Search result for

เข้มงวด

(51 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้มงวด-, *เข้มงวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้มงวด[V] strict, See also: be rigid, be stiff, be severe, Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ผ่อนปรน, Example: เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย, Thai definition: กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
เข้มงวดกวดขัน[V] strict, See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern, Syn. เข้มงวด, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ, Thai definition: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มงวดก. กวดขัน, เคร่งครัด.
โหด ๒เข้มงวดมาก เช่น ครูคนนี้โหด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to nail him down hard, Clay.คุณต้องควบคุมเขาอย่างเข้มงวด เคลย์ Pilot (2008)
Always the strict master-เป็นครูที่เข้มงวดจริงๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's okay. He can learn to drink early.อ๋อ ไม่เป็นไรน่า อย่าไปเข้มงวดกับเด็กมากนักเลย Scandal Makers (2008)
You're very demanding of their skills.คุณเข้มงวดกับความสามารถของพวกเขามาก Beethoven Virus (2008)
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)
It's tough love.รักแบบเข้มงวดน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You need to be firm with her, okay?คุณจะต้องเข้มงวดกับเธอนะ เข้าใจไหม New York, I Love You (2008)
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Would he understand why you were so hard?เขาจะเข้าใจมั้ยว่า ทำไมคุณถึงเข้มงวดนัก ? Pilot (2008)
We gotta make sure this one does not get out the public axe so keep it tight.ขอให้เข้มงวดทุกจุด จะให้หลุดสู้สาธารณะชนไม่ได้เด็ดขาด เก็บให้เรียบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The problem is with gyms is it's hard for the- aกับเรื่องนโยบายแบบเข้มงวดเกิน และนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำ ผมคิดว่าปัญหา The Girlfriend Experience (2009)
No, we got him locked under maximum security.ไม่ เราขังเขาไว้ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดมาก Law Abiding Citizen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มงวด[v.] (khem-ngūat) EN: strict ; tighten   
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe   FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เข้มงวดกวดขัน[v. exp.] (khem-ngūat kūatkhan) EN: strict   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
firm[ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
intensive[ADJ] เข้มข้น, See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม, Syn. arduous, laberious, oppressive, Ant. easy, simple
iron[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible
let up on[PHRV] เข้มงวดกับ, See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ
rigid[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, Syn. fixed, strict
stern[ADJ] เข้มงวด
strait[ADJ] เคร่งครัด, See also: เข้มงวด, Syn. rigid, strict
strict[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. severe, stern, stringent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
draconian(เดร'โค เนียน) adj. เข้มงวด,ทารุณ., See also: Draconic adj. ดูDraconian Draconianism n. ดูDraconian
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
furnace(เฟอร์'เนส) n. เตา,การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด. vt. หลอมในเตา,เผาให้ร้อนในเตา.

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selective (adj ) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top