ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邏-, *邏*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, luó, ㄌㄨㄛˊ] to patrol, to inspect; patrol, watch; logic
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  羅 [luō, ㄌㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 9761

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: go around; conceal
On-yomi: ラ, ra
Kun-yomi: めぐ.る, megu.ru
Radical:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] logic; patrol #37,539 [Add to Longdo]
逻辑[luó ji, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] logic #4,922 [Add to Longdo]
巡逻[xún luó, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] to patrol (police, army or navy) #7,035 [Add to Longdo]
巡逻队[xún luó duì, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] (army, police) patrol #33,492 [Add to Longdo]
巡逻车[xún luó chē, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜ, / ] patrol car #38,028 [Add to Longdo]
巡逻艇[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] patrol boat #41,997 [Add to Longdo]
逻辑学[luó ji xué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄒㄩㄝˊ, / ] logic #47,279 [Add to Longdo]
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] mathematical logic; symbolic logic #92,366 [Add to Longdo]
命题逻辑[mìng tí luó ji, ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] propositional logic [Add to Longdo]
模糊逻辑[mó hu luó ji, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] fuzzy logic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らそつ, rasotsu] (n) (1) serviceman on patrol; (2) (arch) (See 巡査) policeman (early Meiji era) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The patrol must come down here[CN] { \fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192, 285)\b0 }巡的一定會來這裏 Le Trou (1960)
And a patrolman I don't know.[JP] 組はどうだ? The Dark Knight (2008)
If logic tells us that you didn't take it either, that leaves only the third man.[CN] 如果你也沒拿,根據輯推理 那就只有第三個人拿了 Salvatore Giuliano (1962)
Where'd you learn to go on a patrol?[CN] 你們這破巡水平在哪兒學的? The Steel Helmet (1951)
Patrol even fire like ballerinas.[CN] 這些巡兵連開槍也像 跳芭蕾一樣躡手躡腳 The Steel Helmet (1951)
Fertilizing a rice paddy with the rest of the patrol.[CN] 跟其他巡兵一起 變成稻田肥料了 The Steel Helmet (1951)
- He's a good joe, but he can't hold that patrol together.[CN] -是個好人 可他不能把巡隊團結起來 The Steel Helmet (1951)
Mr. President, I find this woman's remarks Monstrous.[CN] 法官大人, 我認為這個女人輯扭曲 La Poison (1951)
-Sounds like a patrol.[CN] -像是巡 The Steel Helmet (1951)
- There's a logical explanation for this.[CN] -對此有一種輯上的解釋 The Uninvited (1944)
What's so illogical about that?[CN] 這怎麼會不合輯? Charade (1963)
Do women think it feminine to be so illogical, or can't they help it?[CN] 女人覺得不合輯很有女人味還是天性如此? Charade (1963)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top