Search result for

dense

(103 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dense-, *dense*
Possible hiragana form: でんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dense[ADJ] ขุ่นมัว, See also: ขุ่น, ทึบ, Syn. foggy, smoky, Ant. thinness
dense[ADJ] หนาแน่น, See also: ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด, Syn. concrete, solid, Ant. sparse, uncrowded, empty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denseหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denseหนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dense bone; bone, compactกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dense bone; compact bone; cortical boneกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dense setเซตหนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dense slag; solid slagขี้เชื่อมแน่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
densely inhabited districtเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
densely inhabited districtเขตที่อยู่หนาแน่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Dense and Lumpyหนาทึบมากแบบเป็นก้อน [การแพทย์]
Dense and Undulatingทึบและผิวมีลักษณะเป็นลูกคลื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
It's common sense to avoid densely populated areas.คนที่เขามีสติดี ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชุกชม Death Note: L Change the World (2008)
Oh, God, Frank, please don't look so dense.โอ้พระเจ้าแฟรงค์โปรดอย่ามองหนาแน่นดังนั้น Revolutionary Road (2008)
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
- That's a densely populated area. Were they able to triangulate?หมายถึงถ้าเค้าเจอเธอ Cold Comfort (2009)
the club used as a lightning rod is steel, but some of these shavings aren't dense enough to match the metal.หัวไม้ของเธอแบบก้านเบา เป็นเหล็ก แต่มันไม่หนาแน่นพอเหมือนกับเหล็ก Bolt Action (2009)
# Our whole universe was in a hot, dense state ## Our whole universe was in a hot, dense state # The Jiminy Conjecture (2009)
* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started...* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait! The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Would you like a commemorative snow cone? * Our whole universe was in a high, dense state * * Then nearly 14 billion years ago* The Earth began to cool t!อยากฉลองด้วยน้ำแข็งเกล็ดหิมะไหม ฉันไม่เข้าใจว่าอยู่ๆเธอประกาศได้ไง The Guitarist Amplification (2009)
He struck out. * Our whole universe was in a hot, dense state * * Then nearly 14 billion years ago expansion started...เขาหมดตูด นี่ เธอ 2 คนรู้หรือเปล่าว่า The Vengeance Formulation (2009)
One of his later mature works, this Piano Sonata, No. 3... was among his richest, densest and most grandiose.เปียโนโซนาต้า หมายเลข 3 เป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดของโชแปง... เป็นหนึ่งในเพลงที่หลากหลาย หนักแน่น แลัยิ่งใหญ่ที่สุด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Madam president, capable of contaminating 40 square blocks under a dense radiation cloud.ท่านปธน. มันสามารถ ทำให้เกิดการปนเปื้อน ฝุ่นกัมมันตรังสีครอบคลุม พื้นที่ 40 ตารางบล็อคด้วยกัน Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denseDense bushes concealed him.
denseMr Smith lost his way in the dense fog.
denseNot a soul was to be seen because of a dense fog.
denseOur plane couldn't land on account of the dense fog.
denseThe dense fog made the building invisible.
denseThe entire body is densely covered with hair.
denseThe freight train was held up about half an hour because of a dense fog.
denseThe man was hiding in a dense forest.
denseThe mist was so dense that I could not see even an inch ahead.
denseThere is a dense growth of vines in this forest.
denseThere is a dense population of young people around here.
denseThe South East region of England is densely populated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงหญ้า[N] dense grasses, See also: thick growth of grass/weeds, a mass of reeds/grasses, Syn. ดงหญ้า, Example: ด้านนอกของรั้วบ้านนั้นมีพงหญ้าและหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้น, Count unit: พง, Thai definition: ดงหญ้าที่เป็นหมู่ๆ
ปึก[ADJ] firm, See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact, Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง, Ant. อ่อน, Example: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่
หนาตา[ADJ] dense, See also: congested, crammed, Syn. มากมาย, Ant. บางตา, Example: ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน
รกเรี้ยว[ADJ] greatly overgrown, See also: densely overgrown with brambles, Thai definition: รกมาก
รกชัฏ[ADJ] overgrown, See also: dense, Syn. รกทึบ, Example: ป่ารกชัฏมักจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่, Thai definition: รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ (อย่างป่าทึบ)
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เขาท่องเที่ยวเข้าไปในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ดงดึก[N] dense and impenetrable forest, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดึก, Thai definition: ป่าลึกหนาทึบ, ป่าลึกเข้าไปไกล
ดงดิบ[N] dense forest, See also: primeval forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: เราเดินเลยทุ่งเข้าไปถึงในดงดิบ, Thai definition: ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
ดงดึก[N] dense and impenetrable forest, See also: extensive forest, Syn. ป่าลึก, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดึก, Thai definition: ป่าลึกหนาทึบ, ป่าลึกเข้าไปไกล
ครึ้ม[ADJ] dense, See also: thick, dark, Syn. หนา, ทึบ, Example: ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme   FR: intense ; dense ; extrême
การจราจรหนาแน่น[n. exp.] (kān jarājøn nānaen) FR: circulation dense [f] ; trafic dense [m]
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick   FR: épais ; dense
ข้น[v.] (khon) EN: thicken ; condense   FR: épaissir
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คอนเดนเซอร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser   
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress   FR: condenser
กลั่นตัว[v.] (klantūa) EN: condense   FR: se condenser

CMU English Pronouncing Dictionary
DENSE    D EH1 N S
DENSER    D EH1 N S ER0
DENSELY    D EH1 N S L IY0
DENSEST    D EH1 N S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dense    (j) (d e1 n s)
denser    (j) (d e1 n s @ r)
densely    (a) (d e1 n s l ii)
densest    (j) (d e1 n s i s t)
denseness    (n) (d e1 n s n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伝説[でんせつ, densetsu] (n ) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth,fiction,fable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dicht gedrängt; eng {adj} | dichter | am dichtestendense | denser | densest; densiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんもり;こんもりと[, konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser [Add to Longdo]
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P) [Add to Longdo]
コンデンス[, kondensu] (n,vs) condense [Add to Longdo]
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk [Add to Longdo]
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser [Add to Longdo]
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser [Add to Longdo]
リアトリス[, riatorisu] (n) liatris (esp. the dense blazing star, Liatris spicata) (lat [Add to Longdo]
遺伝性[いでんせい, idensei] (adj-na,n) inheritable character; inheritable; hereditary; inherited [Add to Longdo]
遺伝性疾患[いでんせいしっかん, idenseishikkan] (n) hereditary disease; hereditary disorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color) [Add to Longdo]
浓重[nóng zhòng, ㄋㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] dense [Add to Longdo]
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere) [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] dense; crowded; thick; many [Add to Longdo]
稠密[chóu mì, ㄔㄡˊ ㄇㄧˋ, ] dense [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] dense vegetation; sieve [Add to Longdo]
缜匝[zhěn zā, ㄓㄣˇ ㄗㄚ, / ] dense; fine (texture) [Add to Longdo]
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, ] dense (of plant growth); lush [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] denseness of grass-foliage [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] dense foliage; to cover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
給電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder [Add to Longdo]
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dense \Dense\, a. [L. densus; akin to Gr. ? thick with hair or
   leaves: cf. F. dense.]
   1. Having the constituent parts massed or crowded together;
    close; compact; thick; containing much matter in a small
    space; heavy; opaque; as, a dense crowd; a dense forest; a
    dense fog.
    [1913 Webster]
 
       All sorts of bodies, firm and fluid, dense and rare.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
       To replace the cloudy barrier dense. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Stupid; gross; crass; as, dense ignorance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dense
   adj 1: permitting little if any light to pass through because of
       denseness of matter; "dense smoke"; "heavy fog";
       "impenetrable gloom" [syn: {dense}, {heavy},
       {impenetrable}]
   2: hard to pass through because of dense growth; "dense
     vegetation"; "thick woods" [syn: {dense}, {thick}]
   3: having high relative density or specific gravity; "dense as
     lead"
   4: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so
     dense he never understands anything I say to him"; "never met
     anyone quite so dim"; "although dull at classical learning,
     at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb
     officials make some really dumb decisions"; "he was either
     normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with
     the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb},
     {obtuse}, {slow}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dense [dãs]
   concentrated; dense; thick
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top