ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สั่น

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สั่น-, *ไม่สั่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้สั้นน. เครื่องต่อสู้ป้องกันตัวในการเล่นกระบี่กระบอง เป็นท่อนไม้ขนาดสั้น ๆ ปลายด้านหนึ่งมีห่วงสำหรับสอดแขนเข้าไปถึงข้อศอก ปลายอีกด้านหนึ่งมีไม้หลัก ๒ อัน อันในสำหรับมือจับ อันนอกเป็นเครื่องป้องกันในเวลาต่อสู้, ตรงข้ามกับ ไม้ยาว ซึ่งได้แก่พลองเป็นต้น.
ไม้สั้นไม้ยาวน. เรียกวิธีเสี่ยงทายแบบหนึ่งว่าจับไม้สั้นไม้ยาว คือ ใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดสั้นยาวลดหลั่นกันไป จำนวนเท่าคนที่จะจับ กำปลายไม้ให้โผล่เสมอกัน มักตกลงกันว่า ผู้จับได้ไม้สั้นที่สุดเป็นผู้แพ้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
She's not shaking anymore!เธอไม่สั่นอีกต่อไปแล้ว! Almost Love (2006)
Why don't my hands shake?ทำไมมือฉันถึงไม่สั่น The Brave One (2007)
- They're not shaking!- มันไม่สั่นแล้วนี่! The Love Guru (2008)
My legs have quit shaking, at least.อย่างน้อยขาผมก็ไม่สั่นแล้วล่ะครับ Ohitori sama (2009)
No, it was your Unshakable faith in your peopleไม่หรอก มันเป็นเพราะศรัทธา ที่ไม่สั่นคลอนในตัวผู้คนของท่าน Duchess of Mandalore (2010)
Physically safe, politically balanced,ไม่ทำร้ายร่างกาย ไม่สั่นคลอนการเมือง The Science of Illusion (2010)
No ambiguity, just essential information.น้ำเสียงไม่สั่นคลุมเครือ แจ้งแค่ข้อมูลส่วนที่สำคัญ Episode #1.2 (2010)
His hand couldn't have shaken at all, so clearly he was acclimatised to violence.มือของเขาไม่สั่นเลย เห็นได้ชัดว่าเขาคงเคยชิน กับความรุนแรง Unaired Pilot (2010)
That's all I want.นั่นไม่สั่นหรอก Episode #1.13 (2010)
It tastes best when you don't shake your hand.มันจะรสชาติดีที่สุดเมื่อ มือคุณไม่สั่น Episode #1.2 (2010)
My daughters,โดยไม่ได้ตระหนักถึง แขนขวาของพระองค์ มิได้มีความเชื่อมั่นพระองค์อย่างไม่สั่นคลอน Kitana & Mileena: Part 2 (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น,ไม่หวั่นไหว,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top