ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspect

S AH0 S P EH1 K T   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspect-, *suspect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspect[VT] สงสัย, See also: ระแวง, สงสัยว่ามีความผิด, Syn. doubt, distrust, mistrust
suspect[VT] คาดว่าจริง, See also: คิดว่าจริง, สงสัยว่าอาจเป็นไปได้, Syn. believe, presume, surmise, suppose
suspect[N] ผู้ต้องสงสัย, See also: ผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ถูกสงสัย, จำเลย, Syn. defendant, the accused
suspect[ADJ] น่าสงสัย, See also: เป็นที่ข้องใจ, ไม่น่าไว้ใจ, น่ากังขา, Syn. suspicious, dubious, questionable
suspect of[PHRV] สงสัยว่าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust

English-Thai: Nontri Dictionary
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspected personผู้ต้องสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง The Great Dictator (1940)
It might be a trap. They might suspect us.มันอาจจะเป็น กับดัก พวกเขา อาจจะ สงสัยว่า เรา I Spit on Your Grave (1978)
I suspected it.ผมสงสัยมัน First Blood (1982)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
He will suspect it.เขาจะสงสัยว่า มิฉะนั้นทำไม เราจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you suspect pilferage, sir?ท่านคาดว่ามันจะทำการลักขโมยของหรือครับผม? Mannequin (1987)
Once the horse reaches the castle, the fabric will make the prince suspect the Guilderians have abducted his love.เมื่อม้าไปถึงปราสาท เศษผ้าจะทำให้เจ้าชายสงสัยว่า พวกกิลเดอร์เป็นคนลักพาตัวเจ้าหญิงที่รักไป The Princess Bride (1987)
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน The Princess Bride (1987)
We have a VC suspect. Is that what you mean?จับผู้ต้องสงสัยเวียดกงมาสอบสวน Casualties of War (1989)
She know yet? - Any suspects?- มีใครต้องสงสัยบ้าง? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Have you made a list of the suspects?นายทำรายชื่อผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspectAccess to a suspected underground nuclear facility.
suspectAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
suspectApart from his parents, nobody would defend the suspect.
suspectDoctors suspect smoking has lot to do with cancer.
suspectEverybody suspected him of taking a bribe.
suspectHe even suspected that the man was the principle offender.
suspectHe excluded the woman from the suspects.
suspectHe interviewed the suspect today.
suspectHe is suspected of robbery.
suspectHe looks very friendly, but I suspect him all the same.
suspectHe suspected danger and didn't go near it.
suspectHe suspects me of telling a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสัย[V] doubt, See also: suspect, to be suspicious
แหนง[V] suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
สงสัย[V] suspect, See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust, Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ, Example: ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา, Thai definition: ไม่ปลงใจเชื่อ
สงกา[V] doubt, See also: suspect, Syn. สงสัย, เคลือบแคลง, ข้องใจ, กังขา, สนเท่ห์, Example: เธอไม่ต้องสงกาว่าเขาจะกินไม่อิ่ม
ติดใจ[V] doubt, See also: suspect, Syn. สงสัย, ข้องใจ, ค้างคาใจ, Example: เธอรู้สึกติดใจกับคำพูดของหน่อยเมื่อคืนนี้, Thai definition: เกิดความสงสัยเคลือบแคลงใจ
ต้องสงสัย[V] suspect, See also: doubt, question, speculate, distrust, Syn. สงสัย, Example: คณะกรรมการต้องสงสัยนักการเมืองบางคนในคดีซุกหุ้น, Thai definition: มีความไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง, ทราบไม่แน่ชัด
เฉลียว[V] doubt, See also: suspect, be suspicious, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: ผมไม่เคยเฉลียวเลยว่า เขาจะเป็นเพื่อนที่คอยจ้องจะหักหลังผม
เฉลียวใจ[V] suspect, See also: be suspicious, have an inkling, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: พ่อยังเมตตาเขา โดยมิได้นึกเฉลียวใจเลยว่าสันดานผู้ร้ายก็ต้องเป็นผู้ร้ายอยู่วันยังค่ำ
กริ่งใจ[V] suspect, See also: mistrust, have an inkling, doubt, Syn. ระแวง, แคลงใจ, Ant. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Example: ผมไม่เคยกริ่งใจเลยว่าเขาจะนอกใจผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
ขนาง[v.] (khanāng) FR: suspecter
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
เคลือบแคลง[v.] (khleūapkhlaēng) EN: doubt ; suspect   FR: suspecter
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)   
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell   FR: odeur suspecte [f]
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPECT    S AH0 S P EH1 K T
SUSPECT    S AH1 S P EH2 K T
SUSPECTS    S AH0 S P EH1 K S
SUSPECTS    S AH1 S P EH2 K T S
SUSPECTS    S AH0 S P EH1 K T S
SUSPECTS    S AH1 S P EH2 K S
SUSPECTS'    S AH1 S P EH2 K T S
SUSPECTED    S AH0 S P EH1 K T AH0 D
SUSPECT'S    S AH0 S P EH1 K T S
SUSPECTING    S AH0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspect    (n) sˈʌspɛkt (s uh1 s p e k t)
suspect    (v) sˈəspˈɛkt (s @1 s p e1 k t)
suspects    (n) sˈʌspɛkts (s uh1 s p e k t s)
suspects    (v) sˈəspˈɛkts (s @1 s p e1 k t s)
suspected    (v) sˈəspˈɛktɪd (s @1 s p e1 k t i d)
suspecting    (v) sˈəspˈɛktɪŋ (s @1 s p e1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdächtig; fehlerverdächtig; suspekt {adj} | verdächtiger; suspekter | am verdächtigsten; am suspektestensuspect | more suspect | most suspect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
意想外[いそうがい, isougai] (adj-na,n,adj-no) unexpected; unsuspected [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] (v5m,vt) to suspect; (P) [Add to Longdo]
灰色高官[はいいろこうかん, haiirokoukan] (n) high official suspected of corruption [Add to Longdo]
勘繰る;勘ぐる[かんぐる, kanguru] (v5r,vt) to be suspicious of (someone's motives); to suspect someone of having ulterior motives [Add to Longdo]
勘付く;勘づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to suspect; to sense (danger); to scent [Add to Longdo]
気取る[けどる, kedoru] (v5r,vt) to suspect; to sense [Add to Longdo]
偽似症[ぎじしょう, gijishou] (n) suspected case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, a. [L. suspectus, p. p. of suspicere to
   look up, admire, esteem, to look at secretly or askance, to
   mistrust; sub under + specere to look: cf. F. suspect
   suspected, suspicious. See {Spy}, and cf. {Suspicion}.]
   1. Suspicious; inspiring distrust. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Suspect [was] his face, suspect his word also.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Suspected; distrusted. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What I can do or offer is suspect.  --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, v. i.
   To imagine guilt; to have a suspicion or suspicions; to be
   suspicious.
   [1913 Webster]
 
      If I suspect without cause, why then make sport at me.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, n. [LL. suspectus. See {Suspect}, a.]
   1. Suspicion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So with suspect, with fear and grief, dismayed.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, is suspected; an object of
    suspicion; -- formerly applied to persons and things; now,
    only to persons suspected of crime. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Suspected}; p. pr. &
   vb. n. {Suspecting}.]
   1. To imagine to exist; to have a slight or vague opinion of
    the existence of, without proof, and often upon weak
    evidence or no evidence; to mistrust; to surmise; --
    commonly used regarding something unfavorable, hurtful, or
    wrong; as, to suspect the presence of disease.
    [1913 Webster]
 
       Nothing makes a man suspect much, more than to know
       little; and therefore men should remedy suspicion by
       procuring to know more.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       From her hand I could suspect no ill. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To imagine to be guilty, upon slight evidence, or without
    proof; as, to suspect one of equivocation.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold to be uncertain; to doubt; to mistrust; to
    distruct; as, to suspect the truth of a story. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To look up to; to respect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To mistrust; distrust; surmise; doubt.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspect
   adj 1: not as expected; "there was something fishy about the
       accident"; "up to some funny business"; "some definitely
       queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were
       suspect"; "suspicious behavior" [syn: {fishy}, {funny},
       {shady}, {suspect}, {suspicious}]
   n 1: someone who is under suspicion
   2: a person or institution against whom an action is brought in
     a court of law; the person being sued or accused [syn:
     {defendant}, {suspect}] [ant: {complainant}, {plaintiff}]
   v 1: imagine to be the case or true or probable; "I suspect he
      is a fugitive"; "I surmised that the butler did it" [syn:
      {suspect}, {surmise}]
   2: regard as untrustworthy; regard with suspicion; have no faith
     or confidence in [syn: {distrust}, {mistrust}, {suspect}]
     [ant: {bank}, {rely}, {swear}, {trust}]
   3: hold in suspicion; believe to be guilty; "The U.S. suspected
     Bin Laden as the mastermind behind the terrorist attacks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top