ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbendable

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbendable-, *unbendable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ตรง, Syn. flexible
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย, Syn. flexible

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbendable
   adj 1: marked by firm determination or resolution; not shakable;
       "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve";
       "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty"
       [syn: {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff},
       {unbendable}, {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unbendable

 


  

 
unbendable
 • ซึ่งทำให้ตรง[Lex2]
 • ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top