ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wonder

W AH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonder-, *wonder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonder(n) ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก), See also: ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย, Syn. amazement, astonishment, awe
wonder(n) สิ่งน่าพิศวง, See also: สิ่งประหลาด
wonder(vi) สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder(vt) สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ, Syn. doubt
wonder(vi) รู้สึกประหลาดใจ, See also: รู้สึกพิศวง, Syn. marvel
wonderer(n) ผู้ประหลาดใจ, See also: ผู้สงสัย
wonder at(phrv) ประหลาดใจกับ, Syn. marvel at
wonderful(adj) ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wondering(adj) ซึ่งรู้สึกพิศวง, See also: ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งรู้สึกงงงวย, Syn. fascinated, awed, suspicious, wonder
wonderland(n) แดนมหัศจรรย์, See also: ดินแดนที่น่าพิศวง, Syn. utopia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonder(วัน'เดอะ) vi., vt. รู้สึกประหลาดใจ, รู้สึกงงงวย, รู้สึกกังขา, รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความงงงวย, ความพิศวง, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise, miracle, doubt
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง, งงงัน, งงงวย, ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง, ประหลาดใจ, น่าสงสัย, น่าพิศวง, งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์, ดินแดนที่น่าพิศวง, ประเทศที่น่าพิศวง, สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง, ถ้อยคำที่น่าพิศวง, เหตุที่น่าสงสัย, เรื่องที่น่าสงสัย
wonderwork(วัน'เดอะเวิร์ค) n. สิ่งมหัศจรรย์, ผลงานมหัศจรรย์
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
wonder(n) ความประหลาดใจ, ความพิศวง, สิ่งประหลาด
wonder(n) ความประหลาดใจ, สิ่งประหลาด, ความพิศวง
wonder(vi) ประหลาดใจ, สนเท่ห์, อัศจรรย์ใจ, พิศวง, งงงวย, สงสัย, กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ, อัศจรรย์ใจ, สนเท่ห์, พิศวง, งงงวย, สงสัย, กังขา
wonderful(adj) แปลกประหลาด, มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา Pinocchio (1940)
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า Rebecca (1940)
I wonder if you can help us in any way.- ผมสงสัยว่าคุณพอจะช่วยเราบ้างได้มั้ย Rebecca (1940)
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonder... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
wonderA book descriptive of the wonders of nature.
wonderAh, wonderful.
wonderA little make-up worked wonders with her.
wonderAll the best wishes on this wonderful day.
wonderAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
wonderAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
wonderAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
wonderAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
wonderAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
wonderA wonderful idea just ran through my mind.
wonderA wonderful idea occurred to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมหัศจรรย์(n) wonder, Syn. สิ่งอัศจรรย์
มหัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai Definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์(v) wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
สนเท่ห์(v) doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai Definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
สงสัย(v) wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai Definition: ไม่เข้าใจ
พิศวง(v) wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai Definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
พิศวง(adj) wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai Definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แปลกใจ(v) surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai Definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
แสนวิเศษ(adj) marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
เด็ดดวง[detdūang] (v, exp) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless  FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid  FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WONDER W AH1 N D ER0
WONDERS W AH1 N D ER0 Z
WONDER'S W AH1 N D ER0 Z
WONDERED W AH1 N D ER0 D
WONDERLY W AH1 N D ER0 L IY0
WONDERFUL W AH1 N D ER0 F AH0 L
WONDERING W AH1 N D ER0 IH0 NG
WONDERLAND W AH1 N D ER0 L AE2 N D
WONDERMENT W AH1 N D ER0 M AH0 N T
WONDERFULLY W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonder (v) wˈʌndər (w uh1 n d @ r)
wonders (v) wˈʌndəz (w uh1 n d @ z)
wondered (v) wˈʌndəd (w uh1 n d @ d)
wonderful (j) wˈʌndəfəl (w uh1 n d @ f @ l)
wondering (v) wˈʌndərɪŋ (w uh1 n d @ r i ng)
wonderland (n) wˈʌndəlænd (w uh1 n d @ l a n d)
wonderment (n) wˈʌndəmənt (w uh1 n d @ m @ n t)
wonderfully (a) wˈʌndəfəliː (w uh1 n d @ f @ l ii)
wonderingly (a) wˈʌndrɪŋliː (w uh1 n d r i ng l ii)
wonderlands (n) wˈʌndəlændz (w uh1 n d @ l a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy), #127,848 [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious, #147,882 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltwunder { n } | Weltwunder { n }wonder of the world | wonders of the world [Add to Longdo]
Wunder { n }; Verwunderung { f } | Wunder { pl } | Wunder vollbringenwonder | wonders | to do wonders [Add to Longdo]
Wunderheilmittel { n }wonder drug [Add to Longdo]
Wundertäter { m }; Wundertäterin { f } | Wundertäter { pl }wonder worker; wonder-worker | wonder workers [Add to Longdo]
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.Wonder is the dearest child of faith. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしら[kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp, int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ではありますまいか[dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, n. [OE. wonder, wunder, AS. wundor; akin to D.
   wonder, OS. wundar, OHG. wuntar, G. wunder, Icel. undr, Sw. &
   Dan. under, and perhaps to Gr. ? to gaze at.]
   [1913 Webster]
   1. That emotion which is excited by novelty, or the
    presentation to the sight or mind of something new,
    unusual, strange, great, extraordinary, or not well
    understood; surprise; astonishment; admiration; amazement.
    [1913 Webster]
 
       They were filled with wonder and amazement at that
       which had happened unto him.     --Acts iii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Wonder is the effect of novelty upon ignorance.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wonder expresses less than astonishment, and much less
      than amazement. It differs from admiration, as now
      used, in not being necessarily accompanied with love,
      esteem, or approbation.
      [1913 Webster]
 
   2. A cause of wonder; that which excites surprise; a strange
    thing; a prodigy; a miracle. " Babylon, the wonder of all
    tongues." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To try things oft, and never to give over, doth
       wonders.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I am as a wonder unto many.      --Ps. lxxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, a.
   Wonderful. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]
 
      After that he said a wonder thing.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, adv.
   Wonderfully. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, v. i. [imp. & p. p. {Wondered}; p. pr. & vb.
   n. {Wondering}.] [AS. wundrian.]
   [1913 Webster]
   1. To be affected with surprise or admiration; to be struck
    with astonishment; to be amazed; to marvel.
    [1913 Webster]
 
       I could not sufficiently wonder at the intrepidity
       of these diminutive mortals.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
       We cease to wonder at what we understand. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel doubt and curiosity; to wait with uncertain
    expectation; to query in the mind; as, he wondered why
    they came.
    [1913 Webster]
 
       I wonder, in my soul,
       What you would ask me, that I should deny. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonder
   n 1: the feeling aroused by something strange and surprising
      [syn: {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   2: something that causes feelings of wonder; "the wonders of
     modern science" [syn: {wonder}, {marvel}]
   3: a state in which you want to learn more about something [syn:
     {curiosity}, {wonder}]
   v 1: have a wish or desire to know something; "He wondered who
      had built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
      {enquire}]
   2: place in doubt or express doubtful speculation; "I wonder
     whether this was the right thing to do"; "she wondered
     whether it would snow tonight" [syn: {wonder}, {question}]
   3: be amazed at; "We marvelled at the child's linguistic
     abilities" [syn: {wonder}, {marvel}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wonder /wɔndər/
  miracle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top