ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*利*

   
302 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -利-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[利, lì, ㄌㄧˋ] gains, advantage, profit, merit
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Harvesting 刂 grain 禾,  Rank: 155
[莉, lì, ㄌㄧˋ] jasmine
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 1,878
[梨, lí, ㄌㄧˊ] pear; opera
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,004
[犁, lí, ㄌㄧˊ] to plow
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To use an ox 牛 to harvest 刂 grain 禾; 利 also provides the pronunciation,  Rank: 3,176
[俐, lì, ㄌㄧˋ] smooth; active; clever, sharp
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 3,564
[痢, lì, ㄌㄧˋ] dysentery
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,107
[蜊, lí, ㄌㄧˊ] clam
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk,  Rank: 4,822
[猁, lì, ㄌㄧˋ] a kind of monkey
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 6,244
[脷, lì, ㄌㄧˋ] beef tongue
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 8,038
[唎, lì, ㄌㄧˋ] final particle; and? ok?
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[悧, lì, ㄌㄧˋ] active; clever, sharp; smooth
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  利 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] One with a sharp 刂 wit 忄; 利 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize, #552 [Add to Longdo]
[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest, #827 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits, #1,280 [Add to Longdo]
[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, ] interest rates, #2,147 [Add to Longdo]
意大[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
澳大[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
[yíng lì, ˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain, #3,404 [Add to Longdo]
[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, / ] patent, #3,815 [Add to Longdo]
[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable, #3,899 [Add to Longdo]
[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, ] (material) welfare; well-being, #3,944 [Add to Longdo]
[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
便[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate, #5,124 [Add to Longdo]
[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, ] interest (on a loan); CL:筆|笔[bi3], #5,259 [Add to Longdo]
[shuǐ lì, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ, ] water conservancy; irrigation works, #5,332 [Add to Longdo]
[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained, #6,017 [Add to Longdo]
[Xù lì yà, ㄒㄩˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Syria, #8,358 [Add to Longdo]
[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, ] to lose; to suffer defeat, #8,775 [Add to Longdo]
物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ˋ ㄆㄨˇ, ] Liverpool (England), #8,991 [Add to Longdo]
[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] bonus; dividend, #9,283 [Add to Longdo]
[Bǐ lì shí, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] Belgium, #9,424 [Add to Longdo]
法拉[Fǎ lā lì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄌㄧˋ, ] Ferrari, #9,981 [Add to Longdo]
奥地[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria, #10,424 [Add to Longdo]
[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] auspicious; lucky; propitious, #10,850 [Add to Longdo]
[lì yú, ㄌㄧˋ ㄩˊ, / ] be beneficial; be good for, #11,066 [Add to Longdo]
[Zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] Chile, #11,185 [Add to Longdo]
匈牙[Xiōng yá lì, ㄒㄩㄥ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ, ] Hungary, #11,622 [Add to Longdo]
[fēi lì pǔ, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ, / ] Philips (company name), #11,813 [Add to Longdo]
[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial, #12,008 [Add to Longdo]
尼日[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin, #12,418 [Add to Longdo]
[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] sudden huge profits, #12,426 [Add to Longdo]
[Hēng lì, ㄏㄥ ㄌㄧˋ, ] Henry (name), #13,295 [Add to Longdo]
[tào lì, ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, ] arbitrage, #13,745 [Add to Longdo]
[tǎ lì bān, ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄅㄢ, ] Taliban, #13,870 [Add to Longdo]
尿[lì niào, ㄌㄧˋ ㄋㄧㄠˋ, 尿] diuresis, #15,638 [Add to Longdo]
保加[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria, #15,689 [Add to Longdo]
[lì qì, ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ, ] a sharp weapon; effective implement; an outstandingly able individual, #15,810 [Add to Longdo]
[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] fame and profit, #16,096 [Add to Longdo]
比亚[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya, #16,148 [Add to Longdo]
[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, ] welfare agency, #16,643 [Add to Longdo]
阿尔及[Ā ěr jí lì yà, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Algeria, #17,041 [Add to Longdo]
[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ, / ] sharp (e.g. knife blade); incisive; to the point, #17,340 [Add to Longdo]
[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, ] fluent, #17,481 [Add to Longdo]
工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] hydraulic engineering, #17,497 [Add to Longdo]
维多[Wéi duō lì yà, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Victoria, #18,296 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
便[べんり, benri] (adj) สะดวก
[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
用者[りようしゃ, riyousha] (n) ผู้ใช้, See also: S. user,
[りえき, rieki] (n) ผลประโยชน์
[けんり, kenri] (n) สิทธิ
が消失する[けんりがしょうしつする, kenrigashoushitsusuru] หมดสิทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
未払[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
益率[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร
[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りよう, riyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน์ English: utilization
[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
[しょうり, shouri] Thai: ความสำเร็จ English: success
[しょうり, shouri] Thai: ชนะ English: win
[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
きかん気;かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
つぶしがく;潰しが[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗加系亜米加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アンテナ得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
オンライン用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
セションサービス用者[セションサービスりようしゃ, seshonsa-bisu riyousha] (n) {comp} session service user; SS-user [Add to Longdo]
ディレクトリ用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス用者[トランザクションしょりサービスりようしゃ, toranzakushon shori sa-bisu riyousha] (n) {comp} Transaction Processing Service User; TPSU [Add to Longdo]
トランスポートサービス用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] (n) {comp} transport service user [Add to Longdo]
ファイルサービス用者[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] (n) {comp} file service user [Add to Longdo]
メリハリのいた;めりはりのいた[めりはりのきいた(めりはりのいた);メリハリのきいた(メリハリのいた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリをかせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリをかせた;めりはりをかせた[メリハリをきかせた(メリハリをかせた);めりはりをきかせた(めりはりをかせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリのいた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
亜米加(ateji);亜墨加(ateji)[アメリカ, amerika] (n) (uk) America; (P) [Add to Longdo]
亜米加杉[アメリカすぎ, amerika sugi] (n) redwood [Add to Longdo]
阿弗[アフリカ, afurika] (n,adj-no) (uk) Africa; (P) [Add to Longdo]
斡旋得罪処罰法[あっせんりとくつみしょばつほう, assenritokutsumishobatsuhou] (n) antigraft law [Add to Longdo]
伊太[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P) [Add to Longdo]
遺伝資源へのアクセスと益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS [Add to Longdo]
[いちり, ichiri] (n) one advantage [Add to Longdo]
一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
逸失[いっしつりえき, isshitsurieki] (n) lost profit [Add to Longdo]
[みぎきき, migikiki] (n,adj-no) right-handedness; right-hander [Add to Longdo]
きの人[みぎききのひと, migikikinohito] (n) dextral; right-handed person; right-hander [Add to Longdo]
営業[えいぎょうりえき, eigyourieki] (n) operating profit [Add to Longdo]
[えいり, eiri] (n) money-making; commercialized; commercialised; (P) [Add to Longdo]
会社[えいりがいしゃ, eirigaisha] (n) profit-making company [Add to Longdo]
事業[えいりじぎょう, eirijigyou] (n) profit-making enterprise [Add to Longdo]
主義[えいりしゅぎ, eirishugi] (n) commercialism [Add to Longdo]
[えいりてき, eiriteki] (adj-na) commercial [Add to Longdo]
保険[えいりほけん, eirihoken] (n) commercial insurance [Add to Longdo]
法人[えいりほうじん, eirihoujin] (n) profit-making corporation [Add to Longdo]
英吉(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por [Add to Longdo]
[えいり, eiri] (adj-na,n) sharpness; (P) [Add to Longdo]
延滞[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears [Add to Longdo]
延滞[えんたいりそく, entairisoku] (n) default interest [Add to Longdo]
応答側SS用者[おうとうがわエスエスりようしゃ, outougawa esuesu riyousha] (n) {comp} responding SS user [Add to Longdo]
過剰[かじょうりえき, kajourieki] (n) excess profit [Add to Longdo]
[がり, gari] (n) self interest [Add to Longdo]
[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]
回線用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] (n) {comp} line utilization rate [Add to Longdo]
回路配置用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
確定付証券[かくていりつきしょうけん, kakuteiritsukishouken] (n) fixed interest-bearing securities [Add to Longdo]
株主資本益率[かぶぬししほんりえきりつ, kabunushishihonriekiritsu] (n) return on equity; ROE [Add to Longdo]
寒武亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は口だ。
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保守党が勝を収めた。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を用するのは困難である。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢不だった。
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に非常に大きな害関係をもっています。
He is smart.あいつは気がく。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地のが悪いのが難点だね。
If we can just make it through one more month, we'll be sitting pretty.あともう一ヶ月頑張ったら有に事が運ぶさ。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が同国の益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
You have no right to go there.あなたにはそこに行く権がない。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に反対する権はない。
You have the right to the truth.あなたには真実を知る権がある。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな益を得ようとするな。
You have the advantage of a good education.あなたには立派な教育を受けたという点がある。
I'm not trying to deprive you of your rights.あなたの権を奪おうとしているわけではない。
Try to make good use of your time.あなたの時間をうまく用しなさい。
You should make use of this chance.あなたはこのチャンスを用すべきだ。
You should make use of this chance.あなたはこの機会を用すべきだ。
You had better make use of the opportunity.あなたはその機会をぜひ用すべきだ。
You had better made use of the opportunity.あなたはその機会を用したほうが良い。
You're expected to hail it as a triumph.あなたはそれを大勝と認めるべきだ。
You should make better use of your free time.あなたは暇な時間をもっとうまく用すべきだ。
You can take advantage of your free time.あなたは暇な時間を用できる。
You should try to make the most of your opportunities.あなたは機会をできるだけ用するようにすべきだ。
You should make good used of your time.あなたは時間をうまく用すべきです。
You have no right to interfere in other people's affairs.あなたは他人のことに干渉する権はありません。
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自由は権章典で保証されていることの一つである。
Try to make the most of every opportunity.あらゆる機会を最大限に用するようにせよ。
Every opportunity is used, and you should do English practice.あらゆる機会を用して英語の練習をすべきである。
You should avail yourself of every opportunity.あらゆる機会を用しなさい。
You must avail yourself of every opportunity.あらゆる機会を用せよ。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種の鳥においては、周りの鳥たちやつがいに存在を知られていることが有であると推測することができる。
They are a good airline to fly with.あれは空の旅に用するにはいい航空会社だ。
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は砂漠を開拓して農業に用するだろう。
You may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.インターネットを使えないと、少し不になるかもしれません。
We all consider he's the cleverest dog in the world.うちでは皆彼が世界で一番口な犬だと思っている。
Our best negotiators always drive a hard bargain.うちの一番腕きの交渉者はいつも強引に有な取り引きをする。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに用されるべきである。
It is wiser to make no reply to angry words.おこった言葉には応じないほうが口だ。
A talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.おしゃべりの人は、いつも秘密をばくろしては他人の害を冒している。
Let's agree to share in the profits.お互いに益の分け前にあずかることにしよう。
The rights you requested do not belong to us.お尋ねの権は、当方にはぞくしておりません。
You are a goody-goody.お前はお口さんだよ。
To my regret, his was nothing but a short-lived triumph.がっかりしたことに、彼の勝は、つかの間の勝にすぎなかった。
Some students take the cable car.ケーブルカーを用する学生もいる。
Democracy will be victorious in the long run.けっきょく、民主主義が勝を得るだろう。
Kenneth Starr abused his power again and took away my right to get on-line.ケネス・スターがまたしても権力を濫用し、私がインターネットを使う権を剥奪したのです。
The coach steered his team to victory.コーチはチームを勝に導いた。
We find diverse ethnic and economic interests here.ここでは多様な民族的・経済的害関係がみられる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a feeling we can use that.[JA] 用できそうな気がしますね Reason (2017)
- Harry![CN] -哈 Night Creatures (1962)
THE CABINET OF DR. CALIGARI A film in six acts written by Carl Mayer and Hans Janowitz.[CN] 《卡里加博士的小屋》 由卡尔·梅育以及汉斯·杰诺维兹 编写的6场戏构成 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
And a husband shouldn't profit from his wife's death.[JA] そして夫は益を得るべきではない 彼の妻の死から。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Vi...[CN] 胜 -- Episode #2.3 (1990)
Olive?[CN] 奥芙? Synecdoche, New York (2008)
Philip.[CN] 菲 The Suicide King (2013)
Easy.[CN] 别急,菲 The Towering Inferno (1974)
And they use different languages. The issue of moral authority.[JA] 全員が違う言語で 道徳的権を語ってる  ()
All right, all right, all right.[JA] すべての権、すべての権 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Of course, the casual mention of a Dothraki horde, a legion of Unsullied, and three dragons... a bit less charming.[JA] しっかりとドスラクの大群にも言及している アンサリードの軍団に 3頭のドラゴン... ちょっと気がいてないな Stormborn (2017)
She's just won a great victory. Why would she want a truce now?[JA] 彼女は大勝を納めた なぜ今停戦を望むの? Eastwatch (2017)
Ronnie was even throwing me a kickback from the extortionate interest on his loans to Cachet to settle my outstanding tax affairs.[JA] ロニーは キャッシェに課した金から 俺にも手数料をくれた The Secret of Sales (2017)
So, really when summer's near, the engangsgrill becomes hard currency.[JA] 夏が近づくと エンゴングスグリルが 国中に出回る すごく便な道具だ Barbecue (2017)
"l'm not worthy, I've broken your every commandment."[CN] 我没有任何权祈祷 我知道我打破了你所有的戒律" The Phantom Carriage (1921)
Stanley![CN] 史丹... The Rock (1996)
Italy.[CN] 去意大 Something Old (2013)
Cam F. Awesome got his first win tonight.[JA] オーサムは初戦に勝 CounterPunch (2017)
"You have no moral authority to say this."[JA] 〝お前が道徳を語るな〞 〝お前が道徳を語るな〞 "お前に道徳を語る 権はない"とね  ()
Harry...[CN] 哈... Harry and the Hendersons (1987)
Now, congrats on the Old Girls network coming through, but strictly speaking this is a commercial deal, and as such it has to go through the commercial sales arm.[JA] コネがいてよかったが 厳密にいえば商取引だから 商業部門を通さないとな Smell the Weakness (2017)
Photographed by:[CN] 摄影: 威·哈迈斯特 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I swear it. I swear.[JA] - すべての権,すべての権 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Regina![CN] 珍娜 Project A 2 (1987)
Lisa?[CN] 萨? The Wave (2008)
Ferrari...[CN] 法拉 Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Harry.[CN] 哈! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I DIDN'T SAY ANYTHING.[JA] "お前に道徳を語る 権はない"とね "お前に道徳を語る 権はない"とね 〝何も言ってない〞  ()
There's always going to be a Walshy or a little prick trying to fuck you over, but you're better than them.[JA] あなたを 用しようとする人より あなたの方が優秀だわ Sexy Rollercoasters (2017)
Ulysses.[CN] 尤西斯 The Good Shepherd (2006)
He didn't learn the proper speaking of Korean[CN] 为了能够顺找到家人 Episode #1.2 (2004)
Henry.[CN] 亨 The Time Traveler's Wife (2009)
I'm not liking these dishes.[CN] 这个盘子我不太满意 从意大买回来的那些盘子 Episode #1.4 (2004)
The Targaryens used dragonglass to decorate their weapons without even knowing what the First Men used it for.[JA] ターガリエンは武器を装飾するために 竜結晶を用した しかしその効果について知らなかった Dragonstone (2017)
Yuri![CN] 尤 Doctor Zhivago (1965)
I am calling you... I...[CN] 我是卡里加博,你的主人 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Vittoria.[CN] 维多 Angels & Demons (2009)
Julien![CN] 朱安 Julien. Love Me If You Dare (2003)
They've grown rather fond of your interest payments.[JA] 子のほうを楽しみにしていますからね The Spoils of War (2017)
Dally![CN] 达! Brighton Rock (1948)
Oliver![CN] 奥弗! Beginners (2010)
Because no man sitting behind the desk in the Oval Office in 2016 has given us that right.[JA] 2016年の大統領が 与えてくれない権 Barbecue (2017)
Jon Snow came down from Castle Black with a wildling army and won the Battle of the Bastards.[JA] ジョン・スノウが黒の城から降りてきて― 野人とともに"落とし子の戦い"に勝したんだ The Spoils of War (2017)
All right.[CN] 所有权 Addicts (2001)
Felicity.[CN] 费西蒂 Vertigo (2013)
Henry?[CN] 亨 Henry? The King of Columbus Circle (2015)
Henry![CN] 亨 Henry! New York Kids (2014)
Leotardo.[CN] 奥达多 Stage 5 (2007)
I'd borrowed it against Walshy's business, not my house, with interest rates that were fucking eye-watering, even for a shark like Ronnie.[JA] ロニーでさえ 涙が出るほどの高金 The Secret of Sales (2017)
All right.[JA] - すべての権 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セションサービス用者[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user [Add to Longdo]
ディレクトリ用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランスポートサービス用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user [Add to Longdo]
ファイルサービス用者[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] file service user [Add to Longdo]
応答側SS用者[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
回線用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
間接用者[かんせつりようしゃ, kansetsuriyousha] indirect user [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
共同用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
[さいりよう, sairiyou] reusable [Add to Longdo]
最初の権[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
自動得制御[じどうりとくせいぎょ, jidouritokuseigyo] AGC, automatic gain control [Add to Longdo]
実効用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID [Add to Longdo]
実行側CMISEサービス用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]
用者ID[じつりようしゃID, jitsuriyousha ID] real user ID [Add to Longdo]
受信側SS用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user [Add to Longdo]
受信側TS用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user [Add to Longdo]
受諾側セションサービス用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
数字用者識別子[すうじりようしゃしきべつし, suujiriyoushashikibetsushi] numeric user identifier [Add to Longdo]
送信側SS用者[そうしんがわSSりようしゃ, soushingawa SS riyousha] sending SS user [Add to Longdo]
送信側TS用者[そうしんがわTSりようしゃ, soushingawa TS riyousha] sending TS user [Add to Longdo]
帯域幅[たいいきはばりよう, taiikihabariyou] bandwidth usage [Add to Longdo]
退避用者ID[たいひりようしゃID, taihiriyousha ID] saved set-user-ID [Add to Longdo]
着呼側NS用者[ちゃっこがわNSりようしゃ, chakkogawa NS riyousha] called NS user [Add to Longdo]
着呼側SS用者[ちゃっこがわSSりようしゃ, chakkogawa SS riyousha] called SS user [Add to Longdo]
着呼側TS用者[ちゃっこがわTSりようしゃ, chakkogawa TS riyousha] called TS user [Add to Longdo]
直接用者[ちょくせつりようしゃ, chokusetsuriyousha] direct user [Add to Longdo]
任意選択用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]
発呼側NS用者[はっこがわNSりようしゃ, hakkogawa NS riyousha] calling NS user [Add to Longdo]
発呼側SS用者[はっこがわSSりようしゃ, hakkogawa SS riyousha] calling SS user [Add to Longdo]
発呼側TS用者[はっこがわTSりようしゃ, hakkogawa TS riyousha] calling TS user [Add to Longdo]
閉域用者グループ[へいいきりようしゃグループ, heiikiriyousha guru-pu] closed user group [Add to Longdo]
要求側SS用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
[りとく, ritoku] gain [Add to Longdo]
用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth) [Add to Longdo]
用可能ビットレート[りようかのうビットレート, riyoukanou bittore-to] available bit rate (ABR) [Add to Longdo]
用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
用可能領域[りようかのうりょういき, riyoukanouryouiki] available area [Add to Longdo]
用者[りようしゃ, riyousha] user [Add to Longdo]
用者ASE[りようしゃASE, riyousha ASE] user-ASE [Add to Longdo]
用者ID[りようしゃID, riyousha ID] user ID [Add to Longdo]
用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration [Add to Longdo]
用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication [Add to Longdo]
用者サービスクラス[りようしゃサービスクラス, riyousha sa-bisukurasu] user class of service [Add to Longdo]
用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]
用者機能[りようしゃきのう, riyoushakinou] user facility [Add to Longdo]
用者機能体[りようしゃきのうたい, riyoushakinoutai] User Agent, UA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
[り, ri] Vorteil, Zins [Add to Longdo]
[きく, kiku] wirksam_sein, wirken [Add to Longdo]
[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
[りし, rishi] Zins [Add to Longdo]
[りがい, rigai] Vor-und_Nachteile, Interesse [Add to Longdo]
[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
[りそく, risoku] -Zins [Add to Longdo]
[りしょく, rishoku] (Geld) Gewinn_durch_Kapitalzuwachs [Add to Longdo]
[りじゅん, rijun] -Vorteil, -Nutzen, -Gewinn [Add to Longdo]
[りよう, riyou] benutzen [Add to Longdo]
[りえき, rieki] Vorteil, Nutzen, Gewinn [Add to Longdo]
[しょうり, shouri] -Sieg [Add to Longdo]
[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[えいり, eiri] Gewinn, Erwerb [Add to Longdo]
[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
幅が[はばがきく, habagakiku] (grossen) Einfluss_haben [Add to Longdo]
[がり, gari] Eigennutz, Selbstnutz [Add to Longdo]
[ゆうり, yuuri] vorteilhaft, guenstig [Add to Longdo]
[けんり, kenri] Recht, Berechtigung [Add to Longdo]
[じゃり, jari] -Kies, Schotter [Add to Longdo]
[えいり, eiri] -scharf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top