ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้มงวด

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้มงวด-, *เข้มงวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้มงวด[V] strict, See also: be rigid, be stiff, be severe, Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ผ่อนปรน, Example: เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย, Thai definition: กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
เข้มงวดกวดขัน[V] strict, See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern, Syn. เข้มงวด, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ, Thai definition: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้มงวดก. กวดขัน, เคร่งครัด.
โหด ๒เข้มงวดมาก เช่น ครูคนนี้โหด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love you.ในทางเชิงเปรียบเทียบที่ เข้มงวด How I Won the War (1967)
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
Guo'er, Aunty Guo and I have been strict with you for your own good.ลูกก้วย ท่านป้าของเจ้ากับข้าเข้มงวดต่อเจ้ามาก. Return of the Condor Heroes (1983)
Please do not hesitate to be strict with him in the future.อย่าได้ลังเลที่จะเข้มงวดต่อเขาในอนาคต. Return of the Condor Heroes (1983)
Zhi Jing, you must teach him well, be strict!จี่เก่ง เจ้าต้องสั่งสอนเขาให้ดี เข้มงวดด้วย! Return of the Condor Heroes (1983)
They have strict rules. No press.พวกเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวด ไม่มีการกด Bloodsport (1988)
And the checkpoints are so strict, even the Clowns are staying put.และการตรวจสอบที่เข้มงวดขนาดนั้น แม้แต่พวกคราวน์ก็ยังคงอยู่ Akira (1988)
They're subjected to a stringent screening of their personal lives.พวกเขาถูกกำหนดให้มีการเข้มงวดและจริงจัง Ghost in the Shell (1995)
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มงวด[v.] (khem-ngūat) EN: strict ; tighten   
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe   FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เข้มงวดกวดขัน[v. exp.] (khem-ngūat kūatkhan) EN: strict   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
firm[ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
intensive[ADJ] เข้มข้น, See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม, Syn. arduous, laberious, oppressive, Ant. easy, simple
iron[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible
let up on[PHRV] เข้มงวดกับ, See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ
rigid[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, Syn. fixed, strict
stern[ADJ] เข้มงวด
strait[ADJ] เคร่งครัด, See also: เข้มงวด, Syn. rigid, strict
strict[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. severe, stern, stringent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
draconian(เดร'โค เนียน) adj. เข้มงวด,ทารุณ., See also: Draconic adj. ดูDraconian Draconianism n. ดูDraconian
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
furnace(เฟอร์'เนส) n. เตา,การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด. vt. หลอมในเตา,เผาให้ร้อนในเตา.

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
rigorous(adj) รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,แม่นยำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
selective (adj ) เข้มงวดกับการเลือกหรือคัดสรร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top