ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีความสงสัย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความสงสัย-, *มีความสงสัย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have doubt on you plans.ฉันเองยังมีความสงสัยในแผนการของนาย Om Shanti Om (2007)
We'd Iike to speak with you concerning illegal campaign contributions you may have received from the Linderman Group.FBI มีความสงสัย ทำไมกลุ่มธุรกิจในลาสเวกัส, ลินเดอร์แมนถึงสนใจมาก Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I've been wondering about alternative medicine.ฉันมีความสงสัย เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกสารชีวภาพ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I'm wondering if you can confirm some information.ผมมีความสงสัยในข้อมูลบางอย่าง คุณพอจะยืนยันข้อมูลนี้มั้ย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
In combat, you face the enemy without doubt, without pity or remorse.เจ้าสู้ จัดการศัตรูซะหมอบ ไม่มีความสงสัย ปราศจากความกังวล Ninja Assassin (2009)
"a weak man has doubts before a decision."คนที่อ่อนแอ มีความสงสัย ก่อนตัดสินใจ Faceless, Nameless (2009)
There are no suspicions... yet.มีความสงสัย ... Angels & Demons (2009)
My church comforts the sick and dying.มีความสงสัย ... ยัง. Angels & Demons (2009)
Doubts.I have doubts,you see.สงสัยน่ะ ฉันมีความสงสัย เข้าใจไหม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
If push came to shove, I was wondering how soon you might be able to take over the lab yourself.ถ้าหากผมพูดกดดันเกินไป ผมมีความสงสัยว่า เร็วแค่ไหนที่คุณจะยึดห้องแล็บ มาเป็นของคุณเองได้ Full Measure (2010)
People have an innate curiosity to see things in order to confirm them.คนเรามีความสงสัยมาตั้งแต่เกิด ว่าต้องได้เห็น เพื่อจะที่จะเชื่อมัน Proof (2011)
When in doubt, stick to the tried and true.ถ้ามีความสงสัย จงทดสอบและพิสูจน์เพื่อให้มั่นใจ Neighborhood Watch (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām songsai) EN: suspicious   FR: suspicieux ; défiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top