ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wonder

W AH1 N D ER0   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonder-, *wonder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonder[N] ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก), See also: ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย, Syn. amazement, astonishment, awe
wonder[N] สิ่งน่าพิศวง, See also: สิ่งประหลาด
wonder[VI] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder[VT] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ, Syn. doubt
wonder[VI] รู้สึกประหลาดใจ, See also: รู้สึกพิศวง, Syn. marvel
wonderer[N] ผู้ประหลาดใจ, See also: ผู้สงสัย
wonder at[PHRV] ประหลาดใจกับ, Syn. marvel at
wonderful[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wondering[ADJ] ซึ่งรู้สึกพิศวง, See also: ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งรู้สึกงงงวย, Syn. fascinated, awed, suspicious, wonder
wonderland[N] แดนมหัศจรรย์, See also: ดินแดนที่น่าพิศวง, Syn. utopia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย
wonderwork(วัน'เดอะเวิร์ค) n. สิ่งมหัศจรรย์,ผลงานมหัศจรรย์
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonder(n) ความประหลาดใจ,สิ่งประหลาด,ความพิศวง
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา Pinocchio (1940)
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า Rebecca (1940)
I wonder if you can help us in any way.- ผมสงสัยว่าคุณพอจะช่วยเราบ้างได้มั้ย Rebecca (1940)
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonder... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
wonderA book descriptive of the wonders of nature.
wonderAh, wonderful.
wonderA little make-up worked wonders with her.
wonderAll the best wishes on this wonderful day.
wonderAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
wonderAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
wonderAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
wonderAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
wonderAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
wonderA wonderful idea just ran through my mind.
wonderA wonderful idea occurred to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมหัศจรรย์[N] wonder, Syn. สิ่งอัศจรรย์
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์[V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
สนเท่ห์[V] doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
พิศวง[V] wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
แสนวิเศษ[ADJ] marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique

CMU English Pronouncing Dictionary
WONDER W AH1 N D ER0
WONDERS W AH1 N D ER0 Z
WONDER'S W AH1 N D ER0 Z
WONDERED W AH1 N D ER0 D
WONDERLY W AH1 N D ER0 L IY0
WONDERFUL W AH1 N D ER0 F AH0 L
WONDERING W AH1 N D ER0 IH0 NG
WONDERLAND W AH1 N D ER0 L AE2 N D
WONDERMENT W AH1 N D ER0 M AH0 N T
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonder (v) wˈʌndər (w uh1 n d @ r)
wonders (v) wˈʌndəz (w uh1 n d @ z)
wondered (v) wˈʌndəd (w uh1 n d @ d)
wonderful (j) wˈʌndəfəl (w uh1 n d @ f @ l)
wondering (v) wˈʌndərɪŋ (w uh1 n d @ r i ng)
wonderland (n) wˈʌndəlænd (w uh1 n d @ l a n d)
wonderment (n) wˈʌndəmənt (w uh1 n d @ m @ n t)
wonderfully (a) wˈʌndəfəliː (w uh1 n d @ f @ l ii)
wonderingly (a) wˈʌndrɪŋliː (w uh1 n d r i ng l ii)
wonderlands (n) wˈʌndəlændz (w uh1 n d @ l a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy), #127,848 [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious, #147,882 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltwunder {n} | Weltwunder {n}wonder of the world | wonders of the world [Add to Longdo]
Wunder {n}; Verwunderung {f} | Wunder {pl} | Wunder vollbringenwonder | wonders | to do wonders [Add to Longdo]
Wunderheilmittel {n}wonder drug [Add to Longdo]
Wundertäter {m}; Wundertäterin {f} | Wundertäter {pl}wonder worker; wonder-worker | wonder workers [Add to Longdo]
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.Wonder is the dearest child of faith. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ではありますまいか[, dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, n. [OE. wonder, wunder, AS. wundor; akin to D.
   wonder, OS. wundar, OHG. wuntar, G. wunder, Icel. undr, Sw. &
   Dan. under, and perhaps to Gr. ? to gaze at.]
   [1913 Webster]
   1. That emotion which is excited by novelty, or the
    presentation to the sight or mind of something new,
    unusual, strange, great, extraordinary, or not well
    understood; surprise; astonishment; admiration; amazement.
    [1913 Webster]
 
       They were filled with wonder and amazement at that
       which had happened unto him.     --Acts iii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Wonder is the effect of novelty upon ignorance.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wonder expresses less than astonishment, and much less
      than amazement. It differs from admiration, as now
      used, in not being necessarily accompanied with love,
      esteem, or approbation.
      [1913 Webster]
 
   2. A cause of wonder; that which excites surprise; a strange
    thing; a prodigy; a miracle. " Babylon, the wonder of all
    tongues." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To try things oft, and never to give over, doth
       wonders.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I am as a wonder unto many.      --Ps. lxxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, a.
   Wonderful. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]
 
      After that he said a wonder thing.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, adv.
   Wonderfully. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, v. i. [imp. & p. p. {Wondered}; p. pr. & vb.
   n. {Wondering}.] [AS. wundrian.]
   [1913 Webster]
   1. To be affected with surprise or admiration; to be struck
    with astonishment; to be amazed; to marvel.
    [1913 Webster]
 
       I could not sufficiently wonder at the intrepidity
       of these diminutive mortals.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
       We cease to wonder at what we understand. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel doubt and curiosity; to wait with uncertain
    expectation; to query in the mind; as, he wondered why
    they came.
    [1913 Webster]
 
       I wonder, in my soul,
       What you would ask me, that I should deny. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonder
   n 1: the feeling aroused by something strange and surprising
      [syn: {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   2: something that causes feelings of wonder; "the wonders of
     modern science" [syn: {wonder}, {marvel}]
   3: a state in which you want to learn more about something [syn:
     {curiosity}, {wonder}]
   v 1: have a wish or desire to know something; "He wondered who
      had built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
      {enquire}]
   2: place in doubt or express doubtful speculation; "I wonder
     whether this was the right thing to do"; "she wondered
     whether it would snow tonight" [syn: {wonder}, {question}]
   3: be amazed at; "We marvelled at the child's linguistic
     abilities" [syn: {wonder}, {marvel}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wonder /wɔndər/
  miracle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top