は種の資源を与えてくれる。
Each robot is equipped with a talking machine.ロボットには通話機が取り付けられています。
Each member has to pay 10, 000 yen a month.会員は、月に1万円払わなければならない。
Each member shall pay the fee.会員は会費を払うべし。
There is a limit of two pieces of luggage for each passenger.々の乗客には荷物二つの制限がある。
Each country has its own custom.国にはそれぞれの習慣がある。
Every nation has its peculiar character.国民にはそれぞれ独特の性格がある。
Go to your posts.自の部署に就け。
Each of us has to be careful when driving.自運転するときは気をつけなければいけない。
Go to your respective seats.自席につきなさい。
The different character typologies are represented schematically in figure one.種の性格類型が概略図の形で図1に示されている。
It has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.種の調査では、民間セクターが政策決定にほとんど影響力をもたないことが示されている。
The lack of harmony between colors makes this painting stand out.色間の調和に欠けているのでこの絵は目立つ。
Each man must cast a vote.人が1票ずつを投じなければならない。
The more unique each person is, the more he contributes to the wisdom of others.人が個性的であればあるほど、それだけ他人の英知に寄与する。
Each man's pay was in proportion to his work.人の給料はその働きに比例していた。
Each man's pay will be in proportion to his work.人の給料は働いた分に比例する。
Each person has his own way of doing things.様の物事のやり方がある。
Each speaker was allotted five minutes.人五分ずつ話す時間が与えられた。
Each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.世代の人々は改めて自分で過去の事実を発見しなければならないだろう。
Each party shall consist of not less than fifteen people.隊は少なくとも十五人以上で構成すること。
PTAs in various place are discussing school regulations.地のPTAが校則について議論している。
Each room is equipped with large desks.部屋には大きな机が備えてある。
The top favorites of each section were gathered together.部門の優勝候補が集まった。
Round-trip fares to each destination are as follows.目的地までの往復料金は下記の通りです。
Each of the students has to attend the morning.学生たちは々その会合に出席しなければならない。
Each student received his diploma in turn.学生は々順番に卒業証書を受け取った。
The express train is an hour faster than the local.急行列車は駅停車より一時間も早い。
Each chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.教科書の章に約12もの練習問題がついている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me![CN] 位! Okja (2017)
- Fighters straight ahead.[JP] - 機 直進しろ Star Wars: The Phantom Menace (1999)
The red buttons turn on the individual park systems.[JP] パーク内のシステムは 赤いボタンを押す Jurassic Park (1993)
The gentleman on my right... already known among you as one destined to make... no uncertain mark in politics.[CN] 坐在我右边的那位先生 在座的位也已经认识到 他是政坛的人才 The 39 Steps (1935)
Cha Moonhyuk, it is true that you were adopted right?[CN] 希望位观众能够谅解 车武赫先生虽然很会说国语 Episode #1.2 (2004)
All right, boys. You can all go back to your rooms now.[JP] わかった 自部屋へ戻れ The Graduate (1967)
Beef ragout, cheese soufflé Pie and pudding, en flambé[JP] デザートも種 楽しい演出もある Beauty and the Beast (1991)
"Various presents designed for your use and enjoyment "at a specific European location will arrive under separate cover[JP] 「欧州の場所でのプレゼントは 別途 郵送でお知らせします」 Someone's Watching Me! (1978)
- We operate on the honor system here.[JP] ここでは自の良識に 任されてます The Manster (1959)
Ladies and gentlemen, I apologize for my hesitation in rising just now... but I'd entirely failed while listening... to the chairman's flattering description of the next speaker... to realize he was talking about me.[CN] 位 很抱歉我犹豫了一下才站起来 不过刚才当我听到 The 39 Steps (1935)
There's a Grand Hotel everywhere in the world.[CN] 世界地都會有大飯店. Grand Hotel (1932)
Take a look in the mirror.[CN] 饮料就的OK Episode #1.5 (2004)
...breaking down and stripping every component and every system that's ever been installed in every spacecraft on my hangar deck.[JP] ...分解して部品、システムごとに取りはずして Episode #1.1 (2003)
No two men do it alike.[CN] 个不同 It Happened One Night (1934)
Hi, guys.[CN] American Psycho (2000)
I want the culprit's name within the next three seconds, or it's six hours of lock-up for each one of you.[JP] これから三秒内に犯人の名を 挙げたまえ さもないと自6時間の監禁とする The Chorus (2004)
And you, ride down the line and announce that tomorrow we attack.[JP] 部隊に伝え ろ 明 日 は総攻撃だ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
All Hiroshima Coast Guard stations...[JP] (無線) 広島保安から局 潜水事故発生場所は Umizaru (2004)
Now, ladies and gentlemen of the jury, you must know what justice can mean to a man who is defenseless because he is poor.[CN] 位陪审员 你们一定明白 正义对于一个穷困潦倒的人意味着什么 'G' Men (1935)
Have we obligations?[CN] 難道我們沒有自的義務嗎? Grand Hotel (1932)
To graduate from field training... each student had to work as a human and earn 1, 000 yen.[JP] フィールドのトレーニングを卒業するには... 学生は働かなければならなかった ヒトなどと千円を稼ぐ。 Pom Poko (1994)
I ask you, ladies and gentlemen, to look upon my client.[CN] 我请求位正视我的委托人 'G' Men (1935)
The Czar and the diplomatic corps were expected to attend.[JP] 皇帝をはじめ 国の外交団が出席 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Jacob?[CN] A Simple Plan (1998)
Joker, I've told you, we run two basic stories here.[JP] 言っただろ 我々の記事は2種類だ Full Metal Jacket (1987)
The energy shield can only be opened for a short time... so you'll have to stay very close to your transports.[JP] エネルギー・シールドの 開放時間は短いので 自担当の輸送船に 密着してください Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
This stuff just flies through the air.[JP] 職員は地を飛び回ってる Heat (1995)
And I've been hearing reports like that from all over.[JP] それに、所からそのような 報告を聞いています Episode #1.2 (2003)
"Officers will now proceed to synchronize watches."[CN] 军官密切注意信号 Cavalcade (1933)
So here's the plan. We join 5 clubs, one for every day of the week.[JP] 5つクラブに入るの 曜日ごとにね Speak (2004)
Come on, folks. King Westley has arrived.[CN] 位 金·卫思利到了 It Happened One Night (1934)
Maybe if we each took a couple of minutes just to...[JP] 自が数分ずつ 意見を述べれば... 12 Angry Men (1957)
I'll have an officer stationed on every floor... and I'll be in the control centre downstairs.[JP] 階に部下を配置する 私は司令センターにいる Star Wars: Attack of the Clones (2002)
Guys.[CN] Matchstick Men (2003)
Each locality has its own guardian gods and spirits.[JP] 地域には独自のを持っている 守護の神々と精霊。 Pom Poko (1994)
You will give your rifle a girl's name.[JP] 自 銃を女名前で呼べ Full Metal Jacket (1987)
You will be a minister of death praying for war.[JP] 人が兵器となる 戦争に 祈りを捧げる死の司祭だ その日まではウジ虫だ! Full Metal Jacket (1987)
Now go back to your dormitories.[JP] では自 寄宿舎に戻りなさい The Magdalene Sisters (2002)
I am in favour of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.[JP] 国の協力関係が緊密になるのであれば 私はいかなる法案も支持します Roman Holiday (1953)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Guys.[CN] 位! Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
On the crime front, the police of 9 western states, from Washington in the north to Colorado and Utah in the east, have been alerted to keep a continue search for Kansas desperado, Emmet Myers.[JP] 次は事件のニュースです ワシントン州以南... コロラド ユタにかけての 西部州の警察は... The Hitch-Hiker (1953)
Test him, ladies and gentlemen. Ask him any question.[CN] 考考他看看吧 The 39 Steps (1935)
- Good morning. - Morning, neighbours, morning.[CN] 早安 早安,位邻居 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I also add, ladies and gentlemen, before retiring... that Mr. Memory has left his brain to the British Museum.[CN] 我还要加一点 位 在他去世后 他将会把他的大脑献给英国博物馆 The 39 Steps (1935)
As for you, may I say from the bottom of my heart... and with the utmost sincerity... how delighted and relieved I am to find myself... in your presence at this moment.[CN] 我由衷地感谢位 并以十二分的诚恳 今晚本人能来到这里 The 39 Steps (1935)
It's working, we did it.[JP] 野党党の追及は必至で 政府与党の対応が... ― 点いた ― よっし Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
The regional governors now have direct control... over their territories.[JP] 領域の総督が 直接統治する Star Wars: A New Hope (1977)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园集会 种从未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
If any passengers want a place to sleep you'll find an auto camp up yonder a piece.[CN] 如果位乘客想找地方落脚 前面有汽车旅店 It Happened One Night (1934)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top