ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑い深い

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑い深い-, *疑い深い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have a suspicious nature.私は疑い深い性格です。
Country people are traditionally suspicious of strangers.田舎の人々は外部の人に対して昔から疑い深い

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I-I don't understand how you can ignore something that even the most skeptical people in the world think might be real.[JA] どうしても私には 見過ごせないんです 疑い深い人たちでさえ これは本当かもしれないって Black Swan (2009)
You have a very suspicious mind.[JA] 疑い深い心をお持ちだ The Rains of Castamere (2013)
Why are you always so suspicious.[JA] なぜいつも疑い深いの? Sherlock Holmes (2009)
In my experience, only dishonest people think this way.[JA] 私の経験では 不正直な者ほど疑い深い The Rains of Castamere (2013)
You remind me of my old boyfriend, Chris. He didn't have any confidence, either.[JA] 恋人のクリスも似てたわ 疑い深い Mannequin (1987)
He was smart, confident, and suspicious.[JA] 彼は賢く 自信があり 疑い深い Chameleon (2008)
"Only the paranoid survive."[JA] "疑い深い奴だけが生き残る" Wolf and Cub (2012)
Some of my more skeptical friends refuse to believe your children even exist.[JA] 疑い深い友人たちは お子様方の存在を認めないのです Garden of Bones (2012)
Yes, but I am rather mistrustful... by nature.[JA] でも 本音は 疑い深いほうだと... 思います The Memory of a Killer (2003)
Well, having a doubting thomas in the house can't help.[JA] 疑い深いってだけでは 何にもならないのよ Earthlings Welcome Here (2008)
Only the paranoid survive--[JA] 疑い深い奴だけが生き残る -- Wolf and Cub (2012)
You have quite a suspicious mind, Sister.[JA] 疑い深いですね シスター Nor'easter (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top