ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crowd

K R AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crowd-, *crowd*, crow
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd(vt) กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd(vi) ชุมนุม
crowd(vi) เบียดเสียด
crowd(vt) เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd(vi) ผลักไปข้างหน้า
crowd(vt) ผลักไปข้างหน้า
crowd(n) ผู้ชม
crowd(n) ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crowd(vt) มัดรวมกัน
crowded(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowd(เคราดฺ) { crowded, crowding, crowds } n. ฝูงชน, กลุ่มชน, คนมาก ๆ , กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม, เบียดเสียดยัดเยียด, โชกโชน, ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร, จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร, จานข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(n) ฝูงชน, มหาชน, กลุ่มคน, พวก, ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน, ยัดเยียด, เบียดเสียด, อัด, เบียด
overcrowd(vt) เบียดเสียด, ยัดเยียด, แออัดเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowding toothฟันซ้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Outการแย่งเงินกู้จากเอกชน, Example: กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
crowdsource(vt, uniq) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember how good you were at crowd control last time.จำคราวที่แล้วได้มั้ยล่ะว่ามันเจ๋งแค่ไหน Phantasm (1979)
And the army is attacking crowds with clubs.กองทัพก็ตอบโต้ฝูงชนด้วยตะบอง Gandhi (1982)
The crowd goes wild.ฝูงชนบ้าคลั่ง Stand by Me (1986)
But when the smell hit the crowd that's when Lardass' plan really started to work.แต่เมื่อกลิ่นตลบไปทั่วฝูงชน นั่นล่ะ คือแผนของไอ้ตูดหมู เริ่มได้ผล Stand by Me (1986)
Did you see those crowds gaping on the sidewalk?คุณเห็นผู้คนที่พากันวิจารณ์กันตามทางเดินไหม? Mannequin (1987)
CROWD [ chanting ]:ฝูงชน [ CHANTlNG ]: Bloodsport (1988)
CROWD [ chanting ]:ฝูงชน [ CHANTlNG ]: Bloodsport (1988)
CROWD [ chanting ]:ฝูงชน [ CHANTlNG ]: Bloodsport (1988)
CROWD [ chanting ]:ฝูงชน [ CHANTlNG ]: Bloodsport (1988)
CROWD [ chanting ]:ฝูงชน [ CHANTlNG ]: Bloodsport (1988)
The teams are getting led into the field and the crowds are going crazy. Yeah! Yeah!รู้เเล้วฮะ Big (1988)
And the crowds are cheering. They're going crazy!เอาขยะไปทิ้งทุกๆวัน Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdA big crowd gathered at the scene of the fire.
crowdA big crowd of people collected to watch the festival.
crowdA crowd collected to watch the fight.
crowdA crowd gathered around.
crowdA crowd gathered at the scene.
crowdA crowd gathered of itself.
crowdA crowd gathered to see the fire.
crowdA crowd of more than three thousand.
crowdA crowd of people gathered around the speaker.
crowdA crowd of people gathered in the street.
crowdA crowd of people were present at a party.
crowdA crowd soon gathered around him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด(adj) congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แน่นขนัด(v) crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มุง(v) crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai Definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ออ(v) crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai Definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เบียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เกาะกลุ่ม(v) crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
โขยง(n) crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว
ความหนาแน่นของประชากร(n) density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่
กลุ่มคน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[bīetsīet yīetyat] (v, exp) EN: crowd ; be congested ; throng
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [ f ] ; agglomération [ f ] ; quartier [ m ]
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [ f ] ; foule [ f ]
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [ m ] ; troupeau [ m ] ; troupe [ f ] ; meute [ f ] ; vol [ m ] ; essaim [ m ] ; horde [ f ] ; harde [ f ]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [ f ] ; affluence [ f ] ; peuple [ m ] ; masse [ f ] ; populo [ m ] (fam.) ; multitude [ f ] ; troupe [ f ] ; grappes (humaines) [ fpl ]
ฮือ[heū] (v) EN: crowd ; stapede ; rally
คั่ง[khang] (adj) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded  FR: saturé ; surchargé ; congestionné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CROWD K R AW1 D
CROWDS K R AW1 D Z
CROWD'S K R AW1 D Z
CROWDED K R AW1 D AH0 D
CROWDED K R AW1 D IH0 D
CROWDEN K R AW1 D AH0 N
CROWDER K R AW1 D ER0
CROWDING K R AW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crowd (v) krˈaud (k r au1 d)
crowds (v) krˈaudz (k r au1 d z)
crowded (v) krˈaudɪd (k r au1 d i d)
crowding (v) krˈaudɪŋ (k r au1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group #1,299 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives #2,357 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze #3,475 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects #19,818 [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people #27,296 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya' #275,353 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenszene { f }crowd scene [Add to Longdo]
Menge { f } | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menschenmenge { f }; Zuschauermenge { f }; Gedränge { n }; Menschenauflauf { m } | Menschenmengen { pl }; Zuschauermengen { pl } | Menschenmassen { pl }crowd | crowds | crowds of people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
大勢(P);大ぜい[おおぜい(P);たいぜい, oozei (P); taizei] (n, adj-no) many; crowd; great number of people; (P) #10,866 [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) #12,048 [Add to Longdo]
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1, vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) #15,799 [Add to Longdo]
団子[だんご, dango] (n) (1) dango; dumpling (usu. sweet); doughboy; (2) ball-shaped object; something round; (3) lump; group; bunch; knot; tight crowd #19,126 [Add to Longdo]
溢れる[あぶれる, abureru] (v1, vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out #19,363 [Add to Longdo]
密集[みっしゅう, misshuu] (n, vs) crowd; close formation; dense; (P) #19,369 [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv, adv-to, vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s, vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv, adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, v. t.
   To play on a crowd; to fiddle. [Obs.] "Fiddlers, crowd on."
   --Massinger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, n. [W. crwth; akin to Gael. cruit. Perh. named
   from its shape, and akin to Gr. kyrto`s curved, and E. curve.
   Cf. {Rote}.]
   An ancient instrument of music with six strings; a kind of
   violin, being the oldest known stringed instrument played
   with a bow. [Written also {croud}, {crowth}, {cruth}, and
   {crwth}.]
   [1913 Webster]
 
      A lackey that . . . can warble upon a crowd a little.
                          --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, v. i.
   1. To press together or collect in numbers; to swarm; to
    throng.
    [1913 Webster]
 
       The whole company crowded about the fire. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Images came crowding on his mind faster than he
       could put them into words.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To urge or press forward; to force one's self; as, a man
    crowds into a room.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\, n. [AS. croda. See {Crowd}, v. t. ]
   1. A number of things collected or closely pressed together;
    also, a number of things adjacent to each other.
    [1913 Webster]
 
       A crowd of islands.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of persons congregated or collected into a close
    body without order; a throng.
    [1913 Webster]
 
       The crowd of Vanity Fair.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Crowds that stream from yawning doors. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. The lower orders of people; the populace; the vulgar; the
    rabble; the mob.
    [1913 Webster]
 
       To fool the crowd with glorious lies. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He went not with the crowd to see a shrine.
                          --Dryden.
 
   Syn: Throng; multitude. See {Throng}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crowd \Crowd\ (kroud), v. t. [imp. & p. p. {Crowded}; p. pr. &
   vb. n. {Crowding}.] [OE. crouden, cruden, AS. cr[=u]dan; cf.
   D. kruijen to push in a wheelbarrow.]
   1. To push, to press, to shove. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To press or drive together; to mass together. "Crowd us
    and crush us." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill by pressing or thronging together; hence, to
    encumber by excess of numbers or quantity.
    [1913 Webster]
 
       The balconies and verandas were crowded with
       spectators, anxious to behold their future
       sovereign.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. To press by solicitation; to urge; to dun; hence, to treat
    discourteously or unreasonably. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To crowd out}, to press out; specifically, to prevent the
    publication of; as, the press of other matter crowded out
    the article.
 
   {To crowd sail} (Naut.), to carry an extraordinary amount of
    sail, with a view to accelerate the speed of a vessel; to
    carry a press of sail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crowd
   n 1: a large number of things or people considered together; "a
      crowd of insects assembled around the flowers"
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   v 1: cause to herd, drive, or crowd together; "We herded the
      children into a spare classroom" [syn: {herd}, {crowd}]
   2: fill or occupy to the point of overflowing; "The students
     crowded the auditorium"
   3: to gather together in large numbers; "men in straw boaters
     and waxed mustaches crowded the verandah" [syn: {crowd},
     {crowd together}]
   4: approach a certain age or speed; "She is pushing fifty" [syn:
     {push}, {crowd}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top