ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

勝利

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝利-, *勝利*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] victor; winner, #24,848 [Add to Longdo]
获得胜利[huò dé shèng lì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] to win [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory
勝利[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest
勝利[しょうり, shouri] TH: ความสำเร็จ  EN: success
勝利[しょうり, shouri] TH: ชนะ  EN: win

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n, vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P) [Add to Longdo]
勝利を収める[しょうりをおさめる, shouriwoosameru] (exp, v1) to gain a victory; to win [Add to Longdo]
勝利[しょうりしゃ, shourisha] (n) (ant [Add to Longdo]
勝利投手[しょうりとうしゅ, shouritoushu] (n) winning pitcher [Add to Longdo]
勝利勝利[しょうりまたしょうり, shourimatashouri] (n) victory after victory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保守党が勝利を収めた。
You're expected to hail it as a triumph.あなたはそれを大勝利と認めるべきだ。
To my regret, his was nothing but a short-lived triumph.がっかりしたことに、彼の勝利は、つかの間の勝利にすぎなかった。
Democracy will be victorious in the long run.けっきょく、民主主義が勝利を得るだろう。
The coach steered his team to victory.コーチはチームを勝利に導いた。
We paid a heavy price for this victory.この勝利に対して我々は大変な代価を払った。
The prefectural governor got the upper hand in the July elections.その県知事は7月の選挙で勝利をおさめました。
Our team was in high spirits because of the victory.その勝利で私たちのチームは意気が上がった。
His victory made him a hero.その勝利で彼は英雄になった。
The victory was dearly won.その勝利の代償は大きかった。
The victory excited us.その勝利は私たちを興奮させた。
The victory was won at the cost of many lives.その勝利は多数の人命を犠牲にしてかちとられた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't look like a victorious end.[JP] 戦争終結の兆しは見えません まして大勝利なんてね Tikhiy Don II (1958)
We're celebrating the horse's first victory.[CN] 我們在慶祝 那匹馬兒的首個勝利 La Notte (1961)
The Allies crush the Germans, the war is brought to a victorious end.[JP] 連合軍がドイッ軍を破り 我方の大勝利となったら Tikhiy Don (1957)
I gather, from what you say, Dunn, that you feel you've won a victory?[CN] 你感覺好像取得了一場勝利 Riot in Cell Block 11 (1954)
And we proved it in the election for the Sicilian parliament, with a well-deserved victory by the people's party.[CN] 我們在西西里亞議會選舉中 已用人民黨贏得的勝利 證明了這一點 Salvatore Giuliano (1962)
Could t know that the storm was the pennant of your triumph?[CN] 我怎麼知道風暴 是你獲得勝利的僕人? The Cloud-Capped Star (1960)
- What?[CN] { \fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192, 285)\b0 }什麼你勝利 Le Trou (1960)
The Duke of Wellington has a chance to defeat him and bring victory to England, if we can maintain our naval blockade.[CN] 給英格蘭帶來勝利 如果我們保持海上封鎖的話 但是一艘法國船都不能開 這決定於你了 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
And with him now, is Jeff Jordan himself, talking to this brilliant English driver who's won so many races in the dark-green BRMs.[JP] 今、オーナーのジェフ・ジョーダンが、 この優れたイギリス人ドライバーに話しかけています 彼は深緑のBRMに乗り、 多くのレースに勝利しています Grand Prix (1966)
This team's only been in Formula 1 racing for two years and so far the car's not been reliable enough to win a Grand Prix.[JP] 2年目のシーズンを迎える このチームは... これまでGPでの勝利を得るほど、 信頼性は高くありませんでした Grand Prix (1966)
Winning.[JP] 勝利 Simon Says (2014)
Being stronger, tougher, and more bloodthirsty, the gray rat prevailed.[CN] 灰老鼠更為強壯,粗暴,嗜殺 它們獲得勝利 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝利[しょうり, shouri] -Sieg [Add to Longdo]
勝利[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top