ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

house

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -house-, *house*
Possible hiragana form: ほうせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
house(n) คนดูในโรงภาพยนตร์
house(n) ครอบครัว, See also: ตระกูล
house(vt) จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่, See also: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน
house(n) บ้าน, See also: ที่อยู่
house(n) สภา
house up(phrv) ทำให้ต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะเจ็บป่วย
houseboy(n) คนรับใช้ชาย
houseboat(n) เรือนแพ
household(n) ครอบครัว, See also: ครัวเรือน
housekeep(vi) ดูแลบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
house(n., adj. เฮาซฺ, vt., vi. เฮาซ) n. บ้าน, เรือน, โรง, โรงเรือน, ครอบครัว, สถาบัน, รัฐสภา, วงศ์ตระกูล, ห้องโถง, ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย, มี, ซ่อนไว้. vi. พำนัก, หลบซ่อน, อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
house of lordsสภาสูง, สภาขุนนาง
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
houseboat n.บ้านบนน้ำ
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน, ขโมยงัดบ้าน, คนรับจ้างรื้อบ้าน
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์, ทหารประจำตัวขุนนาง
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว, ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว, เกี่ยวกับงานบ้าน, ประจำบ้าน, ทั่วไป, ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน, หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
housekeepvi. ดูแลบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
house(n) บ้าน, ที่พัก, สำนัก, สถานที่, ครอบครัว, รัฐสภา
house(vt) เอาไว้ในบ้าน, ให้ที่พัก, บรรจุ, ซ่อนไว้
housebreaking(n) การย่องเบา, การงัดแงะ, การบุกรุกเข้าบ้าน
household(adj) ในบ้าน, เกี่ยวกับครอบครัว, ประจำบ้าน
household(n) สมาชิกในบ้าน, ครอบครัว, บ้านช่อง, ราชสำนัก
householder(n) เจ้าของบ้าน, พ่อบ้าน, หัวหน้าครอบครัว
housekeeper(n) แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน, การบ้านการเรือน, เคหกรรม
housemaid(n) สาวใช้, หญิงรับใช้
housemother(n) แม่บ้านหอพัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Houseสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
houseบ้าน, สำนัก, สถาน, เคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Commonsสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Commonsสภาสามัญ, สภาผู้แทนราษฎร (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Commons, Clerk of theเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Commons, sittings of theการประชุมสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
house of correction; house of refugeสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of detention๑. สถานกักกัน๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ ดู community home และ reformatory ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of detention๑. สถานกักกัน๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
house of ill fame; house of prostitution; house, bawdyซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Houseบ้าน [เศรษฐศาสตร์]
Houseเคหะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Houseอาคารที่พักอาศัย, Example: หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง อาคารที่โดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลาง วันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราวและให้หมายรวมถึง โรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฏหมายควบคุมอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
House brandsตราสินค้าของผู้ขายปลีก [TU Subject Heading]
House buyingการซื้อบ้าน [TU Subject Heading]
House cleaningการทำความสะอาดบ้าน [TU Subject Heading]
House constructionการสร้างบ้าน [TU Subject Heading]
House furnishingsเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]
House furnishings industry and tradeอุตสาหกรรมเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]
House Officersแพทย์ประจำบ้าน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
House of Councillors(org) ราชมนตรีสภา
House of Peers(org) สภาขุนนาง
House Registration(n) ทะเบียนราษฏร์
housebreak(vt) ฝึกสุนัขให้ขับถ่ายนอกบ้าน, ฝึกนิสัยคน(เด็ก)
househoidงานบ้าน
household remedies(n) ยาประจำบ้าน
housemaidพ่อบ้าน
housemate['เฮาส์ เมท] (n) คนที่คุณ ร่วมใช้(แชร์) "บ้าน" ด้วย แต่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของคุณ เช่น เช่าบ้านร่วมกับเพื่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล Rebecca (1940)
I asked whose house it was, and the old lady said, "That's Manderley. "เเล้วฉันก็ถามว่าบ้านนี้เป็นของใคร หญิงชราตอบว่า "นั่นคือเเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
You don't have to worry about the house at all. Mrs. Danvers is the housekeeper.คุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องบ้านเลย คุณนาย แดนเวอร์สเป็นแม่บ้าน ปล่อยเป็นหน้าที่ของหล่อน Rebecca (1940)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
That was the house telephone, madam.นั่นคือโทรศัพท์ในบ้านค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
I must say old Danvers keeps the house looking lovely.ต้องขอบอกว่า เเดนเวอร์สดูแลบ้านได้เรียบร้อยดี Rebecca (1940)
You behave more like an upstairs maid or something, - not the mistress of the house at all.คุณทําตัวอย่างกับเด็กรับใช้ ไม่สมกับเป็นนายหญิงของบ้านเลย Rebecca (1940)
The mistress of the house was hiding behind the door.เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
houseA burglar broke into his house.
houseA burglar broke into my house while I was away on a trip.
houseA burglar broke into the house.
houseA burglar broke into your house while you were away on vacation.
houseA canal flowed between two rows of houses.
houseA car drew up in front of my house.
houseA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
houseA cold confined him to his house.
houseA dog followed me to my house.
houseA famous architect built this house.
houseA fence runs around the house.
houseA fire broke out last night and three houses were burnt down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
แม่บ้าน(n) housekeeper, See also: housemaker, Ant. พ่อบ้าน, Count Unit: คน
แม่บ้าน(n) housewife, Ant. พ่อบ้าน, Count Unit: คน
โรง(n) building, See also: house
สำนักสงฆ์(n) house of priest, Count Unit: แห่ง
ผีเรือน(n) household spirit, See also: household god, Syn. ผีบ้านผีเรือน, ผีเหย้าผีเรือน, Example: ผู้อาศัยเซ่นไหว้ผีเรือนเพื่อให้ดูแลบ้านที่อาศัยอยู่, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีที่อยู่ประจำเรือน
โรงเรียนดัดสันดาน(n) reformatory, See also: house of correction, Example: เจ้าเด็กคนนี้ ผมจะส่งมันไปโรงเรียนดัดสันดาน, Count Unit: โรง, แห่ง
สภาผู้แทนราษฎร(n) House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, House of Parliaments, Lower House, Example: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน, Thai Definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เหย้าเรือน(n) house, See also: home, abode, residence, dwelling-place, , Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, เหย้า, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะเก็บกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด สำหรับต้อนรับปีใหม่, Count Unit: หลัง
อาคารบ้านเรือน(n) houses, See also: residence, dwellings, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือน จัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค, Count Unit: หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
แบบแปลนบ้าน[baēp plaēn bān] (n, exp) EN: house plan  FR: plan de maison [ m ]
ใบทะเบียนบ้าน[bai thabīen bān] (n, exp) EN: house registration
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านเช่า[bān chao] (n, exp) EN: rented house ; house to let  FR: maison à louer [ f ] ; maison en location [ f ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านช่องห้องหับ[bānchǿng hǿng hap] (n, exp) EN: house
บ้านเดี่ยว[bān dīo] (n, exp) EN: detached house
บ้านอิฐ[bān it] (n, exp) EN: brick house  FR: maison en briques [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
house
housed
housel
housen
houser
houses
houses
house's
houseal
houses'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
house
house
housed
houses
housedog
housefly
houseful
houseman
housemen
housetop

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] house with more than 1 story; storied building; floor #659 [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ,  ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be #1,335 [Add to Longdo]
房子[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙,  ] house; building (single- or two-story); apartment; room #1,639 [Add to Longdo]
房价[fáng jià, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] house price; cost of housing #2,065 [Add to Longdo]
家人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ,  ] household; (one's) family #2,081 [Add to Longdo]
房屋[fáng wū, ㄈㄤˊ ㄨ,  ] house; building #2,102 [Add to Longdo]
[wū, ㄨ, ] house; room #2,112 [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, / ] house; establishment #2,532 [Add to Longdo]
家族[jiā zú, ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ,  ] household; clan #3,834 [Add to Longdo]
宠物[chǒng wù, ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ,   /  ] house pet #6,024 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอย, See also: R. 貴石、宝玉
砲戦[ほうせん, housen] (n) สงครามปืนใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnetenhaus { n }; Abgeordnetenkammer { f } [ pol. ]House of Representatives [Add to Longdo]
Anstreicher { m }house painter [Add to Longdo]
Haus { n } | Häuser { pl } | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Hausarrest { m } | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest [Add to Longdo]
Hausbar { f }house bar [Add to Longdo]
Haushaltsartikel { m }house hold article [Add to Longdo]
Hausmädchen { n }house maid [Add to Longdo]
Hausnummer { f }house number; number of the house; street number [Add to Longdo]
Hausverwaltung { f }house management; property management [Add to Longdo]
Householder-Matrix { f } [ math. ]Householder matrix [Add to Longdo]
Householder-Transformation { f } [ math. ]Householder transformation [Add to Longdo]
Mehrfamilienhaus { n }house divided into flats; apartment house [ Am. ] [Add to Longdo]
Mietzins { m }house rent [Add to Longdo]
Unterhaus { n } [ pol. ]House of Commons [ Br. ] [Add to Longdo]
Wohnungsbau { m }house building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n, adj-no) (1) house; home (one's own); (pn, adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf, exp) (uk) (abbr) (from 〜のうち) (See 家・ち・1) 's house; 's home #90 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n, suf) house; hall; building #532 [Add to Longdo]
小説[しょうせつ, shousetsu] (n, adj-no) novel; (short) story; (P) #596 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
屋内ケーブル[おくないケーブル, okunai ke-buru] house cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宝石[ほうせき, houseki] Edelstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 House \House\ (hous), n.; pl. {Houses}. [OE. hous, hus, AS. h?s;
   akin to OS. & OFries. h?s, D. huis, OHG. h?s, G. haus, Icel.
   h?s, Sw. hus, Dan. huus, Goth. gudh?s, house of God, temple;
   and prob. to E. hide to conceal. See {Hide}, and cf. {Hoard},
   {Husband}, {Hussy}, {Husting}.]
   1. A structure intended or used as a habitation or shelter
    for animals of any kind; but especially, a building or
    edifice for the habitation of man; a dwelling place, a
    mansion.
    [1913 Webster]
 
       Houses are built to live in; not to look on.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Bees with smoke and doves with noisome stench
       Are from their hives and houses driven away. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Household affairs; domestic concerns; particularly in the
    phrase to keep house. See below.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who dwell in the same house; a household.
    [1913 Webster]
 
       One that feared God with all his house. --Acts x. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. A family of ancestors, descendants, and kindred; a race of
    persons from the same stock; a tribe; especially, a noble
    family or an illustrious race; as, the house of Austria;
    the house of Hanover; the house of Israel.
    [1913 Webster]
 
       The last remaining pillar of their house,
       The one transmitter of their ancient name.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. One of the estates of a kingdom or other government
    assembled in parliament or legislature; a body of men
    united in a legislative capacity; as, the House of Lords;
    the House of Commons; the House of Representatives; also,
    a quorum of such a body. See {Congress}, and {Parliament}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.) A firm, or commercial establishment.
    [1913 Webster]
 
   7. A public house; an inn; a hotel.
    [1913 Webster]
 
   8. (Astrol.) A twelfth part of the heavens, as divided by six
    circles intersecting at the north and south points of the
    horizon, used by astrologers in noting the positions of
    the heavenly bodies, and casting horoscopes or nativities.
    The houses were regarded as fixed in respect to the
    horizon, and numbered from the one at the eastern horizon,
    called the ascendant, first house, or house of life,
    downward, or in the direction of the earth's revolution,
    the stars and planets passing through them in the reverse
    order every twenty-four hours.
    [1913 Webster]
 
   9. A square on a chessboard, regarded as the proper place of
    a piece.
    [1913 Webster]
 
   10. An audience; an assembly of hearers, as at a lecture, a
     theater, etc.; as, a thin or a full house.
     [1913 Webster]
 
   11. The body, as the habitation of the soul.
     [1913 Webster]
 
        This mortal house I'll ruin,
        Do C[ae]sar what he can.       --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12.
 
   Usage: [With an adj., as narrow, dark, etc.] The grave. "The
      narrow house." --Bryant.
      [1913 Webster]
 
   Note: House is much used adjectively and as the first element
      of compounds. The sense is usually obvious; as, house
      cricket, housemaid, house painter, housework.
      [1913 Webster]
 
   {House ant} (Zool.), a very small, yellowish brown ant
    ({Myrmica molesta}), which often infests houses, and
    sometimes becomes a great pest.
 
   {House of bishops} (Prot. Epis. Ch.), one of the two bodies
    composing a general convertion, the other being House of
    Clerical and Lay Deputies.
 
   {House boat}, a covered boat used as a dwelling.
 
   {House of call}, a place, usually a public house, where
    journeymen connected with a particular trade assemble when
    out of work, ready for the call of employers. [Eng.]
 
   {To bring down the house}. See under {Bring}.
 
   {To keep house}, to maintain an independent domestic
    establishment.
 
   {To keep open house}, to entertain friends at all times.
 
   Syn: Dwelling; residence; abode. See {Tenement}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 House \House\, v. t. [imp. & p. p. {Housed}; p. pr. & vb. n.
   {Housing}.] [AS. h?sian.]
   1. To take or put into a house; to shelter under a roof; to
    cover from the inclemencies of the weather; to protect by
    covering; as, to house one's family in a comfortable home;
    to house farming utensils; to house cattle.
    [1913 Webster]
 
       At length have housed me in a humble shed. --Young.
    [1913 Webster]
 
       House your choicest carnations, or rather set them
       under a penthouse.          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive to a shelter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To admit to residence; to harbor.
    [1913 Webster]
 
       Palladius wished him to house all the Helots. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. To deposit and cover, as in the grave. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To stow in a safe place; to take down and make
    safe; as, to house the upper spars.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 House \House\, v. i.
   1. To take shelter or lodging; to abide to dwell; to lodge.
    [1913 Webster]
 
       You shall not house with me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astrol.) To have a position in one of the houses. See
    {House}, n., 8. "Where Saturn houses." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 house
   n 1: a dwelling that serves as living quarters for one or more
      families; "he has a house on Cape Cod"; "she felt she had
      to get out of the house"
   2: the members of a business organization that owns or operates
     one or more establishments; "he worked for a brokerage house"
     [syn: {firm}, {house}, {business firm}]
   3: the members of a religious community living together
   4: the audience gathered together in a theatre or cinema; "the
     house applauded"; "he counted the house"
   5: an official assembly having legislative powers; "a bicameral
     legislature has two houses"
   6: aristocratic family line; "the House of York"
   7: play in which children take the roles of father or mother or
     children and pretend to interact like adults; "the children
     were playing house"
   8: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is
     divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign},
     {mansion}, {house}, {planetary house}]
   9: the management of a gambling house or casino; "the house gets
     a percentage of every bet"
   10: a social unit living together; "he moved his family to
     Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited
     until the whole house was asleep"; "the teacher asked how
     many people made up his home" [syn: {family}, {household},
     {house}, {home}, {menage}]
   11: a building where theatrical performances or motion-picture
     shows can be presented; "the house was full" [syn:
     {theater}, {theatre}, {house}]
   12: a building in which something is sheltered or located; "they
     had a large carriage house"
   v 1: contain or cover; "This box houses the gears"
   2: provide housing for; "The immigrants were housed in a new
     development outside the town" [syn: {house}, {put up},
     {domiciliate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top