ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酉-, *酉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酉, yǒu, ㄧㄡˇ] wine; wine vessel; chemical
Radical: Decomposition: 兀 (wù ㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictographic] A vessel half-filled with wine,  Rank: 3,839
[配, pèi, ㄆㄟˋ] to blend, to mix; to fit, to match
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 738
[酒, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] wine, spirits, liquor, alcohol
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  酉 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A jar 酉 of wine 氵; 酉 also provides the pronunciation,  Rank: 797
[醒, xǐng, ㄒㄧㄥˇ] to wake up, to startle; to sober up
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  星 (xīng ㄒㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 1,075
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation,  Rank: 1,456
[醉, zuì, ㄗㄨㄟˋ] intoxicated, drunk; addicted
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  卒 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 1,783
[酷, kù, ㄎㄨˋ] strong, stimulating; ruthless, intense
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  告 (gào ㄍㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 1,867
[酬, chóu, ㄔㄡˊ] to toast, to entertain; to reward, to compensate
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  州 (zhōu ㄓㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 2,005
[醇, chún, ㄔㄨㄣˊ] rich, pure, as good as wine
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  享 (xiǎng ㄒㄧㄤˇ) 
Etymology: [ideographic] Wine 酉 fit to be savored 享,  Rank: 2,560
[酿, niàng, ㄋㄧㄤˋ] to ferment, to brew
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 2,764

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] 10th earthly branch: 5-7 p.m., 8th solar month (8th September-7th October), year of the Cock, #24,038 [Add to Longdo]
[yǐ yǒu, ㄧˇ ㄧㄡˇ, ] twenty second year B10 of the 60 year cycle, e.g. 2005 or 2065, #57,300 [Add to Longdo]
[xīn yǒu, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ, ] fifty eigth year H10 of the 60 year cycle, e.g. 1981 or 2041, #62,704 [Add to Longdo]
[Yǒu yáng, ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ, / ] Youyang Tujiazu-Miaozu autonomous county in Sichuan, #62,885 [Add to Longdo]
[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, ] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017, #63,938 [Add to Longdo]
[guǐ yǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˇ, ] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053, #67,139 [Add to Longdo]
[jǐ yǒu, ㄐㄧˇ ㄧㄡˇ, ] forty sixth year F10 of the 60 year cycle, e.g. 1969 or 2029, #70,938 [Add to Longdo]
牌时分[yǒu pái shí fēn, ㄧㄡˇ ㄆㄞˊ ㄕˊ ㄈㄣ, / ] 5-7 pm [Add to Longdo]
[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ, / ] Year 10, year of the Cock (e.g. 2005) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) [Add to Longdo]
の市[とりのいち, torinoichi] (n) Bird Day Fair (held at Otori Shrine on each Day of the Bird in November) [Add to Longdo]
の待;の町[とりのまち, torinomachi] (n) (arch) (See の市) Bird Day Fair (held at Otori Shrine on each Day of the Bird in November) [Add to Longdo]
の日;とりの日[とりのひ, torinohi] (n) Bird Day; Day of the Bird [Add to Longdo]
の方角[とりのほうがく, torinohougaku] (n) west [Add to Longdo]
[とりどし, toridoshi] (n) year of the cock [Add to Longdo]
[とりへん, torihen] (n) kanji "bird of the zodiac" radical (radical 164) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't be afraid of me.[JA] ノじ丶己 し な し'で Violent Shit: The Movie (2015)
No, no, don't worry,[JA] ノじ丶己 し な し'で Violent Shit: The Movie (2015)
No proteins, no enzymes, no nucleic acid.[CN] 没蛋白质,没有每 也没有核算 The Andromeda Strain (1971)
The heart is nutritious and free of fat, such as the liver, but unfortunately one of the two "guests" was a heavy drinker, and his liver was too hard and not edible.[JA] 丿じ丶臓は 且旨肪も少なく 高タン丿ヾクで 月千臓のよう C The3CCC3TheCCThe The ます あし丶~こく 二人のゲス卜はー 大麦飲みナごつブこようで Violent Shit: The Movie (2015)
He brought Europe to its knees, and for many years made the Roman Empire anxious and in fear of a terrifying invasion.[JA] 予皮は ヨ一口ツ丿ヾ諸国を ー 己下(ニ置くと 長きCニわブこつて ー 口一マ帝国Cニ文寸し ィ曼略を繰〝丿返しブこ Violent Shit: The Movie (2015)
We'll settle this at midnight tonight on Cemetery Hill.[CN] 今晚时黄土岗上,一决生死! Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
On the 7th day of the 10th moon of Yi Xi Year we nine brothers kneel before the altar of the gods to make a pledge like the Five Ancestors[CN] 承天洪运 乙年十月初七吉日 我等九人今日跪在关圣帝君前 滴血焚香 仿效当年五祖 Election (2005)
My boss is a rooster.[JA] ボスは年なの Prisoners (2013)
But with you, there is nothing, no such risk, because you are not doing anything here, you're absolutely useless, in every circumstance![JA] ま あ 君ら は丿じ丶己なし丶麦ごろう イ可一つ ー イ士事なんカ' しとらんのナどカ'ら し丶つ し丶カ'なる日寺も ー 完璧な役立ブこずブご Violent Shit: The Movie (2015)
The next draw will be at dinner time![CN] 取票后便离去 时开彩 Once Upon a Time in China II (1992)
That's ass-up polyurethane. Really talking about a one through nine.[CN] 那边的polyurethane(聚亚安旨) 从一说到九 My Best Friend's Girl (2008)
The Antichrist rules the world and evil is without a face.[JA] 牙B悪は 顔を持ブこず ー 反キ'丿ス卜ヵヾ' 世界を支己する Violent Shit: The Movie (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top