ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ชอบมาพากล

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ชอบมาพากล-, *ไม่ชอบมาพากล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ชอบมาพากลว. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the first sign of trouble, I'm going up.มีอะไรไม่ชอบมาพากลผมบินทันที Day of the Dead (1985)
I don't like it.ข้ารู้สึกไม่ชอบมาพากล Snow White: A Tale of Terror (1997)
Well, we only found this one red here.และสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล เอ่อ ที่เห็นนี่ก็มีรถมินิแวนสีแดงนั่น คันเดียวนะครับ The Jackal (1997)
am i the only one who thinks there's something fishy about this guy ?ฉันคนเดียวเหรอที่คิดว่านายคนนั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากลAqua (2005)
But, Mom, there's something wrong with that house.แต่แม่ฮะ มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล ที่บ้านหลังนั้นนะฮะ Monster House (2006)
Blaine, hey, I'm telling you, there's something not right with that guy.เฮ้ บอกอะไรเลยนะ หมอนั่นไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่ Flyboys (2006)
There's something fishy about the victim.มีอะไรไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับเหยื่อนี้นะ Arang (2006)
Something's fishy here...มีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้ว... Love Now (2007)
No, but I'm gonna call the cops because there's something fishy going on around here.เปล่า ,แต่ผมจะแจ้งตำรวจ เพราะมันชัก เหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากล Transformers (2007)
There's something a little fishy about you, your son, your little Taco Bell dog and this whole operation you got going on here.ไม่ชอบมาพากล ก็ตรงที่ลูกชายคุณ เจ้าตูบแจ๋วแหววคุณ และก็ปฏิบัติการที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ย Transformers (2007)
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า# The Ten (2007)
I'm telling you, linc, something's up.ฉันกำลังบอกนายลิงค์ มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล Bang and Burn (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicious[ADJ] น่าสงสัย, See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ, Syn. distrustful, doubtful, questionable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top