Search result for

กริ่ง

(37 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กริ่ง-, *กริ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริ่ง[N] metal Buddha image, Syn. มะหิ่ง, Example: พระเกียรติคุณทางการสร้างพระกริ่งปรมาหรือพระกริ่งชัยวัฒน์นี้เป็นที่ศรัทธากันมาก, Thai definition: เรียกพระเครื่องที่ทำด้วยโลหะ ข้างในกลวง มีก้อนโลหะคลอน เขย่าดังกริ่งๆ
กริ่ง[N] bell, See also: buzzer, Syn. กระดิ่ง, Example: ผู้พักอาศัยกดกริ่งเรียกยามมาเปิดประตู, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องบอกสัญญาณมีเสียงดังเช่นนั้น
กริ่ง[V] be doubtful, See also: be suspicious, suspect, Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย, Example: สีหน้าและแววตาของเขาทำให้หล่อนออกตกใจ และออกกริ่งใจเมื่อรู้ว่าหล่อนคงได้พูดอะไรที่ไม่บังควรออกไปเสียแล้ว
กริ่งใจ[V] suspect, See also: mistrust, have an inkling, doubt, Syn. ระแวง, แคลงใจ, Ant. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Example: ผมไม่เคยกริ่งใจเลยว่าเขาจะนอกใจผม
กริ่งเกรง[V] fear, See also: afraid of, Syn. เกรง, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กริ๊ง(กฺริ๊ง) ว. เสียงแหลมอย่างเสียงของแข็งเช่นแท่งโลหะกระทบกัน.
กริ่ง(กฺริ่ง) น. เครื่องบอกสัญญาณมีเสียงดังเช่นนั้น
กริ่งเรียกพระเครื่องที่ทำด้วยโลหะ ข้างในกลวง มีก้อนโลหะอยู่ข้างใน เมื่อเขย่ามีเสียงดังกริ่ง ๆ ว่า พระกริ่ง.
กริ่ง(กฺริ่ง) ก. นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย.
กริ่งเกรงก. ระแวงกลัวไป.
กริ่งใจก. นึกแคลงใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ringingกริ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember that voice when you rang the bell?ยังจำ เสียงคนพูดตอนเธอกดกริ่งSuspiria (1977)
And then the doorbell rang.และแล้ว กริ่งประตูดัง Clue (1985)
And the doorbell rang.และกริ่งก็ดัง Clue (1985)
And then the doorbell rang.แล้วกริ่งก็ประตูดัง Clue (1985)
Then, coming out of the library, the doorbell rang. It was a singing telegram.จากนั้นออกจากห้องสมุด เสียงกริ่งประตูดังขึ้น เป็นคนร้องเพลงโทรเลข Clue (1985)
I'm standing out in the rain, ringing the bell for 15 minutes.ผมยืนอยู่กลางฝน กดกริ่งมาตั้ง 15 นาทีแล้วนะ The Joy Luck Club (1993)
- I'll ring, you start talking.- ฉันจะกดกริ่ง แล้วเธอก็เริ่มพูด Léon: The Professional (1994)
- There's no doorbell.- ไม่มีกริ่ง Léon: The Professional (1994)
They hit the hold-up alarms, I gotta get out before the cops show.เขากดกริ่ง ผมต้องเผ่นก่อนตำรวจมา Heat (1995)
Lucky the bell rung.โชคช่วย ที่กริ่งดังขึ้น American History X (1998)
- Still nothing.ไม่มีอะไรเกิดขึ้น / เริ่มเพิ่มแรงดัน หยุดเสียงกริ่งนั่นที! City of Angels (1998)
The teenager's braces are stuck to the ashtray.ถ้าคุณตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ (เสียงกริ่งFight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[n.] (kring) EN: bell ; buzzer   FR: cloche [f] ; sonnerie [f]
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bell[N] กริ่งสัญญาณ
buzzer[N] กริ่ง, See also: ออดเสียง, Syn. alarum
doorbell[N] กริ่งหน้าประตู, See also: ระฆัง
electric bell[N] กริ่งไฟฟ้า, See also: ออดไฟฟ้า, กระดิ่งไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top