ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梨-, *梨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[梨, lí, ㄌㄧˊ] pear; opera
Radical: Decomposition: 利 (lì ㄌㄧˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,004

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄧˊ, / ] pear, #7,276 [Add to Longdo]
[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, / ] pear, #31,803 [Add to Longdo]
[fèng lí, ㄈㄥˋ ㄌㄧˊ, / ] pineapple, #41,212 [Add to Longdo]
[Lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] Lishu county in Siping 四平, Jilin, #47,147 [Add to Longdo]
[lí shù, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pear tree, #47,147 [Add to Longdo]
[è lí, ㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] avocado (Persea americana), #65,372 [Add to Longdo]
树县[Lí shù xiàn, ㄌㄧˊ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Lishu county in Siping 四平, Jilin, #114,393 [Add to Longdo]
[dù lí, ㄉㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] birchleaf pear (tree), #175,066 [Add to Longdo]
南美[nán měi lí, ㄋㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄧˊ, / ] avocado [Add to Longdo]
[Shān lí xiàn, ㄕㄢ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yamanashi prefecture on the east coast of Japan southwest of Tōkyō [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なし, nashi] (n) nashi (Pyrus pyrifolia, esp. var. culta); Japanese pear; Asian pear; sand pear; apple pear; (P) [Add to Longdo]
の実[なしのみ, nashinomi] (n) pear [Add to Longdo]
の礫[なしのつぶて, nashinotsubute] (exp,n) not getting a reply [Add to Longdo]
[りえん, rien] (n) theatrical world [Add to Longdo]
[りか, rika] (n,adj-no) pome [Add to Longdo]
[りか, rika] (n) pear blossoms [Add to Longdo]
子地;[なしじ, nashiji] (n) nashiji (lacquering technique using gold or silver powder or flakes) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are some pears in the box.箱の中にはがいくつかある。
I got the pears for nothing.僕はを無料でもらった。 [M]
Pears are running large this year.は今年は概して大きい。
Rina is in the home economics club, generally dressmaking.奈は家政部で、主に洋裁をやっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A glass of sherry, perhaps?[CN] 一杯雪酒吧 The Awful Truth (1937)
Thanks for your help at the show, Yuri.[JA] 由ちゃんも ショーでは お世話になりました Underwear (2015)
Here, take a snack of a pear.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}给,拿一块 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Three apple trees, two pears, one plum and a mulberry, and my roses.[CN] 三棵苹果树,两棵树, 一棵梅树和一棵桑树,当然还有我的玫瑰 Monsieur Verdoux (1947)
When I become a wedding planner,[JA] (由)私が一人前の ウエディングドレス アドバイザーになったら Urite to kaite (2015)
It's impossible for someone to work in Ginza, unless that someone is you.[JA] やっぱ 由みたいな子じゃないと 銀座で働くなんて無理なんだよ Urite to kaite (2015)
Grapes were way too much, so I got you canned pears.[JA] ブドウは量が多すぎて 代わりにの缶詰だ Room (2015)
2004, Grand Cru. Hints of pear, white peaches.[JA] 2004年グラン・クリュ 白桃とわずかなの香り Penguins of Madagascar (2014)
Pear.[CN]  The Big Combo (1955)
Sydney.[CN] 雪 Doppelgänger (2001)
Edina[JA] 大柳 ゆうな 須田 陽子 遠藤 綾女 真田 裕 Cat City (1986)
Figs, apples, pears.[JA] イチジクの木 リンゴ  Gladiator (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top