ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -澳-, *澳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[澳, ào, ㄠˋ] bay, cove, dock, inlet
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  奥 (ào ㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,627

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, ] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 門|门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 大利亞|大利亚, #5,239 [Add to Longdo]
大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 洲, #3,229 [Add to Longdo]
[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
[Ào zhōu, ㄠˋ ㄓㄡ, ] Australia (continent); abbr. for 大利亞|大利亚, #8,429 [Add to Longdo]
[Gǎng Ào, ㄍㄤˇ ㄠˋ, ] Hong Kong 香港 and Macao 門|门, #10,326 [Add to Longdo]
[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, ] Australian dollar, #11,254 [Add to Longdo]
地区[Gǎng Ào dì qū, ㄍㄤˇ ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Hong Kong and Macao area, #35,323 [Add to Longdo]
[Nán ào, ㄋㄢˊ ㄠˋ, ] Nan'ao county in Shantou 汕头, Guangdong, #47,944 [Add to Longdo]
[Ào bì, ㄠˋ ㄅㄧˋ, / ] Australian dollar, #83,762 [Add to Longdo]
[Nán ào dǎo, ㄋㄢˊ ㄠˋ ㄉㄠˇ, / ] Nan'ao Island in Shantou prefecture 汕頭|汕头, Guangdong province, #86,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まかお;マカウ;マカオ, makao ; makau ; makao] (n) (uk) Macau; Macao [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's that pretty, go to your country and live happily.[CN] 那你回洲去啊 Episode #1.5 (2004)
-Then go back to Australia.[CN] 洲的天空更美 Episode #1.5 (2004)
What's the capitol of Australia?[CN] 洲的首都是哪里 Episode #1.4 (2004)
I met him when I followed Yoon to shoot his CF.[CN] 上次小允去洲拍广告 在那边认识的 Episode #1.4 (2004)
Renting a house month-to-month in Shek O.[JA] セクオー(石)に月極で家を借りてる Blackhat (2015)
Go back to Australia. Go, I said go. I don't like you.[CN] 回去洲... Episode #1.5 (2004)
The guy who is from Australia.[CN] 他是洲来的 Episode #1.2 (2004)
There is a guy who came from Australia to see me.[CN] 有一位大叔 大老远从洲来看我 Episode #1.4 (2004)
He's fallen for you...so you're saying he's come all the way from Australia for you.[CN] 因为他对你着迷 所以大老远从洲飞来这里 Episode #1.4 (2004)
Your wife is already married[CN] 你打算回洲去吗 Episode #1.7 (2004)
-Our country's sky is pretty too.[CN] 洲的天空真的好美 Episode #1.5 (2004)
You asked me to arrange a dinner for the French and Austrian ambassadors and their wives.[CN] 你让我为法国和 大利亚的大使和 他们的妻子安排一次宴会 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top