ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าสงสัย

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าสงสัย-, *น่าสงสัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสงสัย[V] be suspicious, See also: be doubtful, be questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ในกรณีนี้เขาน่าสงสัยที่สุด, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัยSuspiria (1977)
But seeing her now, she is really beautiful... and I wonder why I never raped her.แต่พอมาดูตอนนี้ เธอช่างงดงามจริงๆ น่าสงสัยจริงๆว่า ทำไมกระผมไม่ เคยขื่นใจเธอ Vampire Hunter D (1985)
I wonder what they saw.น่าสงสัยว่าพวกเธอจะตื่นเต้นมั้ยนะครับ A Short Film About Love (1988)
He was jumpy. He hadn't touched a thing.เขาน่าสงสัย ไม่แตะอะไรบนโต๊ะเลย Goodfellas (1990)
This has never happened before. - It's suspicious.นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน / น่าสงสัยนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ The Nightmare Before Christmas (1993)
Doubtful. Very doubtful.น่าสงสัยจริงๆ สงสัยมากๆ 10 Things I Hate About You (1999)
Remarkable accounts...บัญชีน่าสงสัย Pola X (1999)
However the circumstances are suspicious.อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็ยังน่าสงสัยอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu

English-Thai: Longdo Dictionary
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubting[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
fishy[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ, Syn. suspicious, dubious, odd, Ant. sure, certain
iffy[ADJ] ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ, Syn. doubtful, uncertain, unsure, Ant. certain, sure
marked[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
queer[ADJ] น่าสงสัย, Syn. strange, doubtful
questionable[ADJ] น่าสงสัย, See also: ซึ่งมีพิรุธ, Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
iffy[SL] ไม่ค่อยแน่ใจ, See also: น่าสงสัย, Syn. dubious, doubtful
ropey[SL] น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อถือ
sceptic[ADJ] ซึ่งสงสัย, See also: น่าสงสัย, Syn. skeptic
sceptical[N] น่าสงสัย, See also: กังขา, ซึ่งสงสัย, Syn. doubtful, suspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ

German-Thai: Longdo Dictionary
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top