Search result for

ใจแข็ง

(33 entries)
(0.0445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจแข็ง-, *ใจแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจแข็ง[ADJ] hard-hearted, See also: stouthearted, pitiless, unyielding, heartless, merciless, callous, adamant, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใจแข็ง[V] have a hard heart, See also: be callous, be pitiless, be heartless, be merciless, Ant. ใจอ่อน, Example: ถึงแม่จะรักลูกมากแต่แม่ก็ใจแข็งยอมให้ลูกไปเรียกต่อต่างประเทศ, Thai definition: ไม่ยอมง่ายๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, อดกลั้นความเจ็บปวดหรือทุกข์โศกไว้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจแข็งว. ไม่ยอมง่าย ๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, อดกลั้นความเจ็บปวดหรือทุกข์โศกไว้ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Yeah. Well, I'm pretty strong-willed, but-ช่าย ผมมีใจแข็งนะ\ แต่.. Marley & Me (2008)
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง Peekaboo (2009)
Looks sort of naked without her breastplate and horned helmet.หน้าตาไม่รับญาติ\ใจแข็งยังกะเหล็กซึ่งแทงลุหมวกกันน็อคท่าน Pilot (2009)
But I think you're the kind of girl who responds to cold, hard cash.แต่ฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภท ที่ใจแข็ง ใช้เงินซื้อไม่ได้ The Glamorous Life (2010)
He didn't have the stones to pull the trigger.เขาไม่ใจแข็งพอ ที่จะเหนี่ยวไกปืน Chuck Versus the American Hero (2010)
While he, yes, is a very great spy, emotionally, the guy is Swiss cheese, okay?หมอนี่ใจแข็งยังกะหิน ว่ามั๊ย? ชัค ชอว์เหลืออีกคืบเดียวก็จะจับ เจ้า ผอ. นั่นได้แล้ว Chuck Versus the Other Guy (2010)
I'm also planning to begin an exercise regimen designed to strengthen my cardiovascular system.ฉันเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วด้วย เพื่อทำให้ระบบหมุนเวียนหัวใจแข็งแรงขึ้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
No matter what, you are super strong mentally.ไม่ว่าอะไร เธอก็เป็นคนที่ใจแข็งมาก Episode #1.10 (2010)
Such a strong will.เธอใจแข็งจัง มิโฮ Episode #1.11 (2010)
Are you really that cold hearted?นายเป็นคนใจแข็งจริงๆเหรอ Episode #1.15 (2010)
Oh, Gail, that's not fair. I'm laying myself bare here. I'm revealing my true vulnerability.เกล ไม่ยุติธรรมเลย ผมแบไต๋หมดแล้ว คุณยังใจแข็งอยู่อีก Love & Other Drugs (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
caseharden[VT] ใจแข็ง, See also: ไม่รู้สึกรู้สา
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind
obdurate[ADJ] ใจแข็ง, See also: ไม่เปลี่ยนใจ, ไม่เอนเอียง, Syn. unyielding, unshakeable, Ant. changeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
tough(ทัฟ) adj. เหนียว,ทนทาน,ไม่เปราะ,บึกบึน,ดื้อรั้น,แข็งแรง,ยาก,ใจแข็ง,ร้าย. n. อันธพาล,วายร้าย. vt. tough it out อดทน., See also: toughish adj. toughly adv. toughness n., Syn. resilient,hardy

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
stony(adj) แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hang tough (slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,
See also: S. withstand, resist,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top