ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浦-, *浦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浦, pǔ, ㄆㄨˇ] beach, shore, river bank; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,161

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] beach, #10,112 [Add to Longdo]
利物[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ㄨˋ ㄆㄨˇ, ] Liverpool (England), #8,991 [Add to Longdo]
[Pǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ, / ] Pudong, subprovincial district of Shanghai, #9,080 [Add to Longdo]
飞利[fēi lì pǔ, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ, / ] Philips (company name), #11,813 [Add to Longdo]
东新区[Pǔ dōng xīn qū, ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄩ, / ] Pudong, subprovincial district of Shanghai, #19,599 [Add to Longdo]
[huáng pǔ jiāng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ ㄐㄧㄤ, / ] Huangpu River (in Shanghai), #24,762 [Add to Longdo]
路斯[Sài pǔ lù sī, ㄙㄞˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨˋ ㄙ, ] Cyprus, #27,852 [Add to Longdo]
[Pǔ jiāng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄤ, ] (N) Pujiang (place in Zhejiang), #33,837 [Add to Longdo]
东机场[Pǔ dōng jī chǎng, ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Pudong airport (Shanghai), #33,842 [Add to Longdo]
[Qīng pǔ, ㄑㄧㄥ ㄆㄨˇ, ] (N) Qingpu (place in Shanghai), #34,974 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うら, ura] (n) inlet; (P) [Add to Longdo]
回;廻;[うらみ;うらわ;うらま(曲)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations [Add to Longdo]
[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
島草[うらしまそう;ウラシマソウ, urashimasou ; urashimasou] (n) (uk) Arisaema urashima (species of cobra lily) [Add to Longdo]
内笛鯛[うらうちふえだい;ウラウチフエダイ, urauchifuedai ; urauchifuedai] (n) (uk) Papuan black snapper (Lutjanus goldiei) [Add to Longdo]
[うらなみ, uranami] (n) (seaside) breakers [Add to Longdo]
[うらかぜ, urakaze] (n) sea breeze [Add to Longdo]
[うらべ, urabe] (n) seacoast [Add to Longdo]
[うらざと, urazato] (n) village by the sea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Talented students come from far and wide to attend this school.この学校には、全国津々々から秀才達が集まっている。
Perry visited Uraga in 1853.ペリーは賀に1853年に来航した。
Lady Otohime gave Urashima Taro a beautiful Tamate-box.乙姫様は島太郎に美しい玉手箱をくれました。
My brother had a house built in Urawa last month.兄は先月和にマイホームを建てた。
Mr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.氏はある週刊誌に対して名誉毀損の訴えを起こした。
He know Kasumigaura.#A: 彼は、霞ヶを知る。
It has become clear what murder-suspect Miura's jail life-style is like.容疑者の拘置中の過ごし方が明らかになった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"everyone's going to hate us because we're wrecking the club." I think they've got problems. I wouldn't say they've got major problems.[CN] (利物名宿、BBC评论员 阿兰·汉森) 很显然,曼联出问题了 The Class of 92 (2013)
The issue of revoking the Japan Outstanding Literature Prize...[JA] (三) ああ... Affection (2017)
I suppose we should have took it on ourselves to tell them to naff off home and get an early night, before there's a Liverpool game coming up or summat.[CN] 我认为我们应该 告诉他们早点回家休息 因为他们不该在 和利物比赛前夜出来玩乐 The Class of 92 (2013)
I'm sorry, Ms. Miura.[JA] すいません 三さん Reason (2017)
Mr. Hanaki, will it be all right for you to continue?[JA] (三(みうら)) 花木さん 続けても大丈夫ですか? Reason (2017)
-Good night. -Good night.[JA] (三)お疲れさまです (桜井)うん お疲れ〜 Affection (2017)
How long has it...[CN] 飞利: 这有多久了... The Loft (2014)
Yes.[JA] (三)ええ Ready (2017)
Four minutes, five minutes to go.[CN] 利物全员退守 The Class of 92 (2013)
Oh, it's Miura?[JA] (森口(もりぐち)) あっ 三(みうら)君? Ready (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?[JA] (三(みうら)) 桜井(さくらい)さん ちょっといいですか? Affection (2017)
Good afternoon.[JA] (三)お疲れさまです Ready (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うら, ura] -Bucht, -Kueste [Add to Longdo]
島太郎[うらしまたろう, urashimatarou] Urashima_Taro, (Maerchengestalt) [Add to Longdo]
[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top