ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้ระแวง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ระแวง-, *ขี้ระแวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, don't you get bi-curious now.อย่าทำตัวเป็นสาวขี้ระแวงสิ Eating Out (2004)
I'm very old-fashioned.ผมมักขี้ระแวง ผมมันคนหัวโบราณ Match Point (2005)
Susan's getting paranoid lately.อย่างสุดท้าย ซูซานเป็นคนขี้ระแวง Confession of Pain (2006)
Guy was crazy paranoid.กีเป็นคนที่ขี้ระแวงมากๆ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Are you a skeptic, sir?คุณเป็นคนขี้ระแวงเหรอครับ Ghosts (2008)
I'm sorry, sir. You are a skeptic.ผมขอโทษครับ คุณเป็นคนขี้ระแวง Ghosts (2008)
I had already grown more suspicious after this incident.หลังจากเกิดเรื่องมากมาย ผมก็เลยกลายเป็นพวกขี้ระแวง Beethoven Virus (2008)
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง Three Kingdoms (2008)
Why are you always so suspicious.ทำไมคุณต้องขี้ระแวง ตลอดเวลา Sherlock Holmes (2009)
You're paranoid, math teacherคุณนี่เป็นครูคณิตศาสตร์ ที่ขี้ระแวงจริงๆ The Tourist (2010)
I am not a glommy mommy.ฉันไม่ใช่แม่ขี้ระแวง Back to School (2010)
The hard drive's completely wiped out. Yeah, probably whoever killed him.โชคดีของคุณที่สเลเตอร์เป็นขี้ระแวง The Sacrifice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious

English-Thai: Nontri Dictionary
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top