ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

応答確認

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -応答確認-, *応答確認*
Japanese-English: EDICT Dictionary
応答確認[おうとうかくにん, outoukakunin] (n) {comp} response confirmation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make sure teams all have contact.[JA] 全員応答確認 The Litvinov Ruse (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

確認

 


  

 
 • (おう) (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [EDICT]
 • (yìng, ˋ) Japanese variant of 應|应 [CE-DICT-Simplified]
 • (yìng, ˋ) Japanese variant of 應|应 [CE-DICT-Traditional]
 • (こたえ) คำตอบ [LongdoJP]
 • (dā, ㄉㄚ) to answer; agree [CE-DICT-Simplified]
 • (dá, ㄉㄚˊ) reply; answer; return; respond; echo [CE-DICT-Simplified]
 • (dā, ㄉㄚ) to answer; agree [CE-DICT-Traditional]
 • (dá, ㄉㄚˊ) reply; answer; return; respond; echo [CE-DICT-Traditional]
確認
 • (かくにん) ยืนยัน [LongdoJP]
 • (かくにん) (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [EDICT]
 • (què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ) confirm; verify [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top