Search result for

*suspicious*

(197 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suspicious, -suspicious-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicious[ADJ] น่าสงสัย, See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ, Syn. distrustful, doubtful, questionable
suspicious[ADJ] หวาดระแวง, See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง, Syn. doubting, nervous, wary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious

English-Thai: Nontri Dictionary
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which makes this photo suspicious.ที่ทำรูปนี้ Adverse Events (2008)
And yet you're not suspicious.And yet you're not suspiciousAdverse Events (2008)
Which means either you're not smart enough to be suspicious,Which means either you're not smart enough to be suspiciousAdverse Events (2008)
Or you're not suspicious becauseor you're not suspicious because Adverse Events (2008)
Have a look! They're suspicious of everyone.ฟังให้ดีนะ มันจะเป็นที่สงสัยของทุกคน The Mark of Nimueh (2008)
Shoudn't you think it might look a bit suspicious, curing one man!แล้วเธอได้คิดไหมว่ามันจะเป็นที่น่าสงสัยน่ะ ถ้ารักษาเพียงคนเดียว The Mark of Nimueh (2008)
It's very suspicious.มันน่าสงสัย Iljimae (2008)
I had already grown more suspicious after this incident.หลังจากเกิดเรื่องมากมาย ผมก็เลยกลายเป็นพวกขี้ระแวง Beethoven Virus (2008)
- He's suspicious!-เขาน่าสงสัย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But frankly your association with George McHale makes all your activities suspicious, including those during the war.แต่พูดตามตรง คุณร่วมมือกับจอร์จ แมเฮล งานของคุณน่าสงสัย/ช่วงที่เกิดสงครามด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Don't you find anything suspicious about it?คุณไม่รู้สึกสงสัยมัน บางหรือ? Episode #1.9 (2008)
If he makes that jihadist suspicious, they will shut down that house and leave.เดี๋ยวพวกผู้ก่อการร้ายรู้ตัว พากันเผ่นหนีไปหมดพอดี Body of Lies (2008)
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful?ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That Mr. Pesticide guy was suspicious.มันก็น่าสงสัยนะ... Ponyo (2008)
Seen anyone suspicious?เห็นอะไรน่าสงสัยไหม? The Echo (2008)
A suspicious vehicle is in the runway.มีพาหนะต้องสงสัยหลุดเข้ามาวิ่งในลันเวย์ Death Note: L Change the World (2008)
He finds Jake Gallo's absence to be quite suspicious.เขาพบว่าเจค กาลโลหายไปและน่าสงสัย Pathology (2008)
- You look so suspicious.- คุณดูสงสัยจัง The Reader (2008)
It also means warning the people on the freighter that we're suspicious of them.มันหมายถึงเตือนพวกบนเรือด้วย พวกที่เราสงสัยกันอยู่ The Beginning of the End (2008)
And you Don't think this is gonna look suspiciousแล้วนายไม่คิดว่ามันจะเป็นที่น่าสงสัย The Price (2008)
Well, the point is she's suspicious, and I can't control her.ก็คือว่า เธอกำลังสงสัย และแม่ก็คุมเธอไม่ได้แล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And have any stranger giving you anything suspicious to carry on today?มีคนแปลกหน้า ฝากคุณถืออะไรขึ้นเครื่องรึป่าวครับ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If you let this eat away at you, people are going to notice and get suspicious.ถ้าคุณยังคิดเรื่องนี้อยู่ คนอื่นก็จะสังเกตเห็น และสงสัย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Dubaku is going to get suspicious. what's your status?ดูบากูจะสงสัยเอา\ คุณเป็นอย่างไรบ้าง ? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Aren't you suspicious?คุณสงสัยใครมั่ง London. Of Course (2009)
Either that or she's suspicious of you.หรือไม่ก็สงสัยคุณ Look What He Dug Up This Time (2009)
All I have is a whole bunch of suspicious fires.ฉันมีพวกที่น่าสงสัยว่าจะวางเพลิง Emotional Rescue (2009)
Yeah? What, did they think it's suspicious?จริงหรือ ว่าไงพวกเขาน่าสงสัยใคร Emotional Rescue (2009)
- Suspicious how?- น่าสังสัยว่าอะไร Emotional Rescue (2009)
OTHER THAN THE BLOG, THERE IS NOTHING ELSE SUSPICIOUSพวกเค้าติดต่อตกันยังไง? Soul Mates (2009)
See if there's anything suspicious.ดูว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่า Demonology (2009)
I guess they just wanna know if I saw anything suspicious.ผมว่าเขาคงอยากถามว่าผมเห็นอะไรน่าสงสัยไหม Marry Me a Little (2009)
When the Visitors arrived, his suspicious behavior.ลิซ่า ทำอะไรอยู่? V (2009)
I can't make anybody more suspicious.ฉันไม่อยากให้ใครสงสัยกว่านี้ Cowboys and Indians (2009)
With you always twisting things around and being suspicious of everything,สิ่งที่นายทำอยู่หน่ะ มันดูประหลาด บิดเบือน น่าสงสัยไปหมด Episode #1.5 (2009)
And that wasn't the least bit suspicious to you?แล้วนายไม่ยักกะสงสัยอะไรบ้างหรือไง Killing Your Number (2009)
Keep an eye out for anything suspicious.พยายามมองหาอะไรน่าสงสัยด้วย Rates of Exchange (2009)
Over there. I'm still suspicious even after I found out who did what over there.ฉันเห็นอยู่ตำตา เธอยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอ? Episode #1.19 (2009)
After the White Horse nightclub was destroyed by a suspicious fire, one body was left unclaimed.หลังจากที่ไนท์คลับไวท์ฮอร์ส ถูกไฟไหม้หมด ก็ยังมีอยู่ศพนึงที่ไม่สามารถระบุได้ Everybody Says Don't (2009)
If I was still a copper, I'd say that bloke was acting suspiciously.ถ้าผมยังเป็นตำรวจนะ ผมบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นดูน่าสงสัย Episode #3.5 (2009)
He's going to get pretty damn suspicious When I come home from the hospital without a baby. You need to relax.มันจะต่างอะไร เขาต้องสงสัยอยู่แล้ว ตอนฉันกลับจาก รพ.โดยไม่มีลูก Hairography (2009)
- Suspicious, but it doesn't prove a thing.น่าสงสัย แต่ว่า นั่นพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอก Lost Boys (2009)
Suspicious, but it doesn't prove a thing.แค่ความสงสัย มันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอก Hello, Dexter Morgan (2009)
A little suspicious, don't you think?แปลกใจนิดหน่อย คุณไม่ได้คิดเหรอ? Blinded by the Light (2009)
- If you see anything or anyone suspicious, please contact Sheriff Golightly's office.- หากคุณมีข้อมูล หรือพบเห็นผู้ต้องสงสัย โปรดแจ้ง ที่ทำการนายอำเภอโกไลท์ลี Night of Desirable Objects (2009)
We have a suspicious person in custody.พบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว Episode #1.3 (2009)
We have secured a suspicious person in the restricted area.เราจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในพื้นที่ควบคุมครับ Episode #1.3 (2009)
I'd like you to enhance them and find anyone who might be suspicious.และหาดูว่ามีใครที่น่าสงสัยบ้าง Episode #1.3 (2009)
Did you see anyone suspicious?คุณเห็นใครที่น่าสงสัยมั้ย? Episode #1.3 (2009)
Iwabuchi-san. Please use the N-system to find any suspicious vehicles.คุณอิวากูชิ , ลองใช้ N-ซิสเตม ค้นหารถต้องสงสัยด้วย Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspiciousA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
suspiciousCountry people are traditionally suspicious of strangers.
suspiciousHe began to get suspicious about her.
suspiciousHe looks suspicious.
suspiciousHis neighbors are suspicious of him.
suspiciousI am suspicious of him.
suspiciousIf you see a suspicious person, please inform the police.
suspiciousI have a suspicious nature.
suspiciousI'm always suspicious of men like him.
suspiciousIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
suspiciousIt was not what he said but the way he said it that made me suspicious.
suspiciousPlease don't look at me suspiciously.
suspiciousShe eyed the stranger suspiciously.
suspiciousShe regarded me suspiciously.
suspiciousShe threw a suspicious glance at him.
suspiciousThe police are suspicious of my alibi.
suspiciousThe police are suspicious of the old man.
suspiciousThe police were suspicious of his movements.
suspiciousThe story was too pat and I got rather suspicious.
suspiciousThe way she spoke to us was suspicious.
suspiciousThey were suspicious of him, and not without reason.
suspiciousThis English essay is suspiciously good!
suspiciousTom looked at the tall man suspiciously.
suspiciousWe are all suspicious about him.
suspiciousWe sniffed at the food suspiciously.
suspiciousYou are too suspicious about everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
สงสัย[V] doubt, See also: suspect, to be suspicious
ไม่ไว้วางใจ[V] distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
หวาดระแวง[V] be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
แหนง[V] suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ติดอยู่ในใจ[V] be doubtful, See also: be suspicious, be questionable, be dubious, Syn. ค้างคาใจ, Example: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก, Thai definition: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
สงสัย[V] suspect, See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust, Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ, Example: ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา, Thai definition: ไม่ปลงใจเชื่อ
พิรุธ[V] behave suspiciously, See also: be strange, Example: เขาพิรุธอย่างสังเกตเห็นได้ชัด เพราะเขาไม่ใช่โจรอาชีพ, Thai definition: แสดงกิริยาว่ากระทำผิดมาแล้ว, มีอาการน่าสงสัยว่าต้องกระทำผิดมา
พิรุธ[ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้
เลิกลั่ก[ADJ] bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
ทะแม่งๆ[ADV] strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง[ADV] suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
น่าสงสัย[V] be suspicious, See also: be doubtful, be questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ในกรณีนี้เขาน่าสงสัยที่สุด, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ
เฉลียว[V] doubt, See also: suspect, be suspicious, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: ผมไม่เคยเฉลียวเลยว่า เขาจะเป็นเพื่อนที่คอยจ้องจะหักหลังผม
เฉลียวใจ[V] suspect, See also: be suspicious, have an inkling, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: พ่อยังเมตตาเขา โดยมิได้นึกเฉลียวใจเลยว่าสันดานผู้ร้ายก็ต้องเป็นผู้ร้ายอยู่วันยังค่ำ
กริ่ง[V] be doubtful, See also: be suspicious, suspect, Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย, Example: สีหน้าและแววตาของเขาทำให้หล่อนออกตกใจ และออกกริ่งใจเมื่อรู้ว่าหล่อนคงได้พูดอะไรที่ไม่บังควรออกไปเสียแล้ว
กินใจ[V] distrust, See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement, Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ, Example: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
ข้องใจ[V] suspicious, See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious, Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ, Example: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ, Thai definition: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย
ความไม่ชอบมาพากล[N] suspiciousness, See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดปกติ, Example: สื่อมวลชนนำเสนอความไม่ชอบมาพากลในการประมูลอย่างครึกโครม
ธงชัย[N] suspicious day, Thai definition: กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้
น่ากลัว[ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
แหนงใจ[V] suspect, See also: doubt, be suspicious, mistrust, Syn. ระแวง, แคลงใจ, Example: ฉันรู้สึกแหนงใจในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างบอกไม่ถูก
เอะใจ[V] doubt, See also: be suspicious, mistrust, distrust, suspect, Syn. เฉลียวใจ, ฉุกคิด, สะดุดใจ, Example: เจือทองเอะใจที่เห็นอีกฝ่ายเงียบอยู่นาน
กินแหนงแคลงใจ[V] be mutually suspicious, Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ, ผิดใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ปรับความเข้าใจกันให้ชัดแจ้งทำให้กินแหนงแคลงใจกันอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: หมางใจกัน
ส่อพิรุธ[V] be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām songsai) EN: suspicious   FR: suspicieux ; défiant
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust   FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust   
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche
ผู้ต้องสงสัย[n.] (phūtǿngsongsai) EN: suspect ; suspicious character   FR: suspect [m]
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt   FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain   
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPICIOUS    S AH0 S P IH1 SH AH0 S
SUSPICIOUSLY    S AH0 S P IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspicious    (j) (s @1 s p i1 sh @ s)
suspiciously    (a) (s @1 s p i1 sh @ s l ii)
unsuspicious    (j) (uh2 n s @ s p i1 sh @ s)
oversuspicious    (j) (ou2 v @ s @ s p i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Misstrauen {n}suspiciousness [Add to Longdo]
Verdacht {m}; Verdächtigung {f} | Verdächtigungen {pl} | haltlose Verdächtigung {f} | Verdacht schöpfensuspicion | suspicions | groundless suspicion | to become suspicious [Add to Longdo]
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente {pl}suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
arglos {adj}unsuspecting; unsuspicious [Add to Longdo]
arglos {adv}unsuspiciously [Add to Longdo]
argwöhnisch; misstrauisch; scheel {adj} (gegen) | argwöhnischer | am argwöhnischstensuspicious (of) | more suspicious | most suspicious [Add to Longdo]
stutzig werdento become suspicious [Add to Longdo]
unverdächtig {adj}unsuspicious [Add to Longdo]
unverdächtig {adv}unsuspiciously [Add to Longdo]
verdächtig {adj}suspicious [Add to Longdo]
verdächtig {adv}suspiciously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
怪火[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
怪漢[かいかん, kaikan] (n) suspicious man [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
怪電話[かいでんわ, kaidenwa] (n) suspicious phone call [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]
勘繰る;勘ぐる[かんぐる, kanguru] (v5r,vt) to be suspicious of (someone's motives); to suspect someone of having ulterior motives [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious [Add to Longdo]
挙動不審[きょどうふしん, kyodoufushin] (n) suspicious behavior; acting suspiciously [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
胡散;迂散(ateji)[うさん, usan] (adj-na,n) suspicious [Add to Longdo]
胡散臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady [Add to Longdo]
胡乱[うろん, uron] (adj-na,n) suspicious looking; fishy [Add to Longdo]
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things) [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
焦臭い;きな臭い[きなくさい, kinakusai] (adj-i) (1) burning or scorched smell; (2) imminent military action; (3) suspicious [Add to Longdo]
職務尋問[しょくむじんもん, shokumujinmon] (n,vs) ex-officio questioning; police questioning (of a suspicious person); a police checkup [Add to Longdo]
得体が知れない[えたいがしれない, etaigashirenai] (exp,adj-i) (1) (See 得体の知れない) strange (when used to modify the following noun); unfamiliar; mysterious; suspicious; (exp) (2) (See 得体) to not know the true nature [Add to Longdo]
得体の知れない[えたいのしれない, etainoshirenai] (adj-i) strange; unfamiliar; mysterious; suspicious [Add to Longdo]
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly [Add to Longdo]
不審火[ふしんび, fushinbi] (n) fire under suspicious circumstances; arson [Add to Longdo]
不審者[ふしんしゃ, fushinsha] (n) suspicious person [Add to Longdo]
不審人物[ふしんじんぶつ, fushinjinbutsu] (n) suspicious character (person, figure) [Add to Longdo]
不審尋問;不審訊問(oK)[ふしんじんもん, fushinjinmon] (n,vs) police questioning (of a suspicious person) [Add to Longdo]
不審物[ふしんぶつ, fushinbutsu] (n) suspicious object (e.g. potential bomb); suspicious substance [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]
訝しい[いぶかしい, ibukashii] (adj-i) suspicious; doubtful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate [Add to Longdo]
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, ] suspicious; dubious [Add to Longdo]
多心[duō xīn, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄣ, ] oversensitive; suspicious [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful [Add to Longdo]
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, ] suspicious; in doubt [Add to Longdo]
猜忌[cāi jì, ㄘㄞ ㄐㄧˋ, ] be suspicious and jealous of [Add to Longdo]
猜疑[cāi yí, ㄘㄞ ㄧˊ, ] to suspect; suspicious; misgivings [Add to Longdo]
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous [Add to Longdo]
疑神疑鬼[yí shén yí guǐ, ㄧˊ ㄕㄣˊ ㄧˊ ㄍㄨㄟˇ, ] to suspect everyone; overly suspicious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicious \Sus*pi"cious\, a. [OE. suspecious; cf. L.
   suspiciosus. See {Suspicion}.]
   1. Inclined to suspect; given or prone to suspicion; apt to
    imagine without proof.
    [1913 Webster]
 
       Nature itself, after it has done an injury, will
       ever be suspicious; and no man can love the person
       he suspects.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Many mischievous insects are daily at work to make
       men of merit suspicious of each other. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating suspicion, mistrust, or fear.
    [1913 Webster]
 
       We have a suspicious, fearful, constrained
       countenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to suspicion; adapted to raise suspicion; giving
    reason to imagine ill; questionable; as, an author of
    suspicious innovations; suspicious circumstances.
    [1913 Webster]
 
       I spy a black, suspicious, threatening could.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Jealous; distrustful; mistrustful; doubtful;
     questionable. See {Jealous}.
     [1913 Webster] -- {Sus*pi"cious*ly}, adv. --
     {Sus*pi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top