ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะดุดใจ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะดุดใจ-, *สะดุดใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดุดใจ[V] strike one's mind, See also: make one think, catch one's attention, remind, Syn. ฉุกใจ, กระทบใจ, Example: เขารู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเสื้อตัวนั้น, Thai definition: ทำให้สงสัยตะหงิดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะดุดใจก. ฉุกคิดขึ้นมาได้, ฉุกใจได้คิดเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบใจทำให้รู้สึกสงสัยตงิด ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This voice... This chant coming towards me...เสียงนี้ เสียงร้องสะดุดใจฉัน March of the Penguins (2005)
Tell me if any word draws your attention.ถ้ามีคำไหนสะดุดใจคุณ Death Note: L Change the World (2008)
But there is one that will be, perhaps, the most meaningful to you.แต่มันต้องมีสักที่ที่สะดุดใจคุณที่สุดนะ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I figured out what it was about you that flipped my switch the very first time I met you.ฉันมานั่งคิดว่า คุณมีอะไร ถึงได้มาสะดุดใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณ You Take for Granted (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind   FR: faire réfléchir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top