ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逻-, *逻*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, luó, ㄌㄨㄛˊ] to patrol, to inspect; patrol, watch; logic
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  罗 [luō, ㄌㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] walk
Variants: , Rank: 1591
[, luó, ㄌㄨㄛˊ] to patrol, to inspect; patrol, watch; logic
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  羅 [luō, ㄌㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] walk
Variants: , Rank: 9761

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] logic; patrol #37,539 [Add to Longdo]
[luó ji, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙,   /  ] logic #4,922 [Add to Longdo]
[xún luó, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ,   /  ] to patrol (police, army or navy) #7,035 [Add to Longdo]
[xún luó duì, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄟˋ,    /   ] (army, police) patrol #33,492 [Add to Longdo]
[xún luó chē, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜ,    /   ] patrol car #38,028 [Add to Longdo]
[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ,    /   ] patrol boat #41,997 [Add to Longdo]
辑学[luó ji xué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] logic #47,279 [Add to Longdo]
数理[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ,     /    ] mathematical logic; symbolic logic #92,366 [Add to Longdo]
命题[mìng tí luó ji, ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙,     /    ] propositional logic [Add to Longdo]
模糊[mó hu luó ji, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙,     /    ] fuzzy logic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then I pulled a phony gun on 'em, told them to stick up their mitts, and I grabbed their rods, and I made 'em step out ahead of me, to the yard, like they was takin' me to the warden's office.[CN] 我就让他们在我前面按巡队形走 The Whole Town's Talking (1935)
Sometimes the boys patrol the fences, especially on dance nights.[CN] 舞会时他们会在附近巡 The Grapes of Wrath (1940)
I was just explaining... to Miss Lynn here that it seemed so logical that you were the guilty one.[CN] 和琳恩小姐解释,从辑上说你是凶手 I Wake Up Screaming (1941)
However, I've become accustomed to regard you... as one of those extraordinary women... who create their own laws and logic.[CN] 然而 我已经变得 习惯尊重你... 作为那些不寻常的 女人中的一个... 她们创造了自己的 法律和 The Scarlet Empress (1934)
Yeah, this is Collins. And you can tell McCord to get all patrols off the highways.[CN] 我是柯林斯 叫麦考德撤掉高速公路上的巡 'G' Men (1935)
I suppose it must be our lads coming in for patrol.[CN] 我想是我们的人在巡 The Long Voyage Home (1940)
- Shipwreck! Come on, everybody, down to the bay. Notify the coast guard.[CN] 船难 大家快点 到海湾去 通知海岸巡 Rebecca (1940)
It's got to do with the sign yesterday.[CN] 你说话没辑没语法 The Punch Bowl (1944)
Mrs. Phoebe DeWolfe, colored, gave birth to a pickaninny in a patrol wagon with Hartwell's rifle squad acting as nurses.[CN] 菲碧迪瓦佛女士 黑人,生了个黑人小孩 在哈特威尔步兵小组 坐在巡车里像护士一样 His Girl Friday (1940)
Captain of the Harbor Division, L.A. Police... and the Lieutenant in charge of the Customs Port patrol.[CN] 洛杉矶警察局海港分局的局长... 和海关巡处的上尉 T-Men (1947)
So they coaxed her into the patrol wagon.[CN] 他们诱拐她进了巡 His Girl Friday (1940)
Man on the beat.[CN] -巡的人 The Maltese Falcon (1941)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top