ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชอบกล

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชอบกล-, *ชอบกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบกล[ADJ] strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai definition: แปลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบกลว. ต้องด้วยชั้นเชิง, เข้าที, น่าคิด, เช่น อนึ่งซึ่งจะตั้งค่ายอยู่นี้ก็ไม่ชอบกล หาเป็นที่ชัยภูมิไม่ จำจะยกถอยไปตั้งอยู่ ณ เมืองตะเกิงจึงจะทำถนัด (ราชาธิราช)
ชอบกลแปลกผิดปรกติ เช่น คนข้างหลังลาดเลาเป็นเจ้าชู้ ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา (สังข์ทอง), หน้าตาชอบกล ท่าทางชอบกล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She smelled weird, but we loved her anyway.แครินกลิ่นแปลกชอบกล แต่เรารักเธออยู่ดี Field of Dreams (1989)
This is so weird.แปลกชอบกล Field of Dreams (1989)
You like the smell of blood.คุณชอบกลิ่นคาวเลือด Basic Instinct (1992)
But I also like them big and beefy.แต่ชั้นก็ชอบกล้ามใหญ่และเจ้าเนื้อนะ Ken Park (2002)
I love that smell.ฉันชอบกลิ่นนี้จัง The Matrix Revolutions (2003)
People accuse us of only paying attention to the economic leg because they think that's what a business persons mind set is it's just money.ผู้คนชอบกล่าวหาว่า (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์) เราสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจ เพราะพวกเขาคิดว่า The Corporation (2003)
- I love that smell.- ชั้นชอบกลิ่นนี้นะ 50 First Dates (2004)
Ms. huckabees. Dawn. She loves your poems.เธอชอบกลอนของคุณเกี่ยวกับก้อนหิน I Heart Huckabees (2004)
That's the one. She loves poems.เธอชอบกลอน ชอบผืนป่า, ทุ่งหญ้า I Heart Huckabees (2004)
No, I like it.- ไม่ๆๆๆ ผมชอบกลิ่นมัน Mr. Monk Gets Fired (2004)
You never even liked that lotion.คุณไม่เคยชอบกลิ่นโลชั่นนั้นเลยค่ะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I love it now.ตอนนี้ผมชอบกลิ่นนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fey[ADJ] แปลกๆ, See also: ชอบกล, Syn. whimsical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว,หน้างอ,บิด,งอ,บิดเบี้ยว,อ้อมค้อม,คดเคี้ยว,ตรงข้าม,ผิดปกติ,ชอบกล,หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew,distorted,ironic

English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top